Wikipedie:WikiProjekt Historie/Zdroje

Tato stránka slouží jako seznam zdrojů k historickým článkům. Je součástí WikiProjektu Historie.

Internetové databáze a rozcestníkyEditovat

LiteraturaEditovat

Kliknutím na kód ISBN se dostanete na seznam webových stránek obsahujících informacemi o knize a možnostech její koupě či zapůjčení v knihovnách

Pro vyhledávání informací o knihách a prohlížení knih online (zvláště cizojazyčných) můžete využít Google Books či Projekt Gutenberg

Atlasy, encyklopedie, příručkyEditovat

 • KINDER, H. a HILGEMANN, W.; Encyklopedický atlas světových dějin, Praha, NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, ISBN 80-7106-243-X
 • SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492-1914, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2002
 • EVROPA V PROMĚNÁCH STOLETÍ, Libri, Praha 2001
 • Lexikon des Mittelalters, München 1989-1999, 10 sv.

Dějiny pravěkuEditovat

 • BOUZEK Jan a kol, Nástin evropského pravěku, (Praehistorica IX), Univerzita Karlova, Praha 1982

Dějiny starověkuEditovat

 • BARDTKE, Hans. Příběhy ze starověké Palestiny: tradice, archeologie, dějiny. Překlad Jindřich Slabý. Praha: Vyšehrad, 1988. 
 • BIČ, Miloš. Při řekách babylónských : dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu. Praha: Vyšehrad, 1990. 382 s. ISBN 80-7021-032-X. 
 • BURIAN, Jan. Cesty starověkých civilizací. Praha: Práce, 1973. (Kotva). 
 • BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. Praha: Svoboda, 1984. 
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Praha: Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0536-9. 
 • GIBBON, Edward. Úpadek a pád římské říše. Praha: Levné knihy KMa, 2005. 380 s. ISBN 80-7309-189-5. 
 • GRANT, Michael. Dějiny antického Říma. Praha: BB art, 1998. 472 s. ISBN 80-7257-009-9. 
 • GRANT, Michael. Pád říše římské. Praha: BB art, 1997. 208 s. ISBN 80-86070-32-8. 
 • GRANT, Michael. Římští císařové : životopisy vládců císařského Říma v letech 31 př. Kr. - 476 po Kr. Praha: BB art, 2002. 387 s. ISBN 80-7257-731-X. 
 • JEPSEN, Alfred. Královská tažení ve starém Orientu : od Sinuheta k Nabukadnezarovi. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 1997. 239 s. ISBN 80-7021-213-6. 
 • KLÍMA, Otakar. Sláva a pád starého Íránu. Praha: Orbis, 1977. 
 • KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie. Praha: Orbis, 1976. 
 • KRAMER, Samuel Noah. Historie začíná v Sumeru. Praha: Odeon, 1966. 
 • MAŠKIN, Nikolaj A. Dějiny starověkého Říma. Praha: SNPL, 1957. 
 • NOVÁČKOVÁ, Julie; PEČÍRKA, Jan. Antika v dokumentech I.. Praha: SNPL, 1959. 
 • NOVÁČKOVÁ, Julie; PEČÍRKA, Jan. Antika v dokumentech II.. Praha: SNPL, 1961. 
 • PEČÍRKA, Jan. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 
 • PEČÍRKOVÁ, Jana. Asýrie: od městského státu k říši. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0348-7. 
 • OLIVA, Pavel. Zrození evropské civilizace. 2. vyd. Praha: Arista : Epocha, 2003. ISBN 80-86410-37-4. 
 • RAY, John D.; ZBAVITEL, Dušan. Ve stínu pyramid: skutečný život ve starém Egyptě. Praha: Albatros, 2003. ISBN 80-00-01228-6. 
 • RICHTER, Stanislav. Kartágo: Po stopách Punů, Římanů a Vandalů. Praha: Vyšehrad, 1975. 
 • RICHTER, Stanislav. Říše faraónů. Praha: Vyšehrad, 1973. 
 • SOUČKOVÁ, Jana. Starověký Přední východ. Praha: Mladá fronta, 1979. 
 • ŚWIDERKOVÁ, Anna. Tvář helénistického světa: od Alexandra Velikého do císaře Augusta. Překlad Josef Vlášek. Praha: Panorama, 1983. 
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Dějiny psané Římem. 3. dopl. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 454 s. ISBN 80-202-0560-8. 
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Řecký zázrak. Praha: Euromedia Group - Knižní klub ; Erika, 2000. 527 s. ISBN 80-242-0403-7. 
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Za tajemstvím říše Chetitů. 2.. vyd. Praha: Mladá fronta, 1964. 300 s. 

České dějiny středověkuEditovat

Světové dějiny středověkuEditovat

České dějiny novověkuEditovat

Světové dějiny novověkuEditovat

České a československé moderní dějinyEditovat

 • EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918. Praha: Libri, 1998. 463 s. ISBN 80-85983-47-8. 
 • EFMERTOVÁ, Marcela C.; SAVICKÝ, Nikolaj. České země v letech 1848-1918. I. díl. Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: Libri, 2009. 456 s. ISBN 978-80-7277-171-4. 
 • KALVODA, Josef. Role Československa v sovětské strategii. Kladno: Nakladatelství DÍLO, 1999. (Paměť; sv. 2). ISBN 80-902530 1-6. 
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000. 571 s. ISBN 80-7277-027-6. 
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý. Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 80-7277-027-6. 
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl třetí. O přežití a o život (1936-1938). Praha: Libri, 2003. 803 s. ISBN 80-7277-119-1. 
 • KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české XIII. 1918-1929. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2000. 822 s. ISBN 80-7185-328-3. 
 • KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české XIV. 1929-1938. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2002. 768 s. ISBN 80-7185-425-5. 
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 80-7203-022-1. 
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové 1792-1848. Praha: Libri, 1999. 463 s. ISBN 80-85983-27-3. 
 • PERNES, Jiří; FUČÍK, Josef; HAVEL, Petr, a kol. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918. Praha: Elka Press, 2003. 555 s. ISBN 80-902745-5-2. 
 • URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. 690 s. 

Světové moderní dějinyEditovat

Dějiny států a územíEditovat

AfrikaEditovat

 • HRBEK, Ivan, a kolektiv. Dějiny Afriky. Svazek 1. Praha: Svoboda, 1966. 

AngolaEditovat

 • KLÍMA, Jan. Angola. Praha: Libri, 2003. 100 s. (Stručná historie států; sv. 10). ISBN 80-7277-155-8. 
 • KLÍMA, Jan; SIEBER, Karel. Dějiny Angoly. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2008. 404 s. (Dějiny států). ISBN 978-80-7106-950-8. 

EgyptEditovat

 • VACHALA, Břetislav. Egypt. Praha: Libri, 2003. 176 s. (Stručná historie států; sv. 9). ISBN 80-7277-138-8. 

EtiopieEditovat

 • MOJDL, Lubor. Etiopie. Praha: Libri, 2005. 138 s. (Stručná historie států; sv. 28). ISBN 80-7277-221-X. 
 • PETRÁČEK, Karel. Etiopie. Praha: NPL, 1964. 
 • POLÁČEK, Zdeněk. Socialistická Etiopie. Praha: Svoboda, 1981. 
 • SLÁDEK, Čestmír. Etiopie. Praha: SPNL, 1961. 

GhanaEditovat

 • KLÍMA, Vladimír. Ghana. Praha: Libri, 2003. 96 s. (Stručná historie států; sv. 6). ISBN 80-7277-156-6. 

Jihoafrická republikaEditovat

 • ZIMÁK, Alexandr. Jihoafrická republika. Praha: Libri, 2003. 120 s. (Stručná historie států; sv. 16). ISBN 80-7277-184-1. 
 • NERAD, Filip. Búrská válka. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2004. 232 s. ISBN 80-86493-13-X. 

MaliEditovat

 • ZÍDEK, Petr. Mali. Praha: Libri, 2004. 96 s. (Stručná historie států; sv. 24). ISBN 80-7277-277-5. 

NigérieEditovat

 • KLÍMA, Vladimír. Nigérie. Praha: Libri, 2003. 148 s. (Stručná historie států; sv. 13). ISBN 80-7277-199-X. 

AmerikaEditovat

 • VAILLANT, George C. Aztékové. Překlad Václav Šolc. Praha: Orbis, 1974. 

ArgentinaEditovat

 • CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1999. 575 s. (Dějiny států). ISBN 80-7106-323-1. 

BrazílieEditovat

 • KLÍMA, Jan. Dějiny Brazílie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2000. 350 s. (Dějiny států). ISBN 80-7106-261-8. 

ChileEditovat

 • CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1999. 575 s. (Dějiny států). ISBN 80-7106-323-1. 

MexikoEditovat

 • KAŠPAR, Oldřich. Dějiny Mexika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. (Dějiny států). ISBN 80-7106-269-3. S. 389. 

UruguayEditovat

 • CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1999. 575 s. (Dějiny států). ISBN 80-7106-323-1. 

AsieEditovat

Blízký východEditovat

 • LEWIS, Bernard. Dějiny Blízkého východu. Praha: Lidové noviny, 1997. (Dějiny států). ISBN 20-7106-191-3. 
IzraelEditovat
 • BLACK, Ian; MORRIS, Benny. Mossad - izraelské tajné války. Praha: Jota, 2006. 632 s. ISBN 80-7217-392-8. 
 • BROŽ, Ivan. Arabsko-izraelské války. Praha: Epocha, 2005. 360 s. ISBN 80-86328-91-0. 
 • ČEJKA, Marek. Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. Brno: Barrister & Principal, 2007. 223 s. ISBN 978-80-87029-19-0. 
 • ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 278 s. ISBN 978-80-87029-39-8. 
 • ČEJKA, Marek. Judaismus, politika a Stát Izrael. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 252 s. ISBN 80-210-3007-0. 
 • ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina - Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2. vyd. Praha: Barrister & Principal, 2007. 321 s. ISBN 978-80-87029-16-9. 
 • DUNSTAN, Simon. Válka Jom Kipur 1973: Golanské výšiny. Praha: Grada Publishing, 2008. 69 s. ISBN 978-80-247-2378-5. 
 • GILBERT, Martin. Izrael: Dějiny. Praha: BB Art, 2002. 668 s. ISBN 80-7257-740-9. 
 • HERZOG, Chaim. Arabsko-izraelské války. Praha: Lidové noviny, 2008. 617 s. ISBN 978-80-7106-954-6. 
 • CHAPMAN, Colin. Čí je Země zaslíbená - Pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci. Praha: Volvox Globator, 2003. 336 s. ISBN 80-7207-507-1. 
 • IZRAELSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Fakta o Izraeli: země a lidé. Jeruzalém: Ahva Press, 1999. 28 s. 
 • KRUPP, Michael. Sionismus a Stát Izrael. Praha: Vyšehrad, 1999. 242 s. ISBN 80-7021-265-9. 
 • LIETH, Norbert. Židovský stát - od pohoršení k požehnání pro svět. Ostrava: A-Alef, 1998. 92 s. ISBN 80-85237-60-1. 
 • POJAR, Miloš. Izrael - stručná historie států. Praha: Libri, 2004. 186 s. ISBN 80-7277-268-6. 
 • RUCKER, Laurent. Stalin, Izrael a Židé. Praha: Rybka Publishers, 2001. 313 s. ISBN 80-86182-53-3. 
 • SACHAR, Howard, M. Dějiny Státu Izrael. Praha: Regia, 1999. 767 s. ISBN 80-902484-4-6. 
 • SCHNEIDER, Ludwig. Jeruzalém - ohnisko dění. Ostrava: A-Alef, 2003. 91 s. ISBN 80-85237-71-7. 
 • TERNER, Erich. Dějiny Státu Izrael. Pardubice: Kora, 1991. 262 s. ISBN 80-901092-0-9. 
 • YEGAR, Moshe. Československo, sionismus, Izrael. Praha: Victoria Publishing, 1997. 235 s. ISBN 80-7187-087-0. 

Střední AsieEditovat

 • ROUX, Jean-Paul. Dějiny Střední Asie. Překlad Zdeněk Müller. 1. vyd. Praha: Lidové Noviny, 2007. (Dějiny států). ISBN 8071068675. 
AfghánistánEditovat
 • MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-445-9. 
 • MAREK, Jan. Afhánistán. Praha: Nakladatelství Libri, 2003. ISBN 8072771280. 
TibetEditovat
 • KOLMAŠ, Josef. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 11, Tibet z antropologické perspektivy. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2002. ISBN 80-2102-8874. 
 • KOLMAŠ, Josef. Tibet: dějiny a duchovní kultura. Praha: Argo, 2004. ISBN 80-7203-6270. 
 • LIŠČÁK, Vladimír. Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Libri, 2008. ISBN 9788-0727-7364-0. 
 • ROUX, Jean-Paul. Dějiny střední Asie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-867-9. 
 • Tarthang Tulku. Starověký Tibet. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-844-4. 
 • ŽAGABPA, Cipön Wangčhug Dedän. Dějiny Tibetu. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2000. (Dějiny států). ISBN 80-7106-410-6. 

Jižní AsieEditovat

 • KRÁSA, Miroslav, a kol. Indický subkontinent. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 
BangladéšEditovat
 • FILIPSKÝ, Jan, a kol. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. (Dějiny států). ISBN 80-7106-647-8. 
IndieEditovat
 • ANTONOVOVÁ, K. A., a kol. Dějiny Indie: stručný přehled. Svoboda: Praha, 1980. 
 • FILIPSKÝ, Jan. Indie. Praha: Libri, 2008. (Stručná historie států). ISBN 978-80-7277-381-7. 
 • FILIPSKÝ, Jan; VACEK, Jaroslav. Ašóka. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1970. 
 • STRNAD, Jaroslav, a kol. Dějiny Indie. Praha: Lidové Noviny, 2003. (Dějiny států). ISBN 80-7106-493-9. 
 • WHEELER, Mortimer. Dávná civilizace údolí Indu. Praha: Mladá fronta, 1973. 
 • ZBAVITEL, Dušan, a kol. Moudrost a umění starých Indů. Praha: Odeon, 1971. 
 • ZBAVITEL, Dušan. Otázky starověké Indie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1997. ISBN 80-7106-241-3. 
 • ZBAVITEL, Dušan. Starověká Indie. Praha: Panorama, 1985. 
MaledivyEditovat
 • FILIPSKÝ, Jan, a kol. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. (Dějiny států). ISBN 80-7106-647-8. 
NepálEditovat
 • FILIPSKÝ, Jan, a kol. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. (Dějiny států). ISBN 80-7106-647-8. 
 • VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Nepál. Praha: Nakladatelství Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-383-1. 
PákistánEditovat
 • FILIPSKÝ, Jan, a kol. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. (Dějiny států). ISBN 80-7106-647-8. 
Šrí LankaEditovat
 • FILIPSKÝ, Jan, a kol. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. (Dějiny států). ISBN 80-7106-647-8. 
 • MAREK, Jan. Pákistán. Praha: Nakladatelství Libri, 2002. 202 s. (Stručná historie států; sv. 5). ISBN 8072771426. 

Jihovýchodní AsieEditovat

BarmaEditovat
 • BEČKA, Jan. Dějiny Barmy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. (Dějiny států). ISBN 80-7106-520-3. 
KambodžaEditovat
 • NOŽINA, Miroslav. Dějiny Kambodže. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. (Dějiny států). ISBN 978-80-7106-897-6. 
ThajskoEditovat
 • WYATT, David K. Dějiny Thajska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. (Dějiny států). ISBN 8071064920. 
VietnamEditovat
 • HLAVATÁ, Lucie, a kol. Dějiny Vietnamu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. (Dějiny států). ISBN 9788071069652. 

Východní AsieEditovat

ČínaEditovat
 • CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006. ISBN 8086685527. 
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. (Dějiny států). ISBN 80-7106-249-9. 
 • KOLMAŠ, Josef. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 21, Čína z antropologické perspektivy. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2005. ISBN 8021032189. 
 • LIŠČÁK, Vladimír. Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Libri, 2008. ISBN 9788-0727-7364-0. 
JaponskoEditovat
 • REISCHAUER, Edwin O; CRAIG, Albert M. Dějiny Japonska. 2., doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. (Dějiny států). ISBN 80-7106-843-8. 
 • BOHÁČKOVÁ, Libuše; WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč (Kapitoly z dějin japonské kultury). 1. vyd. Praha: Panorama, 1987. 
 • VASILJEVOVÁ, Zdeňka. Dějiny Japonska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986. 
 • MASON, R. H. P; CAIGER, J. G. Dějiny Japonska. Praha: Fighters Publications, 2007. ISBN 978-80-86977-13-3. 
TaiwanEditovat
 • LIŠČÁK, Vladimír. Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Libri, 2008. ISBN 9788-0727-7364-0. 
 • LIŠČÁK, Vladimír. Taiwan. Praha: Nakladatelství Libri, 2003. (Stručná historie států; sv. 8). ISBN 8072770977. 

AustrálieEditovat

 • BLAINEY, Geoffrey; BRINKE, Josef; WOLFOVÁ, Zora. Dějiny Austrálie. Praha: Lidové Noviny, 1999. (Dějiny států). ISBN 8071063347. 

EvropaEditovat

BalkánEditovat

 • KUPKA, Jiří. Balkánský sud prachu. Český Těšin: Agave, 2003. ISBN 80-86160-76-9. 
 • ŠESTÁK, Miroslav, a kol. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. 
AlbánieEditovat
 • HRADEČNÝ, Pavel; HLADKÝ, Ladislav. Dějiny Albánie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1999. 720 s. (Dějiny států). ISBN 978-80-7106-939-3. 
BulharskoEditovat
 • MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. Praha: Libri, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7277-422-7. 
 • RYCHLÍK, Jan, a kol. Dějiny Bulharska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 508 s. ISBN 80-7106-404-1. 
ChorvatskoEditovat
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Chorvatska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. (Dějiny států). ISBN 978-80-7106-885-3. 
MakedonieEditovat
 • RYCHLÍK, Jan; KOUBA, Miroslav. Dějiny Makedonie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. (Dějiny států). ISBN 8071066427. 
ŘeckoEditovat
 • HAVLÍK, Lubomír E., Přehledné dějiny Byzance, scriptum, Brno 1971
 • HRADEČNÝ, Pavel a kol. Dějiny Řecka. Praha: Lidové noviny, 1998. (Dějiny států). ISBN 80-7106-192-1. 
 • ZÁSTĚROVÁ, Bohumila, a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992. 529 s. ISBN 80-200-0454-8. 

BěloruskoEditovat

 • Kolektiv autorů. Dějiny Běloruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 304 s. (Dějiny států). ISBN 80-7106-828-4. 

ItálieEditovat

 • PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1997. (Dějiny států). ISBN 8071061522. 

MaďarskoEditovat

 • KONTLER, László. Dějiny Maďarska. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. (Dějiny států). ISBN 978-80-7106-616-3. 

MoravaEditovat

NěmeckoEditovat

 • MÜLLER, Helmut; KRIEGER, Karl Friedrich; VOLRATH, Hanna. Dějiny Německa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. (Dějiny států). ISBN 80-7106-188-3. 

PolskoEditovat

RakouskoEditovat

RuskoEditovat

 • CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Praha: BB art, 2004. 679 s. ISBN 80-7341-349-3. 
 • DURMAN, Karel. Útěk od praporů : Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha: Karolinum, 1998. 531 s. ISBN 80-7184-672-4. 
 • MALIA, Martin. Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 80-7203-566-5. 
 • PIPES, Richard. Dějiny Ruské revoluce. Praha: Argo, 1998. 396 s. ISBN 80-7203-081-7. 
 • PIPES, Richard. Rusko za starého režimu. Praha: Argo, 2004. 404 s. ISBN 80-7203-559-2. 
 • ŠVANKMAJER, Milan, a kol. Dějiny Ruska. 2. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 558 s. ISBN 80-7106-216-2. 
 • VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav - TEJCHMAN, Miroslav, Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Libri, Praha 2000

ŠpanělskoEditovat

 • CHALUPA, Jiří. Dějiny Španělska v datech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 551 s. ISBN 978-80-7277-482-1. 
 • CHALUPA, Jiří. Don Carlos a ti druzí : karlistické války ve Španělsku v letech 1833-1939. Praha: Epocha, 2008. 290 s. ISBN 978-80-87027-57-8. 
 • KAUFMANN, Hans. Maurové a Evropa : cesty arabské vědy a kultury. Praha: Panorama, 1982. 180 s. 
 • UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 911 s. ISBN 80-7106-117-4. 

Velká BritánieEditovat

 • DAVIES, Norman. Ostrovy : dějiny. Praha: BB art, 2003. 975 s. ISBN 80-7341-090-7. 
 • MORGAN, Kenneth O., a kol. Dějiny Británie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 656 s. ISBN 978-80-7106-432-9. 
 • KOVÁŘ, Martin. Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století. Praha: ISV nakladatelství, 2004. 273 s. ISBN 80-86642-23-2. 

ŽidéEditovat

 • MAYER, Daniel. Kapitoly z židovských dějin: Od starověku do 18. století. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1989. 
 • PĚKNÝ, Tomáš. Historie židů v Čechách a na Moravě. 2. vyd. Praha: Sefer, 2001. ISBN 80-85924-33-1. 
 • SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 8020503048. 
 • SCHÄFER, Peter. Dějiny Židů v antice: od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu. Překlad Štěpán Zbytovský. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-633-6. 

Dějiny dějepisectvíEditovat

 • BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví : škola Annales (1929-1989). Praha: Nakladateltsví Lidové noviny, 2004. 136 s. ISBN 80-7106-719-9. 
 • HROCHOVÁ, Věra. Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 91 s. ISBN 80-7066-174-7. 
 • IGGERS, George Gerson. Dějepisectví ve 20. století : od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladateltsví Lidové noviny, 2002. 177 s. ISBN 80-7106-504-8. 
 • KUTNAR, František; MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9. 
 • MACŮREK, Josef. Dějepisectví evropského východu. Praha: Historický klub, 1946. 349 s. 

Vojenské dějinyEditovat

 • CONTAMINE, Philippe. Válka ve středověku. Praha: Argo, 2004. 485 s. ISBN 80-7203-615-7. 
 • Dupuy, R., Vojenské dějiny
 • Howard, M., Válka v evropské historii, Praha 1997
 • Keegan, J., Historie válečnictví, Praha 2004
 • Ohler, N., Válka a mír ve středověku, Praha 2004
 • Regan, G., Rozhodující bitvy, Praha 1994

Druhá světová válkaEditovat

 • ŠNAJDR, Miroslav. Operace Barbarossa. Letecká válka 22. června 1941. Praha: Votobia, 2003. 236 s. ISBN 80-7220-148-4. 
 • KLIMENT, Charles K.; NAKLÁDAL, Břetislav. Slovenská armáda 1939 - 1945. Praha: Levné knihy KMa, 2006. 360 s. ISBN 80-7309-395-2. 
 • KALOUSEK, Miroslav. Vládní vojsko 1939 - 1945. Vlastenci či zrádci?. Praha: Libri, 2002. 151 s. ISBN 80-7277-063-2. 

Námořní dějinyEditovat

NovověkEditovat

 • NOVOTNÝ, František. Plachty v ohni. Od Vikingů k Sinopu. 1000 let námořních bojů. Praha: Albatros, 2009. 413 s. ISBN 987-80-00-01873-7. 
 • JÜRGENS, Hans Peter. Všechny lodě plují k břehům. Praha: Olympia, 1981. 239 s. ISBN 27-008-81. 

První světová válkaEditovat

Rakousko-uherské námořnictvoEditovat

 • MAREK, Jindřich. Pod rakouskou vlajkou. Čeští námořníci v létech 1900-1918. Cheb: Svět křídel, 2003. 283 s. ISBN 80-86808-03-3. 
 • NOVÁK, Jiří. Příběh Ostrostřelce. Osudy rakousko-uherského torpédoborce Scharfschütze za první světové války. Praha: Mare-Czech a Ares, 2004. 182 s. ISBN 80-903149-0-2. 
 • NOVÁK, Jiří. Torpédo pal! Ponorky a ponorkáři rakousko-uherského válečného námořnictva. Praha: Naše vojsko a Ares, 2001. 159 s. ISBN 80-86158-12-8. 

Druhá světová válkaEditovat

 • PAVLÍK, Jan. Japonské letadlové lodě z období II. světové války. Cheb: Svět křídel, 2003. 175 s. ISBN 80-85280-98-1. 

Moderní dějinyEditovat

 • HUBERT, Miroslav; PAVALA, Karel. Vojenské lodě Československa 1918 - 1959. Praha-Děčín: Spolek přátel plavby a Ares, 1999. 52 s. ISBN 80-86158-11-X. 

Dějiny náboženstvíEditovat

KřesťanstvíEditovat

ObecněEditovat

 • DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad, 1970. 393 s. 
 • FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 195 s. ISBN 80-902682-8-5. 
 • FRANZEN, August. Malé dějiny církve. 3. doplněné. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 398 s. ISBN 80-7195-082-3. 
 • GELMI, Josef. Papežové : od svatého Petra po Jana Pavla II. Praha: Mladá fronta, 1994. 326 s. ISBN 80-204-0457-0. 
 • KADLEC, Jaroslav. Dějiny katolické církve. II. Církevní středověk. Olomouc: Univerzita Palackého. Cyrilometodějská teologická fakulta, 1993. 301 s. ISBN 80-7067-285-4. 
 • LAMBERT, Malcolm D. Středověká hereze. Praha: Argo, 2000. 598 s. ISBN 80-7203-291-7. 
 • LAWRENCE, Clifford Hugh. Dějiny středověkého mnišství. Brno ; Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury ; Vyšehrad, 2001. 328 s. ISBN 80-85959-88-7. 
 • LE GOFF, Jacques. Svatý František z Assisi. Praha: Vyšehrad, 2004. 187 s. ISBN 80-7021-651-4. 
 • RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. 343 s. ISBN 80-85959-15-1. 
 • SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 702 s. ISBN 80-7192-304-4. 
 • SPUNAR, Pavel, a kol. Kultura středověku. 2. pozměněné a doplněné. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 80-200-0547-1. 
 • STEMBERGER, Günter. 2000 let křesťanství : ilustrované církevní dějiny s více než 1300 barevnými vyobrazeními a slovníkem pojmů z církevních dějin. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 1009 s. ISBN 80-7192-388-5. 
 • Říčan, R. - Molnár, A., Dvanáct století církevních dějin, Praha 1990
 • Machovec, M., Ježíš pro moderního člověka, Praha 1990
 • Picková, D., Zrození křesťanství I., II., III., in: Historický obzor 3 (1992) a 4 (1993)
 • Nekvinda, L., Myšlenkové zdroje raného křesťanství, in: Historický obzor 4 (1993)
 • Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi, Praha 1999
 • Lášek, J.B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997
 • Grün, A., Svatý Benedikt z Nursie, Učitel duchovního života, Praha 2004
 • Molnár, A., Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, Praha 1985
 • Jedin, H., Malé dějiny koncilů, Praha 1993
 • Schatz, K., Dějiny papežského primátu, Brno 2001

Antické křesťanstvíEditovat

 • In: HAZLETT, Ian. Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600 (Early Christianity: Origins and Evolution to A. D. 600). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-159-8.
 • In: HUŠEK, Vít; KITZLER, Petr. Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie. Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-8. listopadu 2008). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-190-1.
 • MARKSCHIES, Christoph. Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství (Zwischen den Welten wandern. Strukturen des antiken Christentums). Překlad Kateřina Rynešová. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2005. 256 s. (Světová náboženství). ISBN 80-7021-775-8. 
 • VOUGA, François. Dějiny raného křesťanství (Geschichte des frühen Christentums). Překlad Josef Štochl. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. 270 s. (Historie). ISBN 80-85959-22-4. 

IslámEditovat

 • KROPÁČEK, Luboš. Súfismus : dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. 341 s. ISBN 978-80-7021-817-4. 
 • MENDEL, Miloš. Hidžra : náboženská emigrace v dějinách islámských zemí. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2006. 386 s. ISBN 80-8542-558-0. 
 • TAUER, Felix. Svět islámu. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. 445 s. ISBN 80-7021-828-2. 

Dějiny hmotné a duchovní kulturyEditovat

 • BUKOVSKÝ, Jan, Vysoké učení technické v Brně. Dějiny stavitelství: přehled vývoje architektury a stavebnictví. Brno: CERM : Vysoké učení technické v Brně, 2001. ISBN 8072042157. 
 • DE LIBERA, Alain; POKORNÝ, Martin. Středověká filosofie: byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Praha: Oikumené, 2001. ISBN 8072980262. 
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 80-7021-409-0. 
 • GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. 2. rozš. vyd. Praha: Argo ; Mladá fronta, 2001. 683 s. ISBN 80-7203-143-0. 
 • HEER, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2000. 768 s. ISBN 80-7021-333-7. 
 • HERRIN, Judith. Ženy v purpuru. Praha: Mladá fronta, 2005. 349 s. ISBN 80-204-1191-7. 
 • CHASTÉL, André; DI BONDONE, Giotto. Giotto : souborné malířské dílo. Praha: Odeon, 1991. ISBN 8020701699. 
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání: Středověk. Svazek 1. Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-146-8. 
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání: Renesance. Svazek 2. Praha: Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-142-5. 
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání: Barok a rokoko. Svazek 3. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-144-1. 
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání: Od empíru k druhému rokoku. Svazek 4. Praha: Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-147-6. 
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání: Barok a rokoko. Svazek 5. Praha: Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-148-4. 
 • MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání: Móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-587-0. 
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha: Balios, 1998–2000. [kniha má 11 dílů]. 
 • RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie : starověk a středověk. Svazek 1. Praha: Jan Laichter, 1932. 
 • RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie: novověk. Svazek 2. Praha: Jan Laichter, 1933. 
 • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku: Nekolik pohledů do středověké kultury. Praha: Orbis, 1972. 
 • SYROVÝ, Bohuslav; DVOŘÁK, Ota. Architektura - svědectví dob: přehled vývoje stavitelství a architektury. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. 
 • ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 8024720329. 
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. Praha: Paseka, 1999. ISBN 8071852430. 
 • GINANNESCHI, Elena. Uffizi Florencie. Praha: Knižní klub, 2005. ISBN 8024214210. 

Související stránkyEditovat