Sicilské hrabství

normanské hrabství na ostrově Sicílie

Sicilské hrabství byl státní útvar založený Normany na dřívějším území jimi dobytého Sicilského emirátu. Tento stát existoval v letech 10711130 a po získání vévodství Apulie a Kalábrie sicilským vládcem Rogerem II. se stal základem nově vzniklého Sicilského království.

Sicilské hrabství
Contea di Sicilia
Contado di Sicilia
 Sicilský emirát
 Zíriovci
10711130 Sicilské království 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Jižní Itálie v době, kdy Roger II. dosáhl dospělosti. Ohraničené území odpovídá rozsahu Rogerova panství těsně po jeho smrti (1154)
obyvatelstvo
státní útvar
vznik:
1071Robert Guiscard předává svému bratrovi Rogerovi dobyté sicilské území a jmenuje ho hrabětem
zánik:
1130 – Sicilské hrabství se spojuje s vévodstvím Apulie a Kalábrie a vzniká tak Sicilské království
státní útvary a území
předcházející:
Sicilský emirát Sicilský emirát
Zíriovci Zíriovci
následující:
Sicilské království Sicilské království

HistorieEditovat

 
Bratr Roberta Guiscarda a první sicilský hrabě Roger I.
 
Roger II., sicilský hrabě a později král, na mozaice z Palerma, sídelního města sicilských hrabat

Hrabství se začalo formovat během dobývání Sicilského emirátu křesťanskými Normany v letech 10611091. Bylo vytvořeno Robertem Guiscardem roku 1071 pro jeho mladšího bratra Rogera Bossu. Sám Guiscard však získal titul vévody sicilského, a to již roku 1059 od papeže Mikuláše II. jako výzvu k dobytí Sicílie z rukou muslimů. Roku 1061 byl učiněn první trvalý zábor, jímž bylo město Messina. O deset let později pak padlo Palermo, bývalé sídelní město emirátu a zároveň budoucí hlavní město hrabství. Guiscard předal Rogerovi plnou moc nad ostrovem a pro sebe si ponechal polovinu města Palerma, dále Messinu a Val Demone. Roger si měl dále moc nad ostrovem podržet, přičemž mu byly přisouzeny i další zábory, které uskutečnil Robert. Samotný proces získání Sicílie byl završen dobytím Nota v únoru roku 1091. Dobývání Malty začalo o něco později téhož roku a bylo dokončeno vyhnáním arabských místodržících téměř o třicet let později (1127).

Robert Guiscard zanechal Rogera v nejasném vztahu vůči Robertovým nástupcům ve vévodství Apulie a Kalábrie. Během vlády Rogera II. Sicilského a Viléma II., vévody z Apulie, vypukl mezi oběma normanskými vládci konflikt. Díky zprostředkování papeže Kalixta II. a výměnou za pomoc proti Jordanovi z Ariana (1121) se rozhodl bezdětný Vilém postoupit Rogerovi všechna sicilská území a zároveň ho jmenovat za svého dědice. Po Vilémově smrti roku 1127 zdědil Roger i pevninské vévodství. O tři roky později pak spojil všechny země do jednoho státu zvaného Sicilské království.

Seznam hrabatEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku County of Sicily na anglické Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat