Otevřít hlavní menu

Partitiv (zkratka PART nebo PTV) je mluvnický pád, který označuje „část celku“, „neurčité množství něčeho“. Je typický pro baltofinské jazyky, jako např. finština nebo sámština. V češtině, polštině a dalších jazycích se vyskytuje také tzv. partitivní genitiv (př.: nabrat vody).

FinštinaEditovat

Ve finštině se partitiv tvoří pomocí koncovky -ta/-tä (po souhlásce a dlouhé samohlásce, dle vokálové harmonie) nebo koncovky -a/-ä (po krátké samohlásce, dle vokálové harmonie). Má širší použití:

  • Po číslovkách větší než 1, např. kaksi kirjaa - dvě knihy. Používá se pouze partitiv jednotného čísla, i když se vyjadřuje větší počet.
  • V pozdravech, př.: Hyvää päivää - Dobrý den
  • V určitých postpozicích a prepozicích, př.: taloa kohti - směrem k domu, ilman autoa - bez auta.
  • V záporné větě, př.: Minulla ei ole uutta autoa. - Nemám nové auto.
  • V předmětu, je-li slovem látkovým, př.: Juon vet. - Piji vodu.
  • V předmětu po slovesech citu, postoje, nálady, procesu (např.: rakastaa - milovat, ajatella - myslet)
  • Po nerezultativních slovesech, tzv. slovesech, která nemají výsledek, nejsou dokončená (často v češtině odpovídá nedokonavý vid), př.: Luin kirjaa. - Četl jsem knihu (srov. s předmětem v akuzativu po rezultativním slovese: Luin kirjan. - Přečetl jsem knihu.)
  • U nejistoty, př.: Saanko lainata kirjaa? - Můžu si půjčit tu knihu?
  • Při srovnávání, př.: Hän on minua nuorempi. - Je mladší než já.

SámštinaEditovat

Ve skoltské a inarijské sámštině však partitiv již pomalu mizí a jeho funkci přebírají ostatní pády. Ve skoltské sámštině se partitiv používá pouze v jednotném čísle, tvoří se pomocí koncovky -d a je v každém případě nahraditelný genitivem. Používá se po číslovkách větších než 6, po určitých postpozicích nebo při použití komparativu.