Čtvrtý konstantinopolský koncil

Čtvrtý konstantinopolský koncil (5. října 86928. února 870) byl koncil, který se sešel nedlouho poté, co na byzantský trůn nastoupil po zavraždění dosavadního císaře Michaela III. Basileios I. Makedonský. Úkolem koncilu byla obnova jednoty východní a západní církve.

Čtvrtý konstantinopolský koncil
Kdy869-870
Uznávají jejkatolická církev
Předchozí koncilDruhý nikajský koncil
Následující koncilPrvní lateránský koncil
Svolal jejcísař Basileios I. a papež Hadrián II.
Předsedal mupapežští legáti
Účastníků20-25 (1. zasedání), 102 (poslední zasedání)
Diskutované otázkyFotiovo schizma
Dokumenty a prohlášenísesazení Fotia, 27 kánonů týkajících se mj. úlohy biskupů a práv patriarchů
Přehled ekumenických koncilů
Cesare Nebbia (1536-1614): Čtvrtý konstantinopolský koncil

Basileios I. záhy sesadil konstantinopolského patriarchu Fotia a povolal nazpět do úřadu jeho sesazeného předchůdce Ignatia. Jeho rozhodnutí potvrdil koncil, který zasedal v letech 869 - 870 v Konstantinopoli. Církev, rozpolcená tzv. Fotiovým schizmatem, byla opětně prohlášena za jednotnou. Prestiž papežského stolce však utrpěla v jiném směru. Koncilní otcové nepřiznali papežům právo rozhodovat o vnitřních záležitostech byzantské církve. Kromě toho se do Konstantinopole dostavili vyslanci bulharského knížete Borise I., aby zde konečně vyřešili problém, pod čí církevní svrchovanost Bulharsko připadne. Vzhledem k předcházejícím událostem šlo ve skutečnosti o projev dobré vůle bulharského vládce podřídit se konstantinopolskému patriarchátu. To svým rozhodnutím potvrdili přes protesty papežských legátů tři východní patriarchové, kteří byli určeni spor rozhodnout. Ignatios poté okamžitě zřídil v Bulharsku arcibiskupství a několik biskupství a obsadil je řeckými duchovními. Boris dosáhl svého, přestože tak otevřel svoji zemi působení byzantského kulturního a duchovního vlivu.

Tento a všechny následující ekumenické koncily neuznává pravoslavná církev. Ta naopak uznává pouze konstantinopolský koncil, který se konal v letech 879880 a podpořil Fotia, avšak většina pravoslavných jej nepovažuje za ekumenický.

Související články editovat