Imperfektum

Imperfektum (lat. imperfectum, doslova „nedokončené“ jako protiklad k perfektu) je jeden z minulých časů, kterým jazyky, jež ho mají, zpravidla označují minulý děj, který v minulosti trval nebo se opakoval. Imperfektum má např. hebrejština, latina, řečtina, finština (ta jím ale označuje minulý děj, který obvykle bývá nazýván aoristem), italština (imperfetto) atd. Existovalo i ve staré češtině (spolu s aoristem až do Husovy doby). Označovalo vedlejší minulý (souminulý) děj (zatímco aorist označoval minulý děj hlavní). Ze slovanských jazyků si imperfektum do dnešní doby uchovala bulharština, makedonština, srbochorvatština, hornolužická srbština a dolnolužická srbština.

Imperfektum ve staré češtiněEditovat

Imperfektum slovesa vést

  sg pl
1. os. vediech vediechom
2. os. vedieše vedieste
3. os. vedieše vediechu

Příklad použitíEditovat

Ale že jich starostě Čech diechu, proň zemi Čechy vzděchu. Ti liudie velmi věrní biechu, všě sbožie obecno jmějiechu; komu sě co nedostanieše, u druha jako své jmějieše. Jeden obyčěj złý jmějiechu, že manžełstva nedržiechu. Tehdy i jedna žena mužem jista nebieše, jeden muž žen mnoho jmieše.
— Dalimilova kronika

BulharštinaEditovat

Bulharština si na rozdíl od většiny ostatních slovanských jazyků uchovala systém čtyř minulých časů včetně imperfekta. Pro srovnání je zde uvedeno časování slovesa водя (vodja) – vést, vodit:

  sg pl
1. os. водех
vodech
водехме
vodechme
2. os. водеше
vodeše
водехте
vodechte
3. os. водеше
vodeše
водеха
vodecha

SrbochorvatštinaEditovat

  sg pl
1. os. vođah/вођах vođasmo/вођасмо
2. os. vođaše/вођаше vođaste/вођасте
3. os. vođaše/вођаше vođahu/вођаху

Hornolužická srbštinaEditovat

  sg du pl
1. os. njesech njesechmoj njesechmy
2. os. njeseše njeseštej njesešće
3. os. nieseše njeseštej njesechu

LatinaEditovat

  sg pl
1. os. laudabam laudabamus
2. os. laudabas laudabatis
3. os. laudabat laudabant

ItalštinaEditovat

  sg pl
1. os. parlavo parlavamo
2. os. parlavi parlavate
3. os. parlava parlavano

ŠpanělštinaEditovat

Imperfektum je jeden z minulých časů užívaných ve španělštině. V češtině vyjadřuje minulost sloves nedokonavých. Španělština imperfektum užívá pro několik případů.

  1. Děje, které proběhly v minulosti v časově neohraničeném úseku. Mi abuela vivía en las montañas. – Moje babička bydlela v horách. (Není řečeno, jak dlouho.)
  2. Děje, které v minulosti probíhaly opakovaně. Lenka iba a menudo a visitar a su abuela. – Lenka často jezdila k babičce.
  3. Děj probíhající paralelně. Cuando era pequeña, me gustaba más el autobús. – Když jsem byla malá, víc se mi líbil autobus.
  4. Dějová kulisa hlavního děje, probíhající v minulosti. Cuando venía, tuve un pequeño accidente. – Cestou sem jsem měl malou nehodu.

Tvorba pravidelná slovesaEditovat

hablar comer vivir
hablaba comía vivía
hablabas comías vivías
hablaba comía vivía
hablábamos comíamos vivíamos
hablabais comíais vivíais
hablaban comían vivían

Příklady nepravidelných slovesEditovat

hay ver ir ser
había veía iba era
veías ibas eras
veía iba era
veíamos íbamos éramos
veíais ibais erais
veían iban eran

RumunštinaEditovat

  sg pl
1. os. aveam aveam
2. os. aveai aveați
3. os. avea aveau