Portál:Středověk

Andel Saint Genis.jpg

Středověk je pojem označující období evropských dějin, za jehož počátek považujeme události spjaté s pádem Západořímské říše, která byla do roku 395 součástí starověkého Říma, v roce 476. Nastalá změna kulturního klimatu přispívá k rozšíření křesťanství v Evropě, což později vede ke křížovým výpravám do Svaté země a vzniku rytířských řádů. Za konec středověku je považováno objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492.


VÝROČÍ MĚSÍCE

ČLÁNEK

Fridrich II.

Fridrich II. Štaufský (někdy podle německého jména také Friedrich, ve starší literatuře Bedřich, plným jménem Friedrich Roger, 26. prosince 1194 Jesi u Ancony13. prosince 1250 hrad Fiorentino) byl římský císař, král německý, sicilský a titulární král jeruzalémský.

Narodil se jako syn římského císaře Jindřicha VI. z dynastie Štaufů a dědičky království obojí Sicílie, normanské princezny Konstancie. Snažil se obnovit původní antické římské impérium a chtěl spojit Německo s Itálií a Sicilským královstvím. Obě snahy však skončily nezdarem a Sicílie se stala centralizovanou monarchií, v níž vládl panovník pověstný svým despotismem. Vyrůstal na sicilském normanském dvoře, kde se dostal do styku s učeností arabskou, židovskou i řeckou. Fridrichova náklonnost k islámské kultuře a její znalost roku 1229 značně dopomohla ke znovuzískání Jeruzaléma diplomatickou cestou, se svými muslimskými protějšky si pravidelně korespondoval. Podporoval rozvoj umění a věd, založil v Neapoli univerzitu, jež měla vzdělávat nové státní úředníky – jde o první státní univerzitu, jež nebyla podřízena církvi. V roce 1227 se dostal do dlouhodobého sporu s církví, která jej nazývala Antikristem, byl opakovaně exkomunikován. Tento spor pramenil z Fridrichova přesvědčení, že je univerzálním vládcem celého křesťanského světa, církevní hierarchie si však tento nárok osobovala rovněž. Fridrich se považoval být na zemi tím, čím je Bůh na nebesích.


ArchivPřipravované

UMĚNÍ

KATEGORIE

ÚRYVKY Z DOBOVÝCH PRAMENŮ

Počíná sě pravenie velmi pěkné, divné i hrozné o jednom židu, ješto tělo božie přijímal u Veliký čtvrtek s věrnými křesťany, a co jest pán buoh skrze to divného učinil s tiem židem
— Ukázka staročeštiny ze sklonku 15. století, Olomoucké povídky

ArchivPřipravované

STŘEDOVĚK V OBRAZECH

ZikmundLux.jpg
Zikmund Lucemburský

VYBRANÉ OSOBNOSTI


Další vybraní…

NEJLEPŠÍ A POŽADOVANÉ ČLÁNKY

Nejlepší články české Wikipedie související se středověkem:

Požadované články:

INFORMACE e
  • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Středověk ve Wikimedia Commons
  • Slovníkové heslo středověk ve Wikislovníku
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Středověk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Krátké články by měly být označeny šablonou {{Pahýl}}.
  • Portál udržuje Khamul1 (diskuse)
  • Doporučené zdroje k psaní článků o středověku naleznete zde
Nové články