Neznělá velární frikativa

souhláska

Neznělá velární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem x, číselné označení IPA je 140, ekvivalentním symbolem v SAMPA je x.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA140
Znak IPAx
Znak SAMPAx
Česká fonetická transkripcech
zvuk Zvuková ukázka

Charakteristika editovat

  • Způsob artikulace: třená souhláska (frikativa). Vytváří se pomocí úžiny (konstrikce), která se staví do proudu vzduchu, čímž vzniká šum – od toho též označení úžinová souhláska (konstriktiva).
  • Místo artikulace: zadopatrová souhláska (velára). Úžina se vytváří mezi hřbetem jazyka a měkkým patrem.
  • Znělost: neznělá souhláska – při artikulaci jsou hlasivky v klidu. Znělým protějškem je ɣ.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině editovat

V češtině se tato hláska zaznamenává spřežkou Ch, ch, která je považována za samostatné písmeno, stojící v abecedě mezi /h/ a /i/.

Znělostní pár v češtině tvoří se znělým glotálním /h/ [ɦ], ačkoliv se každá hláska tvoří na jiném místě. Například slovo vrh se vyslovuje [vr̩x].

V jiných jazycích editovat