Portál:Starověký Egypt

Starověký Egypt
… země bohů a lidí
e

Portál:Starověký Egypt Starověký Egypt byl jednou z významných a také nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. Jejím centrem byla oblast severovýchodní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu. Specifické podmínky nilského údolí a pravidelných nilských záplav umožnily velice brzy přeměnit okraje záplavové oblasti na vysoce výnosnou zemědělskou půdu, a to pouhými jednoduchými úpravami přirozeného prostředí. Staroegyptská civilizace trvala a kontinuálně se rozvíjela po dobu více než tří tisíciletí; vznikla kolem roku 3150 př. n. l. a již v tomto raném období se objevila řada typických kulturních, politických, ideologických a náboženských rysů, které Egypťané v následujících tisíciletích rozvíjeli a až do zániku své civilizace je neopustili. Po celou dobu své existence egyptská kultura zůstávala velice vitální a svébytnou, a to i přes nepopiratelné styky s oblastmi Levanty a Mezopotámie a přes helenizaciřecko-římské době.

e

ČLÁNEK MĚSÍCE

Chufuova pyramida
Chufuova pyramida

Chufuova pyramida (též Cheopsova pyramida nebo Velká pyramida) je největší pyramida v Egyptě, největší známá kamenná stavba vybudovaná v období starověku, první a současně jediný do dnešní doby zachovaný z klasických divů světa. Dnes je pokládána za nejcharakterističtější symbol staroegyptské civilizace. Proto je také jedním z míst nejvíce zatížených turistickým ruchem.

Pyramida se nachází na pyramidovém poli v Gíze na předměstí současné Káhiry. Je ústřední částí rozsáhlého pyramidového komplexu vybudovaného v období Staré říše jako hrobka panovníka 4. dynastie Chufua v oblasti někdejšího egyptského hlavního města Mennoferu nejspíše podle projektu vezíra Hemiuna. Egypťany byl komplex nazýván Achtej Chufu – „Chufu je na obzoru“, což nevyjadřuje dojem velikosti stavby zastiňující vše ve svém okolí, jak dříve tvrdili někteří autoři, ale staroegyptskou představu králova posmrtného života ve spojení s kosmickým cyklem hvězd, případně slunce.

e

REÁLIE

Jméno (resp. titul) nisut-bitej, v egyptologii zpravidla označované jako tzv. trůnní jméno nebo prenomen, je součást královské titulatury ve starověkém Egyptě. V její úplné podobě složené z pěti jmen bylo uváděno jako čtvrté v pořadí a zapisováno do první ze dvou královských kartuší. Poprvé se objevuje za vlády panovníka Dena (podle některých badatelů až za jeho nástupce Adžiba) v době 1. dynastie. Od doby Střední říše vždy obsahovalo jméno slunečního boha Rea.


e

OBRÁZEK

Velká sfinga v Gízské nekropoli

Velká sfinga v Gízské nekropoli

e

OSOBNOST MĚSÍCE

Fragment Ahmosovy sochy
Fragment Ahmosovy sochy

Ramesse II. (1303–1213 př. n. l.), někdy také označován jako Ramesse Veliký (vláda 1279–1213 př. n. l.), byl egyptský faraon v době Nové říše (1550–1070/1069) a byl třetím panovníkem 19. dynastie, která vládla cca v letech 1292–1186/1185. Jeho otcem byl Sethi I. vládnoucí 1290–1279/1278. Byl obratný diplomat (podepsal s chetitským králem vůbec první dochovanou mírovou smlouvu mezi dvěma rovnoprávnými partnery), údajně pilný stavitel a energický vládce. Za sebou zanechal Egypt v míru a prosperitě, díky tomu bývá považován za největšího panovníka egyptských dějin. Toto vše je ale dosti založeno na jeho vlastní propagandě.

e

ZAJÍMAVOSTI

Howard Carter
Howard Carter

Víte, že...

  • Chufuova pyramida byla až do 80. let 19. století vůbec nejvyšší lidskou stavbou na světě?
  • chrám v Kom Ombo byl rozdělen na dvě osově souměrné části, z nichž každá měla svůj vlastní vchod, nádvoří a svatyni?

e

NOVÉ ČLÁNKY

Pyramidy v Gíze

e

POŽADOVANÉ ČLÁNKY

Chybějící články Důležité články, které je třeba rozšířit, upravit či zkvalitnit


e

INFORMACE

Příbuzné projekty: Portál HistoriePortál StarověkPortál AntikaWikiProjekt Starověk

Portál Starověký Egypt založil 21. února 2009 Symmachus. Vaše články k tématu nebo pomoc při správě portálu jsou velice vítány! :-)

Účastníci projektu: Symmachus, Kuvaly, Niusereset, MartinAFC, Khamul1, Serious Jano

  • Při vytvoření nového pahýlu se staroegyptskou tematikou do něj prosím vložte šablonu {{Pahýl}}.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Starověký Egypt}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.