Otevřít hlavní menu
Znak Svatého stolce

Svatý stolec (často nazývaný též Svatá stolice,[1] lat. Sancta Sedes, it. Santa Sede) je úřad římského biskupa. V širším pojetí, které definuje i kanonické právo (kánon 361 CIC), zahrnuje nejen papeže, ale celou Římskou kurii.

Pojem Svatý stolec, který se používá od raného křesťanství, se významově liší od pojmu Vatikánský městský stát, který vznikl až v souvislosti se sjednocením Itálie19. století. Svatý stolec je hlavním biskupským stolcem římskokatolických věřících po celém světě. Dokumenty Vatikánského státu jsou zveřejňovány v italštině; oficiální dokumenty Svatého stolce jsou vydávány hlavně latinsky. Tyto dva subjekty mají dokonce i své odlišné průkazy: Svatý stolec sice není stát, vydává však diplomatické a služební průkazy. Vatikánský městský stát vydává průkazy pro všechny své občany.

Titul svatého stolce příslušel kromě papežského stolce též stolci mohučského arcibiskupa.

PoznámkyEditovat

  1. Tento výraz bývá chápán jako zastaralý a mající nevhodné konotace - srv. např. Halas F. X., Fenomén Vatikán - idea, dějiny a současnost papežství diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán, Centrum pro studium demokracie a kultury Brno 2004, 759 s., ISBN 80-7325-034-9

Související článkyEditovat