Polis (řecky πόλις), plurál: poleis (řecky πόλεις) znamená město, obec nebo městský stát. Slovo představuje typ starověkého řeckého městského státu, který se vyvinul v archaickém období. Jedná se o předchůdce moderního města i státu.

Pohled na starověkou akropoli v Athénách. Athény patřily mezi významné poleis).

Mezi starořecké polis patřily např. Athény, Sparta, Trója, Korint, Megara, Théby, Mykény, Milétos, nebo Halikarnassos.

V starořeckých textech může mít polis také sekundární význam občanské společnosti, která byla budována v hranicích města.

Odvozená slova

editovat

Slovo existuje v mnoha evropských jazycích, včetně češtiny (například ve slovech policie nebo politika). S příponou „-polis“ dnes existuje spousta slov. Především se jedná o typy měst nebo států. Zde je několik příkladů:

  • kosmopolis – velké město, jehož populace je složena z mnoha různých kulturních prostředí, často synonymum pro celý svět (srov. výraz „kosmopolitní“)
  • ekumenopolis – město, pokrývající celou planetu, většinou ve sci-fi
  • megalopolis – mimořádně veliké a lidnaté město, oblast, která vznikla sloučením několika jiných velkých měst a jejich předměstí
  • metropolis – mateřské město kolonie, hlavní město státu nebo oblasti
  • nekropolis – „město mrtvých“, čili hřbitov
  • technopolis – město s hi-tech průmyslem nebo označení pro celoplanetární společenství uživatelů internetu

Jiná slova představují části měst nebo spolek několika obcí dohromady. Jsou to:

  • akropolis – „horní město“, horní část polis, většinou s pevností nebo hlavních chrámem
  • Dekapolis – skupina deseti měst
  • Pentapolis – skupina pěti měst

V názvech měst

editovat

Mnoho měst má ve svých názvech příponu „-polis“ (někdy zkrácenou na „-pol“), ať už jako dědictví svého založení ve starověku anebo jako výraz novodobé snahy o vznešenější, starobylejší jméno. Příklady:

Externí odkazy

editovat
  •   Slovníkové heslo polis ve Wikislovníku