Sicilské království

historický státní útvar
O Sicilském království před majákem (1282–1816) pojednává článek Neapolské království.

Sicilské království (latinsky Regnum Siciliae, sicilsky Regnu di Sicilia, italsky Regno di Sicilia) bylo historickým státním útvarem na jihu Itálie v letech 11301816. Původně zahrnovalo kromě samotné Sicílie také celou jižní část Apeninského poloostrova, v roce 1282 však došlo v souvislosti s tzv. Sicilskými nešporami k rozpadu království na dva samostatné subjekty – ostrovní Království sicilské (za majákem), nazývané také jako království Trinacria, a pevninskou část Království sicilské (před majákem), v praxi známé spíše jako Neapolské království. V historické literatuře se pro období po roce 1282 tímto názvem označuje státní útvar zahrnující pouze ostrov.[p. 1] Ten byl často v personální unii s aragonským/španělským královstvím. V letech 1713–1720 bylo v rukou savojských vévodů, kteří je vyměnili s císařem za království Sardinské.

Království sicilské (za majákem)
Regnum Siciliae („ultra Pharum“)
Regnu di Sicilia
Regno di Sicilia
11301816 Neapolské království 
Království obojí Sicílie 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Motto Animus Tuus Dominus („ANTUDO“)
Geografie
Mapa
Sicilské království v roce 1190 (před rozdělením)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
1 700 000 (rok 1800)
italština (úřední), sicilština (úřední), latina (byrokracie), byzantská řečtina (byrokracie), arabština (poezie, byrokracie), normanština (normanská šlechta), francouzština (úřední 11301283), španělština (španělská nadvláda)
Státní útvar
Vznik
1130 – vznik
Zánik
1282 – rozdělení Sicilské nešpory
1816 – připojení ke Království obojí Sicílie
{{{Podřízené celky}}}
Státní útvary a území
Předcházející
Sicilské hrabství Sicilské hrabství
Apulie a Kalábrie Apulie a Kalábrie
Neapolské vévodství Neapolské vévodství
Amalfská republika Amalfská republika
Zirídovský emirát Zirídovský emirát
Gaetské vévodství Gaetské vévodství
Sorrentské vévodství Sorrentské vévodství
Capujské knížectví Capujské knížectví
Spoletské vévodství Spoletské vévodství
Následující
Neapolské království Neapolské království
Království obojí Sicílie Království obojí Sicílie

V roce 1735 dobyl Sicílii v rámci války o polské dědictví parmský vévoda Karel Bourbonský, který se zároveň stal králem neapolským. Oba státy byly od té doby s krátkou napoleonskou přestávkou pod vládou jednoho panovníka a v roce 1816 byly i formálně spojeny do (staro)nového Království obojí Sicílie.

Historie

editovat
 
Dosud nerozdělené Sicilské království v letech 11301282

Založení a vláda normanské dynastie

editovat

V roce 1091 se Sicílie dostala pod kontrolu Normanů, kteří vyvrátili arabský Sicilský emirát a založili zde Sicilské hrabství. Království založil roku 1130 sicilský hrabě Roger II. Sicilský z původem normanské dynastie Hautevillů, a to sloučením jihoitalských a sicilských držav Normanů, které byly od roku 1059 papežskými lény. Korunu přijal Roger přímo z rukou papeže. Normané zde vládli až do roku 1194 (postupně králové Roger II., 1130–1154, Vilém I. Sicilský, 1154–1166, Vilém II. Sicilský, 1166–1189, Tankred Sicilský, 1189–1194).

Štaufové

editovat

Roku 1194 získali království Štaufové sňatkem syna císaře Fridricha I. Barbarossy Jindřicha s dědičkou Konstancií, dcerou krále Viléma I. Jindřich byl v letech 1194–1197 spoluvladařem své ženy, která zemřela v roce 1198. Novým panovníkem se tak stal pozdější císař Fridrich II., v té době pouze čtyřletý. Jeho vláda v letech 11981250 byla poznamenána řadou konfliktů s papeži, které pokračovaly i za jeho nástupců Konráda IV. (12501254), Manfreda (12581266) a Konradina (12541258 a 1268).

Anjouovci

editovat
 
Korunovace Karla z Anjou sicilským králem (1266)

V důsledku ostrého sporu, do kterého se dostal Fridrich s papeži kvůli pokusům o ovládnutí severní Itálie, odmítla papežská kurie po jeho smrti ponechat království jako papežské léno nadále Štaufům. Nejdříve je nabídla anglickému králi Jindřichovi III. pro jeho mladšího syna Edmunda, který se zde však neprosadil. Roku 1266 je udělila v léno mladšímu synovi francouzského krále Ludvíka VIII. Karlovi z Anjou. Ten porazil roku 1266 nemanželského syna císaře Fridricha II. Manfreda a 1268 Fridrichova mladičkého vnuka Konradina, kterého poté nechal v Neapoli popravit. Vládu v království však neudržel dlouho.

 
Sicilské království za vlády aragonských králů

Roku 1282 vypuklo proti Francouzům rozsáhlé povstání na Sicílii, které vešlo do dějin pod názvem sicilské nešpory. Příčinou byl daňový útlak vlády krále, který se neustále pokoušel o další expanzivní politiku, mimo jiné na území obnovené byzantské říše. Proto povstání finančně podpořil byzantský císař Michael VIII. Palaiologos. Jako svého krále přijali vzbouření Sicilané Manfredova zetě, aragonského krále Petra III.. Ten ovšem ovládl pouze ostrov Sicílii, zatímco pevninská část království zůstala v anjouovských rukou.

Po dvaceti letech bojů byla roku 1302 uzavřena mírová smlouva, kterým byla uznána samostatnost ostrovního království v čele s aragonskou dynastií, které bylo po roce 1302 nazýváno také královstvím Trinacria, oficiálně se však zvalo královstvím sicilským (Regnum Siciliae) a v praxi s doplněním „za (messinským) majákem“ (ultra Pharum) a je v současnosti všeobecně nazýváno Sicilským královstvím, a zároveň potvrzeno pevninské království dynastie Anjou, jehož formální název sice bylo Sicilské království — v praxi pak království sicilské před majákem — v současnosti je ovšem téměř výlučně známé podle svého hlavního města jako Neapolské království.

Španělská nadvláda

editovat

Ostrovnímu státu vládli střídavě aragonští/španělští králové anebo jejich vedlejší větvě. Roku 1707 se sicilské království ocitlo v rámci válek o španělské dědictví v držbě císaře Karla VI. V roce 1735 dobyl Sicílii v rámci války o polské dědictví parmský vévoda Karel Bourbonský, který se zároveň stal králem neapolským. Oba státy byly od té doby s krátkou napoleonskou přestávkou pod vládou jednoho panovníka a v roce 1816 byly i formálně spojeny do (staro)nového Království obojí Sicílie s vládnoucí dynastií Bourbon-Obojí Sicílie.

Státní symbolika

editovat

Poznámky

editovat
  1. Ačkoli tato zažitá praxe plně vyhovuje potřebám historiografie, nezakládá se plně na tehdejší oficiální nomenklatuře; nepochybně však přispívá k lepšímu pochopení občas matoucích úseků jihoitalských dějin.

Reference

editovat
  1. Arrigo Pecchioli, Storia dei Cavalieri di Malta, Editalia, Roma 1978.

Literatura

editovat
  • JANSEN, Katherine L. Medieval Italy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010. 624 s. ISBN 978-0-8122-2058-2. (anglicky) 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat