Neznělá uvulární frikativa

Neznělá uvulární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem χ, číselné označení IPA je 142, ekvivalentním symbolem v SAMPA je X. Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické (erové) souhlásky.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA142
Znak IPAχ
Znak SAMPAX
zvuk Zvuková ukázka

Charakteristika editovat

  • Způsob artikulace: třená souhláska (frikativa). Vytváří se pomocí úžiny (konstrikce), která se staví do proudu vzduchu, čímž vzniká šum – od toho též označení úžinová souhláska (konstriktiva).
  • Místo artikulace: uvulární souhláska. Úžina se vytváří mezi zadní částí jazyka a uvulou (čípkem).
  • Znělost: neznělá souhláska – při artikulaci jsou hlasivky v klidu. Znělým protějškem je ʁ.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.