Parametr

rozcestník na projektech Wikimedia

Parametr je nějaká veličina či jejich soubor, charakterizující stav, jev nebo proces. Používá se v mnoha významech: