Otevřít hlavní menu

Pluralismus

zdůraznění neredukovatelné mnohosti a rozmanitosti
Další významy jsou uvedeny na stránce Pluralismus (rozcestník).

Pluralismus (z latinského pluralis, množný, vícerý) je označení postojů, směrů a teorií, které zdůrazňují neredukovatelnou mnohost a rozmanitost. Zkušenost je příliš složitá, než aby se dala plně vystihnout jediným pohledem, jedinou teorií, odvodit z jediného základního principu, jak chce monismus. Ani hodnocení různých jevů a skutečností nemůže být často jednoznačné, nýbrž bude závislé na stanovisku hodnotícího, na jeho situaci a podobně.[1] V případě, kdy ony neslučitelné principy jsou právě dva, se hovoří o dualismu, který lze pak takto vnímat jako speciální případ pluralismu.

Pluralismus tedy nezpochybňuje možnost pravdivého poznání a hodnocení jako agnosticismus nebo relativismus, upozorňuje pouze na to, že u složitějších témat může být takových poznání a hodnocení víc, aniž by proto některá z nich musela být nutně nesprávná.[2]

Vůle jednoho člověka sama o sobě není závazným pravidlem pro vůli druhého.[3]
Všichni chybují tím nebezpečněji, že každý sleduje jednu pravdu; jejich chyba není v tom, že by se řídili nepravdou, nýbrž že nedokáží sledovat i jinou pravdu.[4]

Pojem pluralismu zavedl americký filosof William James[5] a od té doby se rozšířil do mnoha oblastí.

Obsah

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Filosofický slovník, str. 317.
  2. Filosofický slovník, str. 317.
  3. Tomáš Akvinský, Summa theologica IIa IIae, questio 37, art. 1. ad 1
  4. B. Pascal, Myšlenky, zlomek 863
  5. W. James, A pluralistic universe, 1909.

LiteraturaEditovat

  • Ottův slovník naučný nové doby, heslo Pluralismus. Sv. 8, str. 1132
  • Filosofický slovník. Olomouc: FIN 1998. Heslo Pluralismus, pluralita, str. 317.
  • Ritter – Gründer, Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel 1981nn. Heslo Pluralismus. Sv. 7, sl. 988n.
  • Sokol, J., Tolerance a pluralismus. In: tent., Malá filosofie člověka. Praha 2004, str. 251 - 258
  • Velek, J. (vyd.), Spor o spravedlnost. Praha 1997

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat