Syrská katolická církev

Syrská katolická církev (syrsky ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ‘ittā súrjājtā qatālīqītā) je syrská východní katolická církev na Blízkém Východě. Ritus a zvyklosti má syrská katolická církev společné se Syrskou pravoslavnou církví, tj.jakobitskou, užívá totiž západosyrský ritus, tj.antiochijský (jako i Maronitská církev).

Hlava církve-patriarcha sídlí v Bejrútu a organizace církve je nezávislá na Melchitské řeckokatolické církvi, Maronitské církvi, Chaldejské katolické církvi a dalších blízkovýchodních církvích ve společenství s římským biskupem, papežem Katolické církve.

Syrská katolická církev náleží k antiochijskému patriarchátu a odvozuje svůj počátek od založení církve v Antiochii apoštolem sv. Petrem v 1. století.[1] Církev vznikla r.1781, kdy vstoupila do společenství (unie) s římskou církví (rozkol v Syrské pravoslavné, tj. jakobitské církvi).

V dobách prvních ekumenických koncilů měl antiochijský patriarcha autoritu nad všemi východními diecézemi od Středozemního moře až k Perskému zálivu. Jazykově oblast spadala do dvou oblastí: část obyvatelstva hovořila řecky, část syrsky. Mezi významné osobnosti církve patří učitel církve Efrém Syrský, Jákob ze Sarúgu, Izák z Antiochie či DIonýsios Bar Salibi. K moderním osobnostem patří patriarcha Efrém Rahmani, Išak Armaleh, Ignác Gabriel I. Tappúni či Gabriel Chúry-Sarkis.

Současným syrským katolickým patriarchou Antiochie je od roku 2009 Ignác Josef III.(Efrem) Younan (nar.15.11.1944), který sídlí v libanonském Bejrútu. Emeritní patriarcha, kardinál Ignác Moussa I. Daúd (zemř.6.4.2012),byl až do června 2007 prefektem kongregace pro východní církve. Počet věřících už překročil 200 tisíc.Církev měla r.2010:158 820 věřících, 2014:165.580, 2015 už 207 790 , 2016: 205 440 a 2017: 195 760 věřících. Z nich asi 55 - 60% žije mimo oblast Blízkého východu (růst počtu věřících vysvětluje lepším podchycením jejích počtů mimo blízkovýchodní oblast a lepší statistikou v Iráku a Sýrii, kde se válčí a jsou tak tyto země plné vnitřních vysídlenců). V r.2017 : 15 biskupů, v 88 farnostech působilo 88 diecézních a 31 řeholních kněží (119 celkem), 47 řeholníků, 31 řeholnic a 23 stálých jáhnů. V seminářích studovalo 20 seminaristů.

Církevní organizace editovat

Libanon editovat

  • Syrská patriarchální eparchie Bejrút v Libanonu: vlastní eparchie (diecéze) patriarchy (2017-vedle patriarchy v ní byl další biskup, měla 32 000 věřících, v 6 farnostech 14 diecézních+2 řeholní kněží(16), 5 stálých jáhnů, 7 řeholníků, 10 řeholnic a 2 seminaristy)

Sýrie editovat

Irák editovat

Egypt a Súdán editovat

Svatá země editovat

Turecko editovat

Amerika editovat

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. Sk 11, 26 (Kral, ČEP)