Portál:Antika

e

Portál:Antika Antika označuje historické období starověku v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem archaické řecké civilizace (8.7. století př. n. l.), resp. prvními písemnými záznamy Homérovy poezie, a jednak počátkem středověku (od 6.7. století), resp. rozpadem římské říše vyvolaným stěhováním národů. Antikou se tedy rozumí především historický vývoj starověkého Řecka a Říma. Její materiální kulturu studuje klasická archeologie. Na studiu ostatních jejích aspektů se podílejí mnohé další vědy, jako je historie nebo filosofie.

Ostatním civilizacím období starověku se věnuje samostatný portál Starověk.

e

Článek

Jedna ze zachovalých částí Hadriánova valu u Greenhead

Hadriánův val je kamenné a hliněné opevnění, táhnoucí se napříč severní Anglií. Tento val tvořil na dlouhou dobu severní hranici římské říše, která měla chránit jižní část země před nájezdy severních kmenů ze Skotska.

Val se stal severní hranicí římského impéria a nejlépe opevněnou částí hranice, za kterou již římský vliv nesahal. Stavba byla využívána jak k vojenským účelům jako opevnění, ale také jako průchozí místo pro obchodníky, kteří zde museli platit daně z prodeje.

Stavba valu začala roku 122 a trvala zhruba 10 let. Od roku 1987 jsou zbytky valu zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO.

e

Osobnost

Commodova busta

Marcus Aurelius Commodus Antoninus (původně Lucius Aelius Aurelius Commodus) (* 31. srpna 161 – † 31. prosince 192) byl římský císař, který vládl v letech 180 až 192. Často je považován za jednoho z nejhorších římských císařů. Jeho vláda ukončila éru „pěti dobrých císařů“.

Byl synem císaře Marca Aurelia a podařilo se mu udržet v zahraničí dostatečnou autoritu Říma. Choval se však výstředně, dával se zobrazovat jako Herkules, vyhlásil se za boha jako již dříve Caligula a zavedl teror podobný hrůzovládě Domitiana. Byl posledním císařem z Antoninovské dynastie.

e

Obrázek

Knossos Palais 2.JPG
Částečná ukázková rekonstrukce mínojského paláce v Knóssu na Kréta - cca 1700 př. n. l. - 1400 př. n. l.


e

Události měsíce

e

Citát měsíce

Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.
— Sókratés

e

Nové články

e

Kategorie

Některé podkategorie z kategorie Starověk týkající se antiky:

Kategorie civilizací s velkým vlivem na antické:

e

Chybějící články

Lokality:

Doba bronzová:

Osobnosti:

Architektura:

Společnost:

Ostatní:

e

Informace

  • Také se můžete přidat k WikiProjektu Starověk.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Antika}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.