Patriarcha antiochijský

Patriarcha Antiochie je tradiční titul držený biskupem Antiochie (dnešní Antakya, Turecko). Jako tradiční „dohlížitel“ (ἐπίσκοπος, episkopos, z něhož je odvozeno slovo biskup) první křesťanské komunity nežidů, mělo toto postavení v paulínském křesťanství prvořadý význam od jeho nejstaršího období. Tato diecéze je jednou z mála, pro kterou se dochovala jména jejích biskupů z apoštolských počátků. Dnes pět církví používá titul patriarchy Antiochie: jedna orientální ortodoxní (syrská pravoslavná církev); tři východní katolické (maronitská, syrská katolická a melchitská řeckokatolická církev); a jeden pravoslavný (pravoslavný patriarchát antiochijský).

Historie editovat

V průběhu staletí se objevily rozdíly mezi církví na Východě a Západě, jako například používání nekvašeného chleba pro eucharistii na Západě nebo přidání filioque k Nicejskému vyznání víry papežem Sergiem IV. Výsledné schizma, známé jako Velké schizma, bylo často datováno k misi kardinála Humberta do Konstantinopole z roku 1054, kdy Humbert exkomunikoval (neplatně) konstantinopolského patriarchu, Michaela I. Cerularia, který na oplátku exkomunikoval papeže a odstranil jej z diptychů. Následně dvě hlavní křesťanská těla přerušila společenství a stala se dvěma frakcemi: Jedna frakce, nyní identifikovaná jako katolická církev, reprezentovala latinský Západ pod vedením papeže; druhá frakce, nyní identifikovaná jako východní pravoslavná církev, reprezentovala řecký východ pod kolegiální autoritou patriarchů Antiochie, Jeruzaléma, Konstantinopole a Alexandrie. O tomto rozkolu se však tehdy nejspíše vědělo jen u vyšších kleriků, kteří mu buď přikládali malý význam, nebo očekávali jeho brzké překonání.

Nárokování titulu editovat

Dnes vznáší pět církví nárok na titul patriarchy Antiochie;[1] tři z nich jsou autonomní východní katolické partikulární církve v plném společenství s římským papežem. Všech pět se považuje za součást antiochénského dědictví a nárokuje si právo na Antiochijský stolec prostřednictvím apoštolské posloupnosti, ačkoli žádný v současnosti nemá sídlo ve městě Antakya. Tato rozmanitost patriarchů Antiochie, stejně jako jejich faktická nepřítomnost v Antiochii, odráží neklidnou historii křesťanství v regionu, který byl poznamenán bratrovražednými boji a pronásledováním, zejména od doby započetí šíření islámu. Křesťanská populace na původních územích antiochijských patriarchů byla skutečně téměř eliminována asimilací a vyhnáním, přičemž současní křesťané v regionu tvoří malou menšinu.

Držitelé titulu editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Patriarch of Antioch na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat