Ikonostas

stěna s ikonami, která v pravoslavných a řeckokatolických chrámech odděluje presbyterium od lodi

Ikonostas je dřevěná nebo mramorová stěna s průchody, která v pravoslavnýchřeckokatolických chrámech odděluje presbyterium od lodi (tedy nejsvatější, oltářní prostor chrámu od prostoru pro laiky) a na níž jsou podle závazného systému v několika řadách upevňovány ikony.

Ikonostas v katedrále Zvěstování v Moskvě

CharakteristikaEditovat

Ikonostas symbolizuje místo přebývání Boha. Má troje dveře. Přes prostřední, tzv. carské (královské), může procházet pouze kněz nebo panovník (král, car). Během liturgie skrz tyto dveře kněz vynáší Tělo a Krev Krista. Boční dveře (severní a jižní) se nazývají diakonské. Dále má ikonostas pět řad s vyobrazenými ikonami, přičemž každá řada (jarus) má svůj ustálený seznam. Ve spodní části ikonostasu se nachází ikona Krista, Bohorodičky, dále také Jana Křtitele doplněná ještě tím, kterému je chrám zasvěcen.

Ve středu třetí řady (patra) ikonostasu je ikona Poslední večeře Páně, ve čtvrté řadě ve středu je ikona Panny Marie s Dítětem a po obou stranách jsou starozákonní proroci. V páté řadě jsou ikony zmrtvýchvstání a novozákonních světců. Na samém vrcholu ikonostasu je umístěn kříž a tabulky Desatera.

Mnohde se lze setkat s menšími provedeními ikonostasu. Tato provedení se mohou skládat jen ze čtyř základních ikon (Kristus, Panna Maria, Jan Křtitel a patron chrámu).

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat