Východní křesťanství

Východní křesťanství je souborný název pro východní katolické církve, pravoslaví a starobylé východní církve.

Mapa náboženství v Evropě, regiony západního křesťanství oproti východnímu (modrá) a protestantismu (oranžová, růžová, béžová) a islámu (zelená)

Ve 21. století pojem zahrnuje ty církve, které nevzešly ze západní církve, tedy římskokatolickou církev a protestantské církve.

Nejedná se již o striktní zeměpisné rozlišení, neboť západní církve působí na tradičně „východním“ území a naopak.

Historie

editovat

Východ římské říše tvořila řecky mluvící evropská část a semito-hamitská blízkovýchodní část.

V průběhu 5. století se jednota církve na Východě rozpadla, když po Chalkedonském koncilu došlo ke schizmatu, jímž se od všeobecné církve vydělily církve orientální.

Od 9. století začal proces rozpadu jednoty mezi křesťanským Východem a Západem, způsobená mj. tím, že od 6. století většina vzdělaného obyvatelstva obou bývalých částí římské říše přestává umět jazykem druhé poloviny říše (latinsky, resp. řecky).

Avšak již brzy poté se objevují lidé toužící po jednotě za cenu uznání tzv. římského primátu, což vedlo ke vzniku východních katolických církví, které mají původní rity, ale uznávají papeže.

Galerie

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat