Arabština

semitský jazyk

Arabština (arabsky: اللغة العربية‎‎, al-Lughat Al-Arabíja) je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou). Spisovná arabština se jen málo liší od jazyka Koránu, ale aktivně ji ovládají pouze vzdělanci. V jednotlivých hovorových jazycích se objevují podobné odstředivé tendence, jaké odpoutaly románské jazyky od kdysi jednotné latiny. Na rozdíl od románských jazyků se však rozdíly jen v malé míře projevují v psané formě jazyka, a to přestože někteří spisovatelé píší v regionálních variantách. Důvodů je několik – arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách, pozměněné souhlásky si zase ponechávají původní zápis (např. znak ج, běžně přepisovaný a čtený jako [dž], se v Egyptě vyslovuje [g], ale píše se pořád stejně).

Arabština (العربية, Al-ʿarabíja)
Dispersión lengua árabe.png
Mapa rozšíření jazyka
Rozšíření

Alžírsko Alžírsko
Bahrajn Bahrajn
Čad Čad
Džibutsko Džibutsko
Egypt Egypt
Eritrea Eritrea
Irák Irák
Írán Írán
Izrael Izrael
Jemen Jemen
Jordánsko Jordánsko
Kamerun Kamerun
Katar Katar
Keňa Keňa
Komory Komory
Kuvajt Kuvajt
Kypr Kypr
Libanon Libanon
Libye Libye
Mali Mali
Maroko Maroko
Mauritánie Mauritánie
Niger Niger
Nigérie Nigérie
Omán Omán
Palestina Palestinská autonomie
Saúdská Arábie Saúdská Arábie
Somálsko Somálsko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Súdán Súdán
Sýrie Sýrie
Tanzanie Tanzanie
Tunisko Tunisko

Turecko Turecko
Počet mluvčích
Klasifikace
Písmo Arabské písmo
Postavení
Regulátor jazyk Koránu
Úřední jazyk

Alžírsko Alžírsko
Bahrajn Bahrajn
Čad Čad
Džibutsko Džibutsko
Egypt Egypt
Eritrea Eritrea
Irák Irák
Izrael Izrael
Jemen Jemen
Jordánsko Jordánsko
Katar Katar
Komory Komory
Kuvajt Kuvajt
Libanon Libanon
Libye Libye
Mali Mali
Maroko Maroko
Mauritánie Mauritánie
Omán Omán
Palestina Palestinská autonomie
Saúdská Arábie Saúdská Arábie
Somálsko Somálsko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Súdán Súdán
Sýrie Sýrie
Tunisko Tunisko

také jeden ze 6 jazyků OSN
Kódy
ISO 639-1 ar
ISO 639-2 ara (B)
ara (T)
ISO 639-3 ara
Ethnologue různé
Wikipedie
ar.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Nejstarší nápisy pocházejí ze 4. století. Klasická arabština je dochována ve staroarabské poezii (6. – 7. století) a v Koránu (7. století). Od 8. století dochází k upevnění gramatických pravidel. Stala se úředním a literárním jazykem na celém Araby dobytém území, používali ji i příslušníci jiných národů, kteří od Arabů přejali islám (Turci, Peršané aj.). Kromě poezie zahrnuje klasická arabská literatura také řadu děl naučných (historických, geografických, lékařských, filozofických aj.). Díky arabským překladům přežilo evropský středověk nejedno dílo antických autorů. Od 19. století se modernizuje slovní zásoba, zjednodušuje se styl i skladba a vzniká moderní spisovná arabština. Rozdíly oproti arabštině klasické však nejsou příliš velké.

Příklady slov, které byly převzaty z arabštiny: kafe, žirafa, cukr, alkohol, sirup, algebra, gazela, sofa, ghúl, admirál.

GramatikaEditovat

Arabština je flexivní jazyk, což znamená, že ohýbá slova pomocí předpon, přípon a zejména změnami uvnitř kmene, v indoevropských jazycích nepříliš obvyklými:

 • kitábun = kniha, kutubun = knihy (kmen KTB)
 • rasala = poslal, ursila = byl poslán (kmen RSL)
 • kabírun = velký, akbar = větší (kmen KBR)
 • madínatun = město, mudunun = města (kmen MDN)

Časy má arabština pouze dva (nedokončený a dokončený) a má 3 pády (nominativ, genitiv a akuzativ). Lze tedy říct, že arabština je vidový jazyk, neboť je založena na protikladu ukončeného a neukončeného děje. Českému minulému času přibližně odpovídá arabské perfektum, které tvoří pouze jeden způsob (indikativ – oznamovací způsob). Naproti perfektu je imperfektum (přibližně český přítomný a budoucí čas). Imperfektum tvoří pět způsobů (indikativ, subjunktiv, apokopát, energikus, imperativ).

 • kataba = napsal (perfektní tvar)
 • jaktubu = píše (imperfektní tvar)

všimněte si, že kořen KTB je vždy stejný, nemění se ani zde:

 • uktub = napiš
 • kátib = píšící
 • kátib = spisovatel
 • kuttáb = spisovatelé
 • kitáb = kniha, psaní

Kořeny slov jsou v arabštině velmi důležité, neboť se s nimi hodně pracuje. Jiná ukázka (kořen SKN:):

 • sakana = bydlel (perfektní tvar)
 • jaskunu = bydlí (imperfektní tvar)
 • sákin = bydlící, obyvatel
 • sukkán = obyvatelé
 • sakan = bydliště, bydlení

Ukázka časování:

 • askun (bydlím)
 • taskunu (bydlíš – muži)
 • taskunína (bydlíš – ženě)
 • jaskunu (bydlí – on)
 • taskunu (bydlí – ona)

V arabštině se rozlišují dva rody – mužský a ženský. Rodově se mohou lišit podstatná i přídavná jména. Např. „džamíl“ znamená hezký, když přidáme koncovku „-a“ „džamíla“ znamená to hezká.

Čísla má arabština tři (singulár, duál, plurál). Duál se tvoří jednoduše koncovkou „-áni“ bez ohledu na rod:

 • darsun = lekce
 • darsáni = dvě lekce

Množné číslo se dělí na dva typy – vnitřní a vnější. Vnitřní se tvoří samohláskovými změnami uvnitř slova, někdy i souhláskovými. Vnější se tvoří koncovkami podle rodu:

 • mudarrisun = učitel
 • mudarrisún = učitelé
 • tilmídha = žákyně
 • tilmídhát = žákyně (plurál)

Abeceda a výslovnostEditovat

Hlavní článek: Arabské písmo

Arabština používá řadu hlásek, které se v češtině, ani žádném jiném evropském jazyce nevyskytují. Používá např. emfatické souhlásky t, d, z, s (které mají i svůj neemfatický protějšek). Tyto souhlásky se vyslovují s tzv. emfatickým důrazem – jazyk je při nich lžícovitě prohnut směrem dolů, podobně jako při ruském tvrdém „l“.[zdroj?] Dále má například souhlásku „ʕajn“ – ع, které je asi nejobtížnějším zvukem v arabštině. Vyslovuje se v zadní části dutiny ústní, někdy až v hrdle. Jedná se o znělou farynglální frikativu. Jeho neznělý protějšek je „ħaːʔ“ – ح, neznělá farynglální frikativa. Zvláštností ve výslovnosti je určitě také „hamza“, neboli hlasový ráz, který se může vyskytovat jak na začátku či uprostřed slova, tak na jeho konci. V arabštině je vnímán jako běžná souhláska a také zapisován.

Arabské písmo vychází z nabatejské varianty kurzívy aramejského písma. Arabské písmo je tedy kurzivní, tzn. že nerozlišuje tiskací či psací písmo, a dokonce, jako je tomu ve starých písmech zvykem, ani malá a velká písmena. Ačkoli tedy vychází z původního starosemitského – fénického písma (stejně jako hebrejština či řecká alfabeta či latinka), není vůbec podobné evropským písmům (určité podobnosti se ale vyskytují mezi arabským písmem a hebrejskou kurzívou). Píše se zprava doleva a zpravidla se nepíší znaky pro krátké samohlásky.

Podoba písmen se liší dle jejich postavení ve slově. Každý znak má svou podobu samostatnou, na začátku slova, uprostřed a na konci. Je šest písmen (ا, د, ذ, ر, ز, و), které se neváží, tzn. že sama se dají připojit k předchozímu písmenu, ale nemůže se za ně připojit další písmeno, takže tvoří pouze koncovou a samostatnou formu (např. rá (ر) ve slově noha رجل). Další zvláštností na písmu jsou tzv. ligatury (znaky usnadňující psaní určitých skladeb znaků, v arabštině existuje jediná povinná ligatura, a to lám + alif (lá) – لا) a zvláštní psaní některých vazeb znaků.

Vzorový textEditovat

 
Dialekty arabštiny

Všeobecná deklarace lidských práv

arabsky

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

přepis

júladu džamíʿu 'n-nási ahráran mutasáłína fí 'l-karámati ła-l-huqúq. Ła-qad łuhibú ʿaqlan ła-damíran ła-ʿalajhim an juʿámila baʿaduhum baʿdan bi-rúh al-ichá'.

doslovně

يولد = júladu = rodí se

جَمِيع = džamíʿu = všichni
ناس = nás = lidé
أحرارًا = ahráran= svobodní
متساوين = matasáwín = rovní
في = fí = ve
كَرَامَة = karáma = cti, úcta
حُقُوقِ = chuqúqí = a právu
وَقَدَ = wa qad = a tak
هَبَّ = habba = dostali, obdrželi
عَقْل = ʿaql = intelekt, rozum
ضَمِير = damír = svědomí
عَلَى = ʿalá = a je na nich
أَنْ = 'an = aby
يعامل = ju'ámil = se chovali
بَعْض = baʿd = navzájem
بَعْض = baʿd = mezi sebou
رُوح = rúh = duch

إِخَاء = 'ikhá' = bratrství

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

LiteraturaEditovat

 • ZEMÁNEK, P. Vývoj arabštiny. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-201-7

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat