Ad tuendam fidem

Ad tuendam fidem (česky K ochraně víry) je apoštolský list papeže Jana Pavla II. vydaný jako motu proprio 18. května 1998.[1] Apoštolský list pozměňuje Kodex kánonů východních církví (CCEO) a Kodex kanonického práva (CIC) upřesněním formy vyznání víry skládaný služebníky církve před nástupem do úřadu.[1]

KomentářEditovat

Kongregace pro nauku víry připojila k zveřejněnému dokumentu doktrinální komentář, který objasňuje tři stupně (kategorie) učení církve z hlediska autority. Nejvyšší stupeň má to učení, které bylo slavnostně vyhlášeno, jako zjevené Bohem. Tento stupeň se nazývá Božská víra (latinsky fide divina). Druhým stupněm je, že učení mají stejnou neomylnost, nejsou však božským zjevením, ale jako pravdy jsou se zjevením neoddělitelně spojené. Třetí kategorií je, že učení v otázkách více či méně volně spojených se zjevením, aniž by byly slavnostně vyhlášeny neomylným učením, přesto jsou autoritativními. Pro tuto poslední kategorii, to co vyžaduje u katolíků je: „zbožné podání se vůlí a rozumem“ (lat. insuper religioso voluntatis et intellectus). Druhé dva stupně vyzývají k pevnému a definitivnímu souhlasu, souhlasu, který v prvním stupni je jeden z Božské víry.

Kongregace v doktrinálním komentáři podává několik příkladů učení první kategorie, zahrnující články Kreda, učení o svátostné povaze eucharistie a o těžké nemorálnosti při přímém a dobrovolném zabiti nevinného člověka. Druhá kategorie obsahuje učení o takových otázkách, jako je nedovolenost eutanázie, prostituce a smilstva; a na to, co se nazývá „dogmatickými skutky“, jako je například kanonizace svatých a neplatnost anglikánských svěcení.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ad tuendam fidem na anglické Wikipedii.

  1. a b Jan Pavel II., Ad tuendam fidem (anglicky)
  2. srov. papežská bula Apostolicae curae

LiteraturaEditovat

  • JAN PAVEL II. Apoštolský list daný motu proprio AD TUENDAM FIDEM, kterým se doplňují některé normy do Kodexu kanonického práva a do Kodexu kánonů východních církví.. [s.l.]: [s.n.], 1998. Dostupné online. 
  • Ad tuendam fidem – ohlasy. Teologické texty. Roč. 1998, čís. 5, s. 174. Dostupné online [cit. 2020-11-20]. ISSN 0862-6944. 
  • DULLES, Avery. Catholic Doctrine: Between Revelation and Theology. Proceedings of the Catholic Theological Society of America. 2013, čís. 54, s. 83–91. (angličtina) 
  • NĚMEC, Damián. K motu proprio Ad tuendam fidem. Teologické texty. Roč. 1998, čís. 4, s. 132-134. Dostupné online [cit. 2020-11-20]. ISSN 0862-6944. 

Externí odkazyEditovat