Trullská synoda

Trullská synoda, zvaná též quinisext, byla synoda, kterou svolal císař Justinián II. do klenutého zasedacího sálu (in trullo) císařského paláce v Konstantinopoli v roce 692. Důvodem svolání byla skutečnost, že Druhý a Třetí konstantinopolský koncil (který se sešel v témže sále jako trullská synoda) nedokázaly vytvořit závazné normy církevní discipliny. Pravoslaví uznává trullskou synodu (coby součást či dovršení 5. a 6. ekumenického koncilu) za ekumenický koncil. Západní církev nikdy tuto synodu jako ekumenickou neuznala.

Trullská synoda (quinisext)
Kdy691 - 692
Uznávají jejpravoslaví
Předchozí koncilTřetí konstantinopolský koncil
Následující koncilDruhý nikajský koncil
Svolal jejcísař Justinián II.
Předsedal muJustinián II.
Účastníků215 východních biskupů
Diskutované otázkycírkevní disciplina
Dokumenty a prohlášenízáklad pravoslavného církevního práva
Přehled ekumenických koncilů

Synody se neúčastnil žádný ze západních biskupů, ačkoli jistý Basil z Gortyny z Ilýrie se vydával za papežského legáta.

Koncil dovolil kněžím, aby se ženili, avšak biskupům nařizoval celibát. Zasedání také odsoudilo veškeré církevní zvyklosti, které nejsou v souladu se zvyklostmi konstantinopolskými. V předzvěsti pozdějšího obrazoborectví zakázal koncil veškeré nefigurální zpodobení Ježíše Krista (např. jako velikonočního beránka). 102 koncilních kánonů tvoří základ pravoslavného církevního práva a jsou významným svědectvím o životě církve v 7. století.

LiteraturaEditovat

  • Concilium Constantinopolitanum a. 691/2 in Trullo habitum. H. Ohme (ed.) Acta conciliorum oecumenicorum, Series Secunda II: Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium, Pars 4. ISBN 978-3-11-030853-2. Berlin/Boston Oktober 2013.
  • JEDIN, H. [ed.]. Handbuch der Kirchengeschichte. Band II/2. Von Chalkedon bis zum Frühmittelalter. Freiburg in Br. : Herder, 1975. ISBN 3-451-27100-1

Související článkyEditovat