Byzantský ritus nebo řecký ritus je jeden z devíti východních ritů v křesťanství. Užívají jej východní pravoslavné církve a některé východní katolické církve (ty jsou pak nazývany řeckokatolické).

Pravoslavná bohoslužba v byzantském ritu (Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého)

Hlavní schema rozdělení editovat

Bohoslužby dělíme na:

 1. eucharistické bohoslužby
 2. neeucharistické bohoslužby denního kruhu
 3. další bohoslužby

Eucharistické bohoslužby editovat

 1. Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého
 2. Božská liturgie sv. Basila Velikého
 3. Božská liturgie předem posvěcených darů (slouží se v postní době ve všední dny ve spojení s večerní bohoslužbou)
 4. Božská liturgie sv. Jakuba, bratra Páně

V některých případech je stanoveno konat Božskou liturgii spojenou v jeden celek s večerní bohoslužbou.

Neeucharistické bohoslužby denního kruhu editovat

 • Večerní (na Západě jsou obdobou tzv. nešpory)
 • Povečeří
 • Půlnočnice (na Západě je obdobou tzv. vigilie)
 • Jitřní (na Západě jsou obdobou tzv. ranní chvály)
 • Hodinka první (vztahuje se k 6. hodině ranní, na Západě zvaná prima)
 • Hodinka třetí (vztahuje se k 9. hodině ranní, na Západě zvaná tercie)
 • Hodinka šestá (vztahuje se k poledni, na západě zvaná sexta)
 • Hodinka devátá (vztahuje se ke třetí hodině odpolední, na západě zvaná nona))
 • Dále to je „obědnice“ (koná se místo liturgie)

Před svátky se koná tzv. všenoční bdění – jedná se o večerní propojenou s jitřní v jeden celek (v praxi západní církve existuje coby obdoba tzv. vigilie)

Další bohoslužby editovat

 • Treby – obřady svatých Tajin křtu, sňatku, zpovědi apod., pohřeb, panychida; obřady požehnání, svěcení různých předmětů, modlitby k událostem v roce atd.
 • Akathisty, pobožnosti (tzv. molebny)

Základní bohoslužebné knihy editovat

Kněz používá příručku služebník, která obsahuje postup bohoslužeb z hlediska kněze. (Nebo v případě křtu, svatby, pohřbu, posvěcování apod. obřadů používá Trebník.)

Věřící (žalmista) používá ke složení každé bohoslužby několik knih:

Časoslov (obsahuje modlitby hodinek během dne, obdobou v západní církvi je breviář)

Oktoich – osmihlasník – je rozdělen na osm kapitol, jimž se říká hlasy, a každá kapitola má podkapitoly pro sedm dní v týdnu. Každý týden panuje jeden z osmi hlasů, které se stále střídají podle pořadí za sebou. Nový hlas začíná vždy v sobotu večer. Obsahem oktoichu je hlavně oslava Ježíše Krista – zvláště neděle je v každém hlasu oslavou Kristova vzkříšení. S každým hlasem jsou spojeny určité melogie bohoslužebných zpěvů.

Minea – pro každý den v roce je určena jedna kapitola, obsahující hymny oslavující a vzývající svaté, kteří mají podle kalendária ten den památku.

Triod postní – obsahuje hymny používané v období přípravy na velký půst a v době velkopostní.

Triod květný – obsahuje hymny pro období paschální a dobu padesátnice (50 dnů od Paschy do svatodušních svátků).

Někdy má žalmista výběr ze všech potřebných liturgických knih v příručce zvané prostě sborník.

Pravidla stanovující, jak skládat pravoslavnou bohoslužbu (tj. který hymnus v daný den vzít z které knihy a kam jej zařadit) jsou dosti složitá, říká se jim typikon a jsou popsaná v knize téhož jména.

Liturgický den začíná předvečerem (tj. večerní bohoslužbou předcházející den).

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat