Vévodství Apulie a Kalábrie

hIstorický státní útvar

Vévodství Apulie a Kalábrie, v prvních letech existence Hrabství Apulie a Kalábrie, byl normanský politický útvar v jižní Itálii. Založil ho roku 1042 Vilém I. z Hauteville na území regionů Gargano, Capitanata, Apulie, Kampánie a Vulture. Vilémův nástupce Drogo z Hauteville se na základě rozhodnutí Jindřicha III. roku 1047 stal leníkem přímo císaře. Vévodský titul získal hrabě Robert Guiscard od papeže Mikuláše II. roku 1059. Vévodství jako politický útvar zaniklo sloučením se Sicílií roku 1130 za vlády Rogera II., který získal královský titul a založil tím Sicilské království. Titul vévody apulského se však v království ještě nějakou dobu používal pro následníka trůnu.

Vévodství Apulie a Kalábrie
Contea di Puglia e Calabria
 Italský katepanát
 Salernské knížectví
 Beneventské vévodství
 Sicilský emirát
10431130 Sicilské království 
Státní znak
znak
Motto: Servire Nescit
geografie
Mapa
Apulie a Kalábrie s okolními státy kolem roku 1084
Melfi (1043–1077)
Salerno (1077–1130)
obyvatelstvo
státní útvar
státní útvary a území
Předcházející:
Italský katepanát Italský katepanát
Salernské knížectví Salernské knížectví
Beneventské vévodství Beneventské vévodství
Sicilský emirát Sicilský emirát
Nástupnické:
Sicilské království Sicilské království