Další významy jsou uvedeny na stránce ACC.

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník[1], vinitel[2] či předmětník[2]) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích. Označuje objekt, který se pojí se slovesem. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami.

Akuzativ existuje, nebo někdy existoval ve všech indoevropských jazycích, včetně latiny, sanskrtu, řečtiny, němčiny, ruštiny a češtiny. Jménem akuzativ se označují různé objektové pády v ugrofinských jazycích , altajských a semitských jazycích.

Akuzativ v češtině

editovat

Akuzativ je v češtině tak zvaný 4. pád. Používá se jako přímý (vidím koho?, co?) nebo se pojí s některými předložkami (položit na stůl).

Střední rod

editovat

Ve středním rodě se akuzativ shoduje s nominativem:

 • město → město, města (j. č., mn. č.)
 • moře → moře, moře
 • kuře → kuře, kuřata
 • stavení → stavení, stavení

Ženský rod

editovat
 • žena → ženu, ženy
 • růže → růži, růže
 • píseň → píseň, písně
 • kost → kost, kosti

Mužský rod

editovat

U mužského rodu a vzorů pán, hrad, muž a stroj se dá pomocí akuzativu rozlišit životnost. Životné vzory mají akuzativ jednotného čísla odlišný od nominativu (s výjimkou slov zakončených -e).

 • pán → pána, pány
 • hrad → hrad, hrady
 • muž → muže, muže
 • stroj → stroj, stroje
 • předseda → předsedu, předsedy
 • soudce → soudce, soudce

Akuzativ v angličtině

editovat

Moderní angličtina už pády nemá, ale přesto v ní několik zbytků akuzativu zbylo, například v zájmenech.

 • Ime (nominativ, akuzativ)
 • hehim
 • sheher
 • weus
 • theythem
 • whowhom

Akuzativ v němčině

editovat

Stejně jako v češtině je v němčině akuzativ 4. pád a používá se jako přímý nebo se pojí s některými předložkami jako např. bis, durch, für, ohne atd.

Příklady akuzativů osobních zájmen:

 1. ichmich
 2. dudich
 3. erihn / sie, sie / es, es

Množné číslo:

 1. wiruns
 2. ihreuch
 3. siesie

Akuzativ ve španělštině

editovat

Ve španělštině je akuzativ 4. pád.

Příklady osobních zájmen:

 1. yome
 2. te
 3. el/ellale

Množné číslo:

 1. nosotrosnos
 2. vosotrosos
 3. ellos/ellasles

Akuzativ ve finštině

editovat

Objekt slovesa se ve finštině vyjadřuje buď pomocí akuzativu, nominativu, nebo partitivu. Akuzativ morfologický je až na výjimku u osobních zájmen, v plurálových tvarech a ve vazbě s některými tvary sloves homonymní genitivu.

Alternace akuzativu a partitivu probíhá na základě několika parametrů. Jedním z nich aspektualita děje popisovaného větou: akuzativ se používá tam, kde se předpokládá ukončenost děje, partitiv u děje neukončeného. Dalšími parametry jsou přítomnost negace ve větě (partitiv) a celistvý (akuzativ) /parciální (partitiv) charakter referentu objektu. Parametry jsou hierarchizovány.

 • Luin kirjan. – „Přečetl jsem knihu.“ (akuzativ)
 • Luin kirjaa. – „Četl jsem knihu.“ (partitiv)

Příklady osobních zájmen:

 1. minäminut (nominativ, akuzativ)
 2. sinäsinut
 3. hänhänet

Množné číslo:

 1. memeidät
 2. teteidät
 3. heheidät

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat