Otevřít hlavní menu

Administrátor (církev)

správce katolické farnosti

Administrátor farnostiEditovat

Administrátor, popř. administrátor excurrendo je duchovním správcem farnosti v době, kdy v ní není ustanoven farář.

Když je farnost uprázdněna, nebo když farář nemůže pro zajetí, vypovězení, vyhnanství, neschopnost, nemoc či jiný důvod zastávat službu pastýře farnosti, nechť biskup co nejdříve určí administrátora farnosti, totiž kněze, který by faráře zastupoval podle předpisu kánonu 540 (kánon 539 CIC). Administrátor farnosti je vázán stejnými povinnostmi a má stejná práva jako farář, leč by diecézní biskup stanovil něco jiného (kánon 540 § 1 CIC).

V situaci nedostatku kněží je někdy správa farnosti rozdělena na oblast duchovní správy, která je vždy svěřena knězi (administrátor in spiritualibus, vesměs jde o administrátora excurrendo), a oblast péče o materiální záležitosti, které může spravovat i jáhen nebo laik (administrátor in materialibus).

V nekatolických církvíchEditovat

Administrátorem je ustanoven farář, který je obvykle místně nejblíž (například v rámci sousedních sborů). Takový sbor je pak veden jako tzv. administrovaný, de iure neobsazený.

V Českobratrské církvi evangelické upravuje tyto záležitosti Řád o správě církve. Ten stanoví, že správa neobsazených sborů je v působnosti seniora příslušného seniorátu. Ten může na základě jednání se staršovstvem příslušného sboru a se seniorátním výborem ustanovit administrátora.[1]

Administrátor diecézeEditovat

Administrátor diecéze spravuje dotyčnou diecézi v době, kdy v ní není ustanoven sídelní biskup.

Při uprázdnění biskupského stolce se řízení diecéze přenáší až po ustanovení administrátora diecéze na pomocného biskupa a je-li jich více, na nejstaršího povýšením na biskupa, není-li pomocný biskup, pak na sbor konzultorů, nenařídil-li Svatý stolec něco jiného; kdo takto převezme řízení diecéze, ať bez odkladu svolá příslušný sbor, aby zvolili administrátora diecéze (kánon 519 CIC). V době osmi dnů od přijetí zprávy o uprázdněném biskupském stolci musí sbor konsultorů zvolit administrátora diecéze, který by prozatím řídil diecézi bez újmy kánonu 502 (kánon 521 § 1 CIC).

Apoštolský administrátorEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Apoštolská administratura.

Jako apoštolský administrátor se označuje prelát (může to být kněz nebo biskup), který stojí v čele apoštolské administratury nebo který v mimořádné situaci stojí v čele diecéze. Jeho postavení je obdobné postavení sídelního biskupa.

Administrátor klášteraEditovat

V případě klášterů se lze setkat s opatem-administrátorem, či převorem-administrátorem. Jde o prozatímní představené klášterů v době, kdy není ustanoven řádný představený, tedy opat či převor. Důvodem ustanovení administrátora může být nízký počet řeholníků příslušejících ke klášteru, nebo např. obnova řeholního života v klášteře po delší odmlce, s níž je spojené určité provizorium.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Řád o správě církve

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat