Materialismus

Materialismus je filosofický směr, který tvrdí, že jediná věc, která existuje, je hmota. To v podstatě znamená, že každá věc je složena z materiálu a každý fenomén (jev) je výsledkem interakce hmoty. Neuznává žádný duchovní ani posmrtný život. Gnozeologie tohoto směru je čistě empirická, vyznavači tedy spoléhají především na svoje smysly. Základním předpokladem vědecké práce je metodologický naturalismus, který vysvětluje jevy, pozorované v přírodě pouze přírodními příčinami bez nadpřirozena. Jako teorie náleží materialismus k třídě monistické ontologie. Jako takový se liší od ontologických teorií založených na dualismu a pluralismu. V podmínkách neobvyklých vysvětlení reality fenomenu je materialismus v ostrém kontrastu oproti idealismu. (Jedná se o problematiku UFO nebo psychotroniky. V oblasti psychotroniky probíhal za socialismu přímý ideový střet. v České republice je znám zvláště případ pátera Františka Ferdy, sledovaného tajnou službou.[1])

Materialismus najdeme po celém světě, příkladem může být například hnutí čárváka, který se objevuje v jinak hinduisticky zaměřené Indii.

Varianty materialismuEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie, 8.české vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0. 

Související článkyEditovat