Portál:Československé opevnění

 
Československé opevnění z let 19351938

Československé opevnění byla soustava odolných pevností a pevnůstek, které byly budovány v období první republiky jako odezva na vzrůstající nacistickou moc v sousedním Německu, která se netajila územními požadavky vůči Československu. Opevnění se skládalo z těžkého opevnění a z lehkého opevnění. Těžké opevnění bylo budováno nejprve na úseku OdraKrkonoše, kde hrozil hlavní úder severojižním směrem mající za úkol rozetnutí republiky a oddělení hlavních obranných sil v Čechách od zázemí na Slovensku, a v roce 1938 spěšně i na jižní Moravě, neboť po anšlusu Rakouska nastalo vážné nebezpečí útoku klešťového. Mimo tato teritoria bylo těžké opevnění budováno už jen na bratislavském předmostí a v Komárně. Na dalších místech mělo být budováno později. Lehké opevnění doplňovalo linii těžkých objektů nebo tvořilo páteř obrany v místech, kde nebylo těžké opevnění plánováno, nebo kde se mělo budovat až později.

Těžké opevnění bylo ještě zesíleno o dělostřelecké tvrze, které mohly postřelovat své okolí v 360° až do 12 kilometrů, především díky dělostřeleckým věžím. Průchod opevněnou linií a přístup k jednotlivým objektům byl chráněn důmyslnými protipěchotními a protitankovými překážkami, včetně tzv. rozsocháče, který byl československým patentem a za druhé světové války se rozšířil prakticky po celém světě.

Výstavba opevnění byla rozplánována na čtyři etapy, ve kterých mělo být vybudováno 1276 objektů těžkého opevnění, 15 463 lehkého opevnění a celkově profinancovaná částka 10 miliard 900 milionů korun. Čtvrtá etapa měla být ukončena v roce 1951.

 
Zřízená ŽSVČeskoslovensku

Staré Město pod Sněžníkem | Hlučín | Králíky | Opava | Náchod | Trutnov | Liberec | Most | Domažlice | Rokytnice v Orlických horách | Hrušovany nad Jevišovkou | Bratislava 

 
Rozdělení opevnění

Lehké opevněnílehké opevnění vzor 36 (varianty A–F), lehké opevnění vzor 37 (varianty A–H + K1–4)
Těžké opevněnípěchotní srub, dělostřelecký srub, dělostřelecká otočná věž, dělostřelecká pozorovatelna, minometná kopule, minometný srub, vchodový objekt, stanoviště velitele 

 
Dělostřelecké tvrze československého opevnění

Adam | Bartošovice | Bouda | Dobrošov | Gudrich | Hanička | Hůrka | Jírová hora | Kronfelzov | Milotický vrch | Orel | Orlík | Poustka | Skutina | Smolkov | Stachelberg | Šibenice

 
Pěchotní sruby československého opevnění

K-S 5 U potoka | K-S 14 U cihelny | MJ-S 3 Zahrada | MO-S 1 | MO-S 4 U šedé vily | MO-S 5 Na trati | MO-S 18 V oboře | N-S 43 | N-S 44 | N-S 45 Polom | N-S 46 | N-S 47 Jaroslav | N-Sk-S 48 U stodol | N-Sk-S 49 Pod lesem | N-S 53 U chalupy | N-S 60 Soused | N-S 61 Chata | N-S 62a Cesta | N-S 62b Studna | N-S 63 Louka | N-S 64 Osada | N-S 70a Josef | N-S 70b Cyril | N-S 71 V sedle | N-D-S 72 Můstek | N-S 78 Polsko | N-S 79 Hrobka | N-S 82 Březinka | N-S 84 Voda | Polom | T-S 19 Turov | T-S 69 | T-S 70 | T-S 81a Na hřebeni | T-S 81b Vrchy | T-S 82 V končinách | T-St-S 71 | T-St-S 72 Chlum | T-St-S 73 Polom | T-St-S 74 U silnice | Zkušební a cvičný objekt CE

 
Ostatní objekty československého těžkého opevnění

Dělostřelecké pozorovatelnyT-St-S 76a
Dělostřelecké srubyMO-Sm-S 39 U trigonometru | T-St-S 77 | T-St-S 78
Dělostřelecké věžeT-St-S 75 | T-St-S 76
Minometné věžeT-St-S 80
Vchodové srubyT-St-S 80a U kanceláře

 
Zbraně používané v československém opevnění

Lehký kulomet vz. 26 | Těžký kulomet vz. 37 | 4cm kanón vz. 36 | Minomet vz. 38 | 85mm kanón vz. 44/59 | 10cm houfnice vz. 38

 
Úseky československého opevnění

Králická pevnostní oblast | Podúsek 1./V. Zbečník | Podúsek 2./V. Babí | Podúsek 1./X. Zaječiny | Podúsek 2./X. Kunvald | Podúsek 3./X. Hanička | Podúsek 4./X. Říčky | Podúsek 1./XI. Šatov | Podúsek 2./XI. Hevlín | Podúsek 3./XI. Mikulov | Podúsek 4./XI. Dolní Morava | Podúsek 5./XI. Horní Dyje | Podúsek Bratislava | Podúsek Komárno | Pražská čára | Úsek B-6 Beroun lehkého opevnění vz. 37 | Úsek H-33 lehkého opevnění vz. 37 | Úsek H-42 lehkého opevnění vz. 37

 
Ostatní články o československém opevnění

Arnošt Hrad | Betonová hranice | Diamantový příkop | Granátový skluz | Lanová dráha Pec pod Sněžkou – Luční hora | Pevnostní silnice | Pěchotní otočná kulometná věž M/OR | Překážkový systém československého opevnění | Rada pro opevňování | Rozsocháč | Ředitelství opevňovacích prací | Stropní pancéřové prvky v československém opevnění | Zkušební a cvičný objekt CE | Značení československého těžkého opevnění