Portál:Byzantská říše

Miniportál Byzantská říše


Benjamin-Constant-The Throne Room In Byzantium.jpg
Hansabrunnen-Constantin.jpg
Benjamin-Constant-L'Imperatrice Theodora au Colisée.jpg

Byzantská říše byl historický státní útvar existující v letech 395 až 1453. Jednalo se o pokračovatelku římské říše s pravoslavným křesťanstvím jako státním náboženstvím. Státním zřízením byla Byzanc monarchií. Kultura a společnost Byzantské (původně Východořímské) říše vycházela z tradic východního křesťanství, řecké kultury a římských institucí. Sami Byzantinci se označovali jako Římané (Rómaioi). Po rozštěpení římské říše se východní část impéria ukázala jako životaschopnější a postupem času se transformovala v řecký středověký stát. Největšího rozsahu během středověké epochy dosáhla říše v první polovině 11. století, kdy se její území rozkládalo od jižní Itálie a Dněpru až po Arménii a Eufrat. Byzanc sehrála důležitou roli i v období křižáckých tažení, kdy často buď soupeřila, či se naopak spojovala s křižáckými státyLevantě. Katastrofou se pro Byzantskou říši stala čtvrtá křížová výprava, která dobyla a vyplenila byzantské hlavní město Konstantinopol. Toto město křižáci drželi dalších šedesát let. Od konce 13. století začala Byzanc upadat a ztrácela území ve prospěch svých mocnějších sousedů. Roku 1453 dobyla vojska Osmanské říše Konstantinopol, čímž došlo k definitivnímu zániku tohoto přes tisíc let trvajícího státu.

Historie Byzantské říše:
Správa, hospodářství, společnost:
...v pozdní antice...v době Herakleiovců...v době Syrské dynastie...v době Amorejské dynastie...v době Makedonské dynastie...v době Komnenovců...v době AngelovcůČtvrtá křížová výprava • ...během existence Nikájského, Latinského a Trapezuntského císařství a Epirského despotátu...v době Palaiologů • a během existence poslední byzantské provincie Morejského despotátu
Kassia.jpg

CaesaropapismusDespotátEmporium (Konstantinopol, Soluň, Antiochie, Alexandrie) • Exarchát (Kartaginský, Ravennský) • KatepanátKonstantinopolské hradbyThemaPronieŽidé v Byzantské říši

Kultura
Dynastie a významné rody
Ayasofya-Innenansicht.jpg

Byzantská kulturaByzantská hudbaByzantské výtvarné uměníByzantská literaturaByzantská architektura

Constantine the Great and St. Helena from Kievan frescoes.jpg

Seznam byzantských císařůHerakleiovciSyrská dynastieAmorijská dynastieMakedonská dynastieDukovéKomnenovciAngelovciLaskarovéPalaiologovéKantakuzeni

Významné osobnosti
Církev a náboženství
Niketas Choniates.JPG

Princezny a císařovny: Anna KomnénaIrena AngelovnaAnna SavojskáIrena (Byzanc)
Spisovatelé a politici: Niketas ChoniatesProkopios z KaisareieDemetrios Palaiologos
Teologové a duchovní: Cyril a MetodějFotiosJan z DamaškuMichael Kerullarios
Umělci: Anthémios z Trallu
Vojevůdci: BelisarNarsesLeontiosGeorgios Maniakes

Pantokrator 13cent.jpg

Pravoslavná církevByzantský ritusPatriarchát (Konstantinopol, Antiochie, Alexandrie, Jeruzalém, Řím) • MonofyzitéNestoriániPaulikiániIkonoklasmusIkonodulieFilioqueVelké schizmaHésychasmusZéloti (Byzantská říše)Zéloti (Soluň)Florentská unieŘeckokatolická církev

Armáda, námořnictvo, významné konflikty
Okolní státy a národy
Martinos Byzantium Vinkhuijzen.jpg

Struktura a výbava byzantských vojsk: AkritaiByzantská armádaByzantské námořnictvoTagmaKatafraktVarjažská gardaŘecký oheň
Významné války, konflikty a bitvy: Byzantsko-arabské válkyByzantsko-bulharské válkyByzantsko-gruzínské válkyByzantsko-normanské válkyByzantsko-osmanské válkyByzantsko-seldžucké válkyJarmúkMantzikertMyriokefalonObléhání Konstantinopole (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1204 – čtvrtá křížová výprava, 1235, 1396, 1422, 1453 – pád)

De Neuville - The Huns at the Battle of Chalons.jpg

Achajské knížectvíAntiochijské knížectvíAthénské vévodstvíAvařiBenátská republikaBulharská říšeEdesské hrabstvíFátimovský chalífátFranská říšeFrancouzské královstvíHunovéChalífátChazarská říšeChorvatské královstvíIkonyjský sultanátJanovská republikaKumániKyjevská RusLangobardiOstrogótiPečeněhovéSásánovská říšeSicilské královstvíSeldžucká říšeSoluňské královstvíStaré Velké BulharskoSrbovéSvatá říše římskáUherské královstvíVandalovéVévodství NaxosVizigótiZápadořímská říše


Informace
Kategorie
Šablony
V současnosti se jedná o miniportál, který nebude příliš aktualizován a slouží jako přehled hlavních témat týkajících se Byzantské říše.

Odkazy: Byzantská říše na Commons

Související portály: HistorieŘeckoStarověkStředověk

Související projekty: Historie

Byzantská říše

architekticísařicísařovnyhistorikové

politiciprinceznyspisovateléteologovéválečníci

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Byzantská říše}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.