Sedm divů světa

známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře a na Středním východě

Sedm divů světa, také Sedm divů starověkého světa, je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře a na Středním východě, sestavován převážně řeckými starověkými turisty. Jediný z divů, který dodnes stojí, jsou Pyramidy v Gíze. Seznam se dlouho různil podle času a autora a stabilizoval se do dnešní podoby až kolem Renesance. První takové seznamy sedmi divů se začínají objevovat 1–2 století před Kristem. Těmito se inspirovaly i pozdější seznamy, takže se ustálil počet 7. Existence zahrad Semiramidiných není definitivně prokázána a zbývajících pět divů světa bylo zničeno živelnými pohromami. Artemidin chrám a Feidiova Dia zničil požár a zbývající tři divy světa podlehly zemětřesením. Tyto jevy způsobili podle starověké mytologie sami Egypťané, aby Pyramidy v Gíze byly jediný dochovaný div světa.

Sedm divů světa
Časová osa sedmi divů světa

HistorieEditovat

Ve starověku vzniklo mnoho seznamů sedmi divů tehdejšího světa. Tyto seznamy se od sebe někdy i značně liší, často obsahovaly např. Babylónskou věž (zikkurat s chrámem boha Marduka), „kyklopské hradby“ v Tíryntu nebo v Mykénách, římský Kapitol, či athénskou Akropolis.

První zmínku o takovém seznamu nacházíme u Diodóra Sicilského.[1][2] Nejstarší známý dochovaný seznam sedmi divů světa sestavil Antipatros Sidónský.[3] Po něm pak následoval Filón Byzantský, žijící snad ve 2. nebo 3. století n. l. (tento Filón bývá navíc zaměňován s jiným Filónem Byzantským, matematikem a „konstruktérem“ válečných strojů, který žil ve 2. století př. n. l). Filón napsal krátký spisek O sedmi divech světa, ve kterém sestavil seznam staveb, které považoval za zcela unikátní. Tento seznam se však od toho dnešního poněkud lišil (obsahoval babylonské hradby místo rhódského Kolosu). Navíc se část spisu nedochovala.

Další Řekové, kteří podobné seznamy sestavovali, jsou například Pausaniás, Hérodotos, Hyginas a mnoho jiných.

Seznam divůEditovat

Název Datum stavby Civilizace Dochovaný Zánik
Egyptské pyramidy v Gíze 2550 př. n. l. Staroegyptská Ano dochované
Visuté zahrady Semiramidiny 600 př. n. l. Babylónská Ne není znám
Feidiův Zeus v Olympii 435 př. n. l. Řecká Ne zničený požárem
Artemidin chrám v Efesu 550 př. n. l. Řecká Ne zničen požárem
Mauzoleum v Halikarnassu 351 př. n. l. Helénská Ne zničeno zemětřesením
Rhódský kolos 292–280 př. n. l. Helénská Ne zničen zemětřesením
Maják na ostrově Faru 3. století př. n. l. Helénská Ne zničen zemětřesením

RozsahEditovat

Všechny divy na seznamu byly v oblasti Středozemního moře, či Blízkého východu, neboť tyto oblasti měli Řekové nejvíce prostudované. Proto divy v jiných částech světa nebyly brány v potaz. Později vznikly seznamy jako Nových sedm divů světa, které se snaží pokrýt opravdu všechny známé divy z celého světa.

Všichni autoři původních seznamů byli Řekové, tudíž většina divů je také vystavěna Řeky nebo se jimi inspiruje.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. CLAYTON, Peter A. The seven wonders of the ancient world. London: [s.n.] 1 online resource (xiii, 176 pages) s. Dostupné online. ISBN 978-0-203-82013-1, ISBN 0-203-82013-4. OCLC 1082233526 
  2. Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V, book 2, chapter 11, section 5. www.perseus.tufts.edu [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
  3. Saudi Aramco World : The Seven Wonders. archive.aramcoworld.com [online]. [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • SVOBODA, L. Encyklopedie Antiky Praha: Polygrafia (1973)

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat