Východní katolické církve

souhrnné označení pro katolické církve sui iuris, které užívají některý z východních ritů

Východní katolické církve je souhrnné označení pro 23 katolických církví sui iuris, které na rozdíl od římskokatolické církve užívají ve své liturgii některý z východních ritů. Vznikly během 12.20. století, a to většinou odtržením od některé pravoslavné nebo starobylé východní církve, na rozdíl od nich však uznávají papežský primát, výjimku tvoří Maronitská katolická církev, která jako jediná zachovala společenství s římským biskupem i po Velkém schizmatu (1054). Řídí se Kodexem kánonů východních církví (CCEO), vydaným v roce 1990. Ty z nich, které používají byzantský ritus, se nazývají řeckokatolické církve.

Země, které mají sídla východních katolických partikulárních církví (červená: byzantský obřad, zelená: alexandrijský obřad, žlutá: ostatní)

Liturgie se člení na tzv.rity (obřady) a katolická církev se dělí na západní (latinskou) a východní (orientální) církev.

Západní církev:

 • latinský ritus (římskokatolická církev, v rámci níž se užívá partikulárních a monastických ritů.)

Partikulární rity:

 • Římský ritus: (užívá se s výjimkami v celé římskokatolické církvi, vychází ze vzorové papežské liturgie)
 • Ambrosiánský ritus (užívá se na většině území milánské arcidiecéze a v několika italských a švýcarských farnostech)
 • Mozarabský ritus (užívá se ve Španělsku, především v toledské arcidiecézi a v několika španělských farnostech)
 • zvláštní partikulární rity v Lyonu a Braze
 • zaniklé rity (severoafrický ritus, galikánský ritus, keltský ritus...)

Monastické rity:

 • dominikánský ritus (dominikáni se na rozdíl od františkánů považovali za kanovníky s bohatou chórovou modlitbou a na základě pařížské liturgie rozvinuli bohatý bohoslužebný život s mnoha procesími)
 • karmelitánský ritus (obutí karmelitáni staré observance si udrželi z palestinské kolébky svého řádu zvláštní ritus Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě)
 • premonstrátský ritus (jakožto řeholní kanovníci si podrželi mnoho z bohoslužeb laonského biskupství, kde se nacházel jejich 1.klášter)
 • kartuziánský ritus
 • františkánský ritus
 • a další...

Východní církve:

 • koptský ritus (koptská církev)
 • západosyrský ritus (syrská církev)
 • východosyrský ritus (chaldejská církev)
 • malankarský ritus (syrsko-malankarská církev)
 • malabarský ritus (syrsko-malabarská církev)
 • arménský ritus (arménská církev)
 • maronitský ritus (maronitská církev)
 • etiopský ritus (etiopská církev a eritrejská církev)
 • byzantský ritus (ukrajinská církev, běloruská církev, chorvatská a srbská církev, albánská církev, maďarská církev, rusínská církev, rumunská církev, melchitská církev, řecká církev, bulharská církev, ruská církev, makedonská církev, italo-albánská církev a slovenská církev)

Východní katolické církve se tradičně rozdělují do 5 liturgických tradic:

 • tradice alexandrijská (církve koptská, etiopská a eritrejská)
 • tradice antiošská (církve syrská, maronitská a syro-malankarská)
 • tradice arménská (církev arménská)
 • tradice chaldejská (církve chaldejská a syro-malabarská)
 • tradice konstantinopolská: (církve albánská, běloruská, chorvatsko-srbská, bulharská, řecká, melchitská, italo-albánská, makedonská, rumunská, ruská, ruténská, slovenská, ukrajinská a maďarská)

Východní katolické církve se dělí na:

 • patriarchální církve (v čele stojí patriarcha, volený synodou biskupů patriarchální církve) - církev koptská (1 alexandrijský patriarchát), církev melchitská (1 antiošský patriarchát, 15 archieparchií, 5 eparchií, 5 exarchátů a 2 patriarchální závislé území-misie), církev maronitská (1 antiošský patriarchát, 8 archieparchií, 17 eparchií a 3 exarcháty), církev syrská (1 antiošský patriarchát, 6 archieparchií, 3 eparchie, 5 exarchátů a 1 patriarchální závislé území-misie), církev chaldejská (1 babylonský patriarchát, 4 metropolitní archieparchie, 5 archieparchií, 13 eparchií a 2 patriarchální závislé území-misie) a církev arménská (1 kilikijský patriarchát, 4 archieparchie, 6 eparchií a 6 exarchátů)
 • církve arcibiskupské větší (v čele stojí tzv. "větší arcibiskup", volený stejně jako patriarcha a následně potvrzen papežem, na rozdíl od patriarchy, který žádá jen o tzv.communio) - církev syro-malankarská (1 větší archieparchie, 1 archieparchie a 10 eparchií), církev syro-malabarská (1 větší archieparchie, 3 metropolitní archieparchie, 1 archieparchie a 31 eparchií), církev ukrajinská (1 větší archieparchie, 7 archieparchií, 21 eparchií a 7 exarchátů) a církev rumunská (1 větší archieparchie a 6 eparchií).
 • metropolitní církve sui iuris (v čele stojí metropolita, jmenovaný papežem ze 3 kandidátů navržených Radou hierarchů) - církev etiopská (1 metropolitní archieparchie a 3 eparchie), církev ruténská (tato církev nemá společný synod, resp.společného metropolitu, v tomto konkrétním případě výraz ruténská církev znamená to, že mají společnou byzantskou tradici a liturgii. Tato církev se dělí na 3 samostatné církve sui iuris, které jsou přímo podřízené Svatému stolci: Metropolitní církev sui iuris v Pittsburghu zahrnující původem rusínské katolíky byzantského obřadu v USA (1 metropolitní archieparchie, 3 eparchie a jeden exarchát v kanadském Torontu), dále eparchie sui iuris v Mukačevu na území Zakarpatské Ukrajiny a Apoštolský exarchát (sui iuris) v České republice.), církev slovenská (1 metropolitní archieparchie v Prešově a 2 eparchie v Košicích a Bratislavě), církev maďarská (od r.2015 - 1 metropolitní archieparchie a 2 eparchie) a církev eritrejská (od r.2015 1 archieparchie a 3 eparchie).
 • ostatní církve sui iuris (v čele stojí hierarcha, kterého jmenuje papež) - církev albánská (1 sufragánní apoštolská administratura římskokatolické arcidiecéze v Tiranë), církev běloruská (bez hierarchie, pouze římskokatolická), církev chorvatská a srbská (2 eparchie), církev bulharská (1 apoštolský exarchát), církev řecká (2 apoštolské exarcháty v Athénách a Istanbulu-sede vacante od r.1957), církev italo-albánská (2 eparchie a 1 územní opatství-monastýr), církev makedonská (1 apoštolský exarchát), církev ruská (2 apoštolské exarcháty sede vacante v Rusku od r.1951 a v čínském Charbinu od r.1952).
 • ordinariáty pro věřící východního ritu (v čele stojí římskokatolický ordinář) - ordinariát pro východní katolíky v Argentině (ordinářem je arcibiskup z Buenos Aires), ordinariát pro katolíky byzantského ritu v Rakousku (ordinářem je vídeňský arcibiskup), ordinariát pro východní katolíky v Brazílii (ordinářem je arcibiskup z Belo Horizonte), ordinariát pro katolíky arménského ritu ve východní Evropě (ordinářem je titulární archieparcha v Gjumri), ordinariát pro východní katolíky ve Francii (ordinářem je pařížský arcibiskup), ordinariát pro katolíky arménského ritu v Řecku (ordinářem je apoštolský administrátor sede vacante v Athénách), ordinariát pro východní katolíky v Polsku - arménský ritus (ordinářem je varšavský arcibiskup), ordinariát pro katolíky arménského ritu v Rumunsku (ordinářem je apoštolský administrátor sede vacante v Gherla) a ordinariát pro východní katolíky ve Španělsku (ordinářem je madridský arcibiskup).

Řeckokatolické církveEditovat

Řeckokatolické církve (celkem 16)

církev status ritus vznik stát, v němž především působí
Ukrajinská řeckokatolická církev větší arcibiskupská byzantský 1595 Ukrajina, Polsko, USA, Kanada, Brazílie a další
Běloruská řeckokatolická církev ostatní byzantský 1596 Bělorusko
Chorvatská řeckokatolická církev ostatní byzantský 1611 Chorvatsko
Albánská řeckokatolická církev ostatní byzantský 1628 Albánie
Maďarská řeckokatolická církev metropolitní byzantský 1646 Maďarsko
Rusínská řeckokatolická církev metropolitní byzantský 1646 Ukrajina, Spojené státy americké, Česko
Rumunská řeckokatolická církev větší arcibiskupská byzantský 1697 Rumunsko, USA
Melchitská řeckokatolická církev patriarchální byzantský 1724/9 Libanon, Sýrie, Izrael a další
Řecká katolická církev ostatní byzantský 1829 Řecko
Bulharská řeckokatolická církev ostatní byzantský 1861 Bulharsko
Ruská řeckokatolická církev ostatní byzantský 1905 Rusko a další
Makedonská řeckokatolická církev ostatní byzantský 1918 Severní Makedonie
Italsko-albánská církev ostatní byzantský Itálie
Slovenská řeckokatolická církev metropolitní byzantský 1818 Slovensko, USA

Další východní katolické církveEditovat

církev status ritus vznik stát, v němž především působí
Koptská katolická církev patriarchální koptský 1741 Egypt
Etiopská katolická církev metropolitní etiopský 1846 Etiopie
Eritrejská katolická církev metropolitní etiopský 2015 Eritrea
Syrská katolická církev patriarchální západosyrský 1781 Libanon, Sýrie a další
Maronitská katolická církev patriarchální maronitský Libanon, Sýrie a další
Syrsko-malankarská katolická církev větší arcibiskupská malankarský 1930 Indie
Chaldejská katolická církev patriarchální východosyrský 1692 Irák, Írán a další
Syrsko-malabarská katolická církev větší arcibiskupská malabarský Indie, USA
Arménská katolická církev patriarchální arménský 1742 Libanon, Sýrie, Irák a další

Externí odkazyEditovat