Ekumenický koncil

Ekumenický koncil (řec. οἰκουμένη obydlený svět) neboli všeobecný sněm je setkání biskupů (koncil) celé církve na celém světě. Pojem celá církev je vykládán pravoslavím tak, že zahrnuje všechny orthodoxní církve v plném spojení mezi sebou navzájem, zatímco katolická církev vyžaduje krom toho plné společenství s římskou církví, tj. s papežem (kán. 336–341 CIC 1983).

Seznam ekumenických koncilůEditovat

Pořadí Název Kdy Účastníků Místo Jedná o Uznávají jej
1. první nikajský 325 318 Nikaia odsouzení ariánství jako hereze, datum slavení Velikonoc, Milétiovo schizma, platnost křtu heretiků, odpadlí křesťané, návrh nicejského vyznání víry, výsadní postavení alexandrijského, římského, antiochejského a jeruzalémského biskupa katolíci, pravoslaví, Asyrská církev Východu (tj. nestoriánská),starobylé orientální církve
2. první konstantinopolský 381 150 Konstantinopolis ariánství, sabellianismus, Duch Svatý, vypracována formulace trojjediného Boha - Svatá Trojice, kanonizováno nicejsko-konstantinopolské vyznání víry, zavedena hierarchie výsadních postavení církevních hodnostářů z nikajského koncilu: 1. římský biskup, 2. cařihradský patriarcha (nově zařazený), 3. zbývající tři biskupové katolíci, pravoslaví, Asyrská církev Východu, (tj.nestoriánská), starobylé orientální církve
3. Efezský 431 200–250 Efesos nestoriánství, Theotokos, pelagianismus katolíci, pravoslaví, starobylé orientální církve
4. Chalkedonský 451 500 Chalkedon Eutychův monofyzitismus, božská a lidská přirozenost v Kristu katolíci, pravoslaví
5. druhý konstantinopolský 553 150 Konstantinopolis monofyzitismus katolíci, pravoslaví
6. třetí konstantinopolský 680681 asi 300 Konstantinopolis monotheletismus, lidská a božská vůle v Kristu katolíci, pravoslaví
trullská synoda (quinisext = 5. a 6.) 691692 216 Konstantinopolis církevní disciplina pravoslaví jako součást 6.
7. druhý nikajský 787 350 Nikaia obrazoborectví katolíci, pravoslaví
8. čtvrtý konstantinopolský 869870 25–102 Konstantinopolis Fótios odsouzen pro římské katolíky 8. všeobecný
8. čtvrtý konstantinopolský* 879880 Konstantinopolis Fotios rehabilitován, filioque odsouzeno pro pravoslavné 8. všeobecný
9. první lateránský 1123 300–1000 Řím spor o investituru katolíci
10. druhý lateránský 1139 1000 Řím protipapež Anaklet II., celibát kněží katolíci
11. třetí lateránský 1179 302 Řím kataři, valdenští, církevní disciplina katolíci
12. čtvrtý lateránský 1215 asi 1300 Řím křížové výpravy, spor o investituru katolíci
13. první lyonský 1245 250 Lyon císař Fridrich II., církevní disciplina, Velké schizma, křížové výpravy katolíci
14. druhý lyonský 1274 500 Lyon Svatá země, Velké schizmalyonská unie, filioque, konkláve katolíci
15. Viennský 13111312 182 Vienne templáři katolíci
Pisánský 1409 Pisa západní schizma
16. Kostnický 14141418 600 Kostnice západní schizma, Jan Hus katolíci
Pavijský 14231424 Pavia, Siena konciliarismus
17. Basilejský koncil (Basilej–Ferrara–Florencie) 14311449 148 Basilej, Ferrara, Florencie husitství, velké schizmaflorentská unie katolíci
18. pátý lateránský 15121517 100 Řím církevní disciplina katolíci
19. Tridentský 15451563 255 Trento protestantství, katolická reformace katolíci
20. první vatikánský 18691870 744 Bazilika sv. Petra, Vatikán racionalismus, liberalismus, materialismus katolíci
21. druhý vatikánský 19621965 2540 Bazilika sv. Petra, Vatikán církev v moderním světě katolíci

Ekumenické koncily v čase (podle katolické církve)Editovat

Druhý vatikánský koncilPrvní vatikánský koncilTridentský koncilPátý lateránský koncilBasilejský koncilKostnický koncilViennský koncilDruhý lyonský koncilPrvní lyonský koncilČtvrtý lateránský koncilTřetí lateránský koncilDruhý lateránský koncilPrvní lateránský koncilČtvrtý konstantinopolský koncilDruhý nikajský koncilTřetí konstantinopolský koncilDruhý konstantinopolský koncilChalkedonský koncilEfezský koncilPrvní konstantinopolský koncilPrvní nikajský koncil

Související článkyEditovat