Portál:První světová válka

Portál První světová válka

První světová válka představuje jeden z nejrozsáhlejších a nejničivějších válečných konfliktů v lidské historii. Trvala od roku 1914 do roku 1918 a vyžádala si životy přibližně devět a půl milionu vojáků. Další miliony civilistů navíc zemřely v důsledku vojenských operací, při masakrech, pogromech, při genocidě Arménů, kvůli hladu a vyčerpání, rozšířeným nemocem a při pandemii španělské chřipky. Roznětkou celosvětového konfliktu byl úspěšný atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Poté vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a v návaznosti nato do války vstoupily i další země. Zpočátku proti sobě stály státy Trojdohody a Ústředních mocností. Později se do války zapojily i další státy. Většina bitev první světové války měla charakter zákopových válek, kdy došlo k postupu vojsk často jen za cenu obrovských ztrát. Přes některé úspěchy Ústředních mocností, nakonec došlo k hospodářskému vyčerpání Německa a jeho spojenců. Po revoluci a pádu císařství podepsala nová německá vláda příměří. Konec války s sebou přinesl nejen nové rozdělení sil v Evropě, ale například i vznik autoritářských režimů či několik let trvající hospodářskou krizi.

Článek měsíce
Dnešní výročí
Rakouští vojáci s minometem nedaleko štítů Tre Cime

Italská fronta byla jedním z významných evropských bojišť první světové války, které vzniklo v květnu 1915, kdy do války proti Rakousko-Uhersku vstoupila Itálie. Většina frontové linie probíhala po značnou část války pásem hraničních vrcholů a extrémním vysokohorským terénem Alp. Nejhůře bránitelnou oblast představoval úsek fronty u řeky Soča táhnoucí se od tolminské kotliny k Jadranu. Italové se v jedenácti bitvách pokusili frontu na Soči prolomit. Navzdory obrovským ztrátám na obou stranách se však rakousko-uherským obráncům podařilo tyto útoky odrazit. S podporou Německa pak Rakušané v říjnu 1917 nečekaně přešli do útoku a prolomili italskou linii v bitvě u Caporetta. Itálii se s podporou Dohody podařilo zkonsolidovat obranné pozice teprve na řece Piavě, kde došlo k porážce Ústředních mocností. V samém závěru války dokázali Italové překročit Piavu a zvítězit nad vyčerpanou a rozkládající se rakousko-uherskou armádou v bitvě u Vittorio Veneta. Příměří podepsané 3. listopadu 1918, které formálně ukončilo boje na italské frontě, uzavřela Itálie se zástupci již neexistující monarchie.


29. květen za první světové války


Obrázek měsíce
Osobnost měsíce

Rakousko-uherští vojáci koupající se během bojů na Soči v říčce Možnica.


Luigi Cadorna

Luigi Cadorna byl italský generál a politik, který neblaze proslul jako neúspěšný vrchní velitel italské armády v letech 19141917. Pocházel z aristokratické rodiny a v roce 1869 vystudoval vojenskou akademii v Turíně. Během vojenské kariéry postoupil v roce 1898 do hodnosti generálporučíka, načež velel armádnímu sboru a před válkou se stal velitelem 2. italské armády. Náčelníkem italského generálního štábu byl Luigi Cadorna jmenován v červenci roku 1914. Poté, co Itálie vstoupila v květnu 1915 do války s bývalými spojenci z Trojspolku, Německem a Rakousko-Uherskem, zahájil Cadorna ofenzívu proti Rakušanům v oblasti řeky Soči. Přes obrovské ztráty a mizivé úspěchy Luigi Cadorna nepolevoval v opakování ofenzív v této oblasti, takže do roku 1917 vybojovali Italové proti rakousko-uherským jednotkám celkem jedenáct bitev na Soči. Neúspěšné a krvavě zaplacené pokusy o průlom vyvrcholily kolapsem italské armády po nečekaném protiútoku Ústředních mocností a drtivé porážce u Caporetta. Po ní byl Cadorna odvolán z pozice vrchního velitele a jeho nástupcem se stal generál Armando Diaz. Italská vláda po skončení války prošetřovala podíl Cadornovy viny na prorážce v bitvě u Caporetta. Sám Cadorna provinění odmítl ve svých pamětech a po nástupu Benita Mussoliniho dokonce v roce 1924 obdržel hodnost maršála. Zemřel o čtyři roky později v městě Bordighera.


Kategorie
Citát měsíce
Redakce
Před nedávnem byla smrt ještě krutý nezvaný host, který se blížil vyhýbavými kroky... dnes je to vzteklý pes, kterého máte přímo doma... Jí se, pije i spí uprostřed umírajících, ve společnosti mrtvých těl je slyšet smích i zpěv...
— Georges Duhamel během bitvy u Verdunu


Dobré články české Wikipedie související s první světovou válkou:

Požadované články:

Ostatní
Informace
Šablony
Odkazy: První světová válka na Commons

Související portály: Historie ~ Válka ~ Druhá světová válka

Související projekty: Historie

Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|První světová válka}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}.

V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.