Neznělá alveolární ploziva

Neznělá alveolární ploziva je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem t, číselné označení IPA je 103, ekvivalentním symbolem v SAMPA je t.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA103
Znak IPAt
Znak SAMPAt
Zvuková ukázka

Charakteristika

editovat
  • Způsob artikulace: ražená souhláska (ploziva). Vytváří se pomocí uzávěry (okluze), která brání proudění vzduchu a je na posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem – od toho též označení závěrová souhláska (okluziva).
  • Místo artikulace: dásňová souhláska (alveolára). Uzávěra se vytváří mezi jazykemdásňovým obloukem.
  • Znělost: neznělá souhláska – při artikulaci jsou hlasivky v klidu. Znělým protějškem je d.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

editovat

češtině se tato hláska zaznamenává písmenem T, t.

V jiných jazycích

editovat