Kodex kanonického práva

Kodex kanonického práva (Codex Iuris Canonici, zkratka CIC) je soubor vnitřních právních předpisů a norem (kanonického práva) římskokatolické církve, závazný pro všechny římské katolíky. Poprvé vyšel v roce 1917 jakožto výsledek snahy papeže Benedikta XV. o přehledný a sjednocený soubor církevních předpisů. V roce 1983 vyšla nová verze CIC, platná dodnes. V roce 1994 vydalo nakladatelství Zvon latinsko-české vydání kodexu z roku 1983, obsahující oficiální text v latině a jeho český překlad prof. Miroslava Zedníčka. Tento překlad se stal tehdy též součástí Automatizovaných systému Právnických Informací (ASPI), a je obsažen v modulu „Předpisy“.

Závaznost

editovat
Viz též: Kodex kánonů východních církví

CIC není závazný pro všechny katolíky, ale pouze pro katolíky latinského obřadu (římské katolíky). Katolíci východních katolických církví jsou vázáni odlišnými normami, které shrnuje Kodex kánonů východních církví, vydaný v roce 1990.

CIC 1917

editovat
Hlavní článek: Kodex kanonického práva z roku 1917

Kanonické právo až do r. 1917 existovalo ve formě svodu různých právních sbírek pod názvem Corpus iuris canonici. Roku 1904 papež Pius X. rozhodl o vytvoření jediného a jednotného zákoníku. Prací na kodifikaci kanonického práva byla pověřena komise kardinála Pietra Gasparriho, jež po 13 letech práce předložila své dílo tehdejšímu papeži Benediktu XV. k promulgaci. Zákoník byl vyhlášen v květnu 1917, v účinnost vstoupil o rok později.

Pro tento zákoník se používá zkratka CIC 1917, někdy též CICB („B“ jako Benedicti podle Benedikta XV.), kvůli odlišení od pozdější verze. Obsahoval 2414 odstavců, nazývaných „kánony“.

CIC 1983

editovat
Hlavní článek: Kodex kanonického práva z roku 1983

Základní zásady nového zákoníku byly projednány už v letech 1962–1965 na Druhém vatikánském koncilu, byl však dokončen až r. 1983: 25. ledna 1983 Jan Pavel II. zákoník vyhlásil, účinným se stal od 27. listopadu 1983. Obsahuje 1752 kánonů, oproti předchozí verzi se více soustředí na partikulární církevní právo, je zde zdůrazněn princip všeobecného kněžství každého věřícího.

Členění CIC 1983

editovat

Kodex se skládá ze 7 knih:

 • De normis generalibus – Všeobecné normy
 • De Populo Dei – Boží lid
 • De Ecclesiae munere docendi – Učitelská služba církve
 • De Ecclesiae munere sanctificandi – Posvěcující služba církve
 • De bonis Ecclesiae temporalibus – Církevní majetek
 • De sanctionibus in Ecclesia – Církevní tresty (trestní právo)
 • De processibus – Procesní právo

Novelizace CIC

editovat

Kodex kanonického práva byl k 8. srpnu 2023 třináctkrát přímo novelizován. Přehled přímých novelizací podává následující tabulka.

Přehled přímých novelizací CIC/1983
Motu proprio Papež Datum vydání Oficiální český překlad Změněné kánony
Ad tuendam fidem Jan Pavel II. 18. května 1998 Professio fidei Archivováno 11. 2. 2021 na Wayback Machine. 750, 1371
Omnium in mentem Benedikt XVI. 26. října 2009 Acta ČBK 5 1008, 1009, 1086, 1117, 1124
Mitis iudex Dominus Iesus[1] František 15. srpna 2015 Acta ČBK 13 1671 až 1691
De concordia inter Codices[2] František 31. května 2016 Acta ČBK 14 111, 112, 535, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1127
Magnum principium[3] František 3. září 2017 Acta ČBK 12 838
Communis vita František 19. března 2019 Acta ČBK 14 694, 729
Authenticum charismatis František 1. listopadu 2020 Acta ČBK 15 579
Spiritus Domini[4][5] František 10. ledna 2021 Acta ČBK 16 230
Pascite gregem Dei[6][7][8] František 23. května 2021 Acta ČBK 16 1311 až 1399
Competentias quasdam decernere[9][10] František 11. února 2022 Acta ČBK 17 237 § 2, 242 § 1, 265, 604, 686 § 1, 688 § 2, 699 § 2, 700, 775 § 2, 1308, 1310
Recognitum Librum VI[11][12] František 26. dubna 2022 Acta ČBK 17 695 § 1
Expedit ut iura[13][14] František 2. dubna 2023 Acta ČBK 18 700
Le Prelature personali[15][16] František 8. srpna 2023 Acta ČBK 18 295 a 296

Reference

editovat
 1. Motu proprio pápeža Františka na spružnenie súdnych procesov nulity [online]. Radio Vaticana, 2015-09-08 [cit. 2022-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-05-17. (slovensky) 
 2. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/09/15/160915b.html
 3. Archivovaná kopie. cbk.blob.core.windows.net [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-01-23. 
 4. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210111nove-motu-proprio-rozsiruje-sluzby-lektora-a-akolyty-na-zeny
 5. http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html
 6. https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-06/apostolska-konstituce-pascite-gregem-dei-meni-sankce-v-cirkvi.html
 7. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0347/00751.html#ita
 8. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vatikan-meni-kanonicke-pravo-poprve-explicitne-hovori-o-sexualnim-zneuzivani/2045292
 9. https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-02/nove-motu-proprio-cirkev-se-o-trochu-vice-decentralizuje.html
 10. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/15/0109/00219.html
 11. https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-04/nove-motu-proprio-prizpusobilo-kanonicke-pravo-poslednim-zmenam.html
 12. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/04/26/0294/00620.html
 13. https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2023-04/papez-prodlouzil-lhutu-pro-odvolani-propustenych-zasvecenych-oso.html
 14. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/04/03/0249/00538.html
 15. https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2023-08/papezske-motu-proprio-osobni-prelatury-pripodobneny-klerickym-s.html
 16. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/08/08/0555/01217.html

Literatura

editovat
 • Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari, Řím: Coletti a San Pietro. ISBN 978-88-87129-22-9 (šestá aktualizovaná italsko-latinská edice)
 • Kodex kanonického práva, Zvon 1994, ISBN 80-7113-082-6
 • ASPI 2016, ISSN 2336-517X (Automatizovaný systém právních informací, Wolters Kluwer ČR, a. s.)

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat