Sicilské hrabství

normanské hrabství na ostrově Sicílie

Sicilské hrabství (normansky Counté de Cesile, italsky Contado di Sicilia, sicilsky Cuntia di Sicilia), též hrabství Sicílie a Kalábrie, byl středověký státní útvar založený Normany na dřívějším území jimi dobytého Sicilského emirátu. Tento stát existoval v letech 10711130 a po získání vévodství Apulie a Kalábrie sicilským vládcem Rogerem II. se stal základem nově vzniklého Sicilského království.

Sicilské hrabství
Counté de Cesile
Contado di Sicilia
Cuntia di Sicilia
 Sicilský emirát 10711130 Sicilské království 
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Jižní Itálie v době, kdy Roger II. dosáhl dospělosti. Ohraničené území odpovídá rozsahu Rogerova panství těsně po jeho smrti (1154)
Obyvatelstvo
Státní útvar
Vznik
1071Robert Guiscard předává svému bratrovi Rogerovi dobyté sicilské území a jmenuje ho hrabětem
Zánik
1130 – Sicilské hrabství se spojuje s vévodstvím Apulie a Kalábrie a vzniká tak Sicilské království
Státní útvary a území
Předcházející
Sicilský emirát Sicilský emirát
Následující
Sicilské království Sicilské království

Historie editovat

 
Bratr Roberta Guiscarda a první sicilský hrabě Roger I.
 
Roger II., sicilský hrabě a později král, na mozaice z Palerma, sídelního města sicilských hrabat

Hrabství se začalo formovat během dobývání Sicilského emirátu křesťanskými Normany v letech 10611091. Bylo vytvořeno Robertem Guiscardem roku 1071 pro jeho mladšího bratra Rogera Bossu. Sám Guiscard však získal titul vévody sicilského, a to již roku 1059 od papeže Mikuláše II. jako výzvu k dobytí Sicílie z rukou muslimů. Roku 1061 byl učiněn první trvalý zábor, jímž bylo město Messina. O deset let později pak padlo Palermo, bývalé sídelní město emirátu a zároveň budoucí hlavní město hrabství. Guiscard předal Rogerovi plnou moc nad ostrovem a pro sebe si ponechal polovinu města Palerma, dále Messinu a Val Demone. Roger si měl dále moc nad ostrovem podržet, přičemž mu byly přisouzeny i další zábory, které uskutečnil Robert. Samotný proces získání Sicílie byl završen dobytím Nota v únoru roku 1091. Dobývání Malty začalo o něco později téhož roku a bylo dokončeno vyhnáním arabských místodržících téměř o třicet let později (1127).

Robert Guiscard zanechal Rogera v nejasném vztahu vůči Robertovým nástupcům ve vévodství Apulie a Kalábrie. Během vlády Rogera II. Sicilského a Viléma II., vévody z Apulie, vypukl mezi oběma normanskými vládci konflikt. Díky zprostředkování papeže Kalixta II. a výměnou za pomoc proti Jordanovi z Ariana (1121) se rozhodl bezdětný Vilém postoupit Rogerovi všechna sicilská území a zároveň ho jmenovat za svého dědice. Po Vilémově smrti roku 1127 zdědil Roger i pevninské vévodství. O tři roky později pak spojil všechny země do jednoho státu zvaného Sicilské království.

Seznam hrabat editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku County of Sicily na anglické Wikipedii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat