Autokefální církev

typ křesťanského společenství

Autokefální církev je společenství křesťanů, které je organizačně a právně nezávislé, nepodléhá tedy žádné vnější autoritě. Autokefalita je typická pro pravoslavné a orientální církve, organizované většinou na národním principu (např. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, Ruská pravoslavná církev, Srbská pravoslavná církev apod.). V praxi se projevuje například tím, že zcela nezávisle ustanovují svého nejvyššího představitele. S dalšími církvemi však autokefální církve sdílejí věrouku, liturgii a kanonické právo.