Personální unie (z lat. persona – osoba) označuje dva nebo více formálně samostatné státy (většinou monarchie) spojené osobou hlavy státu. Vznik personální unie se zpravidla odehrává na základě daného nástupnického řádu, výsledků dynastické politiky či jako náhodný politickoprávní proces. Ve vztahu k mezinárodnímu právu jsou dva či více států personální unie zcela samostatnými subjekty. Personální unie sama o sobě mezinárodněprávní subjektivitu nemá – tím se odlišuje od reálné unie. Každá personální unie je také dynastickou unií, ale ne naopak.

V přeneseném smyslu je ale výrazu personální unie používáno i v případě, že dvě firmy, dva úřady nebo dvě funkce jsou řízeny, resp. vykonávány jednou osobou.

Historický přehled Editovat

Čechy Editovat

Dánsko Editovat

Francie Editovat

Lucembursko Editovat

Norsko Editovat

Polsko Editovat

Portugalsko Editovat

Rusko Editovat

Spojené království Editovat

Španělsko Editovat

Švédsko Editovat

Uhry Editovat

Reference Editovat

Související články Editovat