Partitiv (zkratka PART nebo PTV) je mluvnický pád, který označuje „část celku“, „neurčité množství něčeho“. Je typický pro baltofinské jazyky, jako např. finština nebo sámština. V češtině, polštině a dalších jazycích se vyskytuje také tzv. partitivní genitiv (př.: nabrat vody).

FinštinaEditovat

Ve finštině se partitiv tvoří pomocí koncovky -ta/-tä (po souhlásce a dlouhé samohlásce, dle vokálové harmonie) nebo koncovky -a/-ä (po krátké samohlásce, dle vokálové harmonie). Má širší použití:

  • Po číslovkách větší než 1, např. kaksi kirjaa – dvě knihy. Používá se pouze partitiv jednotného čísla, i když se vyjadřuje větší počet.
  • V pozdravech, př.: Hyvää päivää – Dobrý den
  • V určitých postpozicích a prepozicích, př.: taloa kohti – směrem k domu, ilman autoa – bez auta.
  • V záporné větě, př.: Minulla ei ole uutta autoa. – Nemám nové auto.
  • V předmětu, je-li slovem látkovým, př.: Juon vet. – Piji vodu.
  • V předmětu po slovesech citu, postoje, nálady, procesu (např.: rakastaa – milovat, ajatella – myslet)
  • Po nerezultativních slovesech, tzv. slovesech, která nemají výsledek, nejsou dokončená (často v češtině odpovídá nedokonavý vid), př.: Luin kirjaa. – Četl jsem knihu (srov. s předmětem v akuzativu po rezultativním slovese: Luin kirjan. – Přečetl jsem knihu.)
  • U nejistoty, př.: Saanko lainata kirjaa? – Můžu si půjčit tu knihu?
  • Při srovnávání, př.: Hän on minua nuorempi. – Je mladší než já.

SámštinaEditovat

Ve skoltské a inarijské sámštině však partitiv již pomalu mizí a jeho funkci přebírají ostatní pády. Ve skoltské sámštině se partitiv používá pouze v jednotném čísle, tvoří se pomocí koncovky -d a je v každém případě nahraditelný genitivem. Používá se po číslovkách větších než 6, po určitých postpozicích nebo při použití komparativu.

RuštinaEditovat

Jako partitiv se zde označují tvary substantiv, někdy nazývané jako „druhý genitiv“. V současné ruštině může být v těchto případech volně zaměňován s genitivem. U neživotných podstatných jmen mužského rodu je charakteristický koncovkou -у/-ю. Například spojení hlavička česneku, použijeme-li partitiv, zní – головка чесноку –, použijeme-li genitiv – головка чеснокa.