Římskokatolická farnost Šaratice

farnost v brněnské diecézi

Římskokatolická farnost Šaratice je územní společenství římských katolíků s farním kostelem svatého Mikuláše v děkanátu Slavkov. Do farnosti spadají obce Šaratice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov.

Římskokatolická farnost Šaratice
farní kostel
farní kostel
Základní údaje
Děkanát Slavkov
Diecéze brněnská
Provincie moravská
Administrátor D. Mgr. Bc. Petr Pavel Severin, OPraem.
Území farnosti
Šaratice • Hostěrádky-Rešov • Zbýšov
Kontakt
Adresa Náves 1, 683 53 Šaratice
Telefon 776 043 638
Webové stránky www.saratice.cz/kostel
E-mail saratice@dieceze.cz
Rejstřík evidovaných právnických osob
Databáze Ministerstva kultury České republiky
Údaje v infoboxu aktuální k 2018 (X.)

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie farnostiEditovat

První zmínka o obci pochází z roku 1209. Duchovní správa v Šaraticích je doložena již v roce 1270. Farnost spadala pod patronát zábrdovických premonstrátů, z jejichž řad pocházeli také šaratičtí duchovní. Posledním farářem-zábrdovickým řeholníkem byl Chrysostom Lavička, který zemřel roku 1800. Na místě původního kostela ze 17. století byl v letech 1902–1903 vystavěn nový kostel svatého Mikuláše.[1] V roce 1956 zde postavila varhanářská firma Holčapek – pod hlavičkou Dřevopodniku města Brna – třímanuálové varhany s pedálem. V roce 2019 proběhla druhá etapa opravy královského nástroje varhanářem Tomášem Nováčkem z Třebíče.

Duchovní správciEditovat

V 19. století působila na faře řada významných osobností, jeden z nich – slovenský národní buditel Jan Slota Rajecký (kaplan v letech 1845–1852) – má na budově fary pamětní desku. Nejdelší dobu (1949–2005) byl duchovním správcem důstojný pán Antonín Láník, organolog, skladatel, sbormistr, violista a lektor Instruktáží pro varhaníky, který se zasloužil o rozvoj lidového duchovního zpěvu ve farnosti. Ze Šaratic pochází současný opat premonstrátského kláštera v Nové Říši Marian Rudolf Kosík.

Po odchodu Dp. Antonína Láníka farnost krátce spravoval slavkovský děkan Mgr. Milan Vavro. V letech 2005–2015 ji řídil důstojný pán PaedDr. Marek Slatinský, který zboural hospodářská stavení, začal s opravami kostela, přilehlé fary a v roce 2013 koupil digitální varhany.[2] Ke dni 1. srpna 2015 byl ustanoven farářem důstojný pán Vít Martin Červenka, OPraem.[3] – za jeho éry byla restaurována stylová kazatelna a pořídily se dva nové zvony. Počínaje zářím 2018 je duchovním správcem coby administrátor R. D. Mgr. Bc. Petr Pavel Severin, OPraem.,[4] který zajistil statiku kostela v roce 2019.

BohoslužbyEditovat

Seznam kostelů a kaplí ve farnosti, pořad bohoslužeb
Kostel Místo Bohoslužba (den) Hodina Poznámka
sv. Mikuláše Šaratice neděle
středa
pátek
9.00
17.00 (zima)/18.00 (léto)
17.00 (zima)/18.00 (léto) [5]
Farní kostel

Aktivity ve farnostiEditovat

 
fara v Šaraticích

Farníci se podíleli na rozsáhlé opravě fary a farního kostela v prvním desetiletí 21. století. Každoročně se zde koná tříkrálová sbírka (při které se vybere více než 20 tisíc korun)[6]. V roce 2016 se při sbírce v Šaraticích vybralo 27 445 korun, v Hostěrádkách-Rešově 20 600 korun. [7]

Pravidelně při bohoslužbách vystupuje liturgická schola, sólisté a farní pěvecký sbor. Ke 110. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše složil Vojtěch Javora skladbu Do domu Hospodina, jež zde byla premiérována při slavnostní hodové mši za účasti autora. Při této příležitosti farnost připravila (v srpnu 2013) historický kalendář, který v grafické podobě porovnával nejdůležitější události za uplynulé období (působení papežů, biskupů, farářů, kaplanů a podstatné dění v místě)[8]

V roce 2014 se v Šaraticích poprvé konalo Sborování – nesoutěžní přehlídka chrámových sborů. Sborování pořádala pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra v Brně a to ve spolupráci s Římskokatolickou farností Šaratice v letech 2014, 2016, 2019.[9]

Roku 2015 se farnost prvně zapojila do projektu Noc kostelů.[10]

Třetí sobotu v měsíci září farnost koná svoji zásvětnou pouť k Divotvůrkyni Moravy – žarošické Madoně. Část farníků putuje do Žarošic pěšky.

Pouť se koná 6. prosince (na sv. Mikuláše), hody kolem 20. srpna.

ReferenceEditovat

 1. Biskupství brněnské. Katalog brněnské diecéze: neproměnná část. Příprava vydání Gerbrich, Josef; Doffek, Jiří; Saňová, Jana. Brno: Biskupství brněnské, 2007. 350 s. ISBN 978-80-254-0298-6. S. 216-217. 
 2. Biskupství brněnské. Katalog brněnské diecéze: proměnná část. Příprava vydání Gerbrich, Josef. Brno: Biskupství brněnské, 2014. 200 s. S. 81. 
 3. Z diecézního oběžníku (červenec 2015) [online]. farnostpozorice.cz [cit. 2015-08-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-24. 
 4. Z diecézního oběžníku [online]. farnostpozorice.cz [cit. 2018-10-18]. Dostupné online. 
 5. Šaratice, kostel sv. Mikuláše [online]. ibohosluzby.cz [cit. 2015-08-16]. Dostupné online. 
 6. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 [online]. hodonin.charita.cz [cit. 2015-02-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-28. 
 7. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 [online]. hodonin.charita.cz [cit. 2016-03-24]. Dostupné online. 
 8. Historický kalendář farnosti Šaratice [online]. biskupstvi.cz [cit. 2013-08-09]. Dostupné online. 
 9. LANG, Jiří. Sborování – Šaratice 5. 5. 2019. Zpravodaj Musica sacra. 2019, roč. 27, čís. 3, s. 6–7. ISSN 2336-5374. 
 10. Šaratice, kostel sv. Mikuláše [online]. nockostelu.cz [cit. 2017-12-09]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • FRYDRYCH, Karol. Sborování v Šaraticích 2016. Cantus, Praha, 2016, roč. 27, č. 3, s. 35–36. ISSN 1210–7956.
 • LANG, Jiří. Sborování v Šaraticích 2019. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2019, roč. XXI., č. 7, s. 25.
 • NOVÁKOVÁ, Marie. Kněz, který mnoho učinil pro liturgickou hudbu. Varhaník (Časopis pro varhanickou praxi), Kostelní Vydří, 2014, roč. 15, č. 4, s. 17–19. ISSN 1212–5334.
 • SEDLÁK, Zdeněk. Koncert duchovní hudby v Šaraticích. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2012, roč. 21, č. 21, s. 2728.
 • SEHNAL, Jiří. Regionální Sborování: Šaratice. Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2014, roč. 22, č. 3, s. 2122.
 • Šaratice (1209-2011) 800 let + 2 roky navíc. Obec Šaratice, 2011.
 • 350 let fary (1665-2015). Římskokatolická farnost Šaratice, květen 2015.
 • Šaratický farní zpravodaj (od prosince 2016).

Externí odkazyEditovat