Obléhání Konstantinopole (626)

Obléhání Konstantinopole v roce 626 se stalo bodem obratu v poslední římsko-perské válce a vůbec prvním obležením východořímského/byzantského hlavního města barbary. Spojená vojska Avarů (vydatně posílených Slovany) a perských Sásánovců svírala město chráněné mohutným opevněním mezi 29. červencem a 7. srpnem. Avšak poté, co byzantské námořnictvo rozdrtilo flotilu slovanských monoxylů v bitvě ve Zlatém rohu, muselo být obléhání zastaveno. 7. srpen byl později Byzantinci oslavován jako den odražení barbarů od bran Konstantinopole.

Obléhání Konstantinopole
konflikt: Byzantsko-perské války,
Byzantsko-avarské války
{{{alt}}}
Obléhání znázornění v kronice Konstantina Manasesse
trvání: červen – červenec 626
místo: Konstantinopol, Byzantská říše
výsledek: obléhání přerušeno, byzantské vítězství
strany
Sásánovská říšeSásánovská říše Sásánovská říše
Avarský kaganát
Sklaveni
Byzantská říše Byzantská říše
velitelé
neznámý kagan
Sásánovská říše Šahrvaráz
Sásánovská říše Kardarigan
Byzantská říše patriarcha Sergius
Byzantská říše magister Bonus
Byzantská říše Theodoros

síla
80 000 mužů
(podle Georgia Pisidese)
15 000 mužů (moderní odhad)
  • 12 000 jezdců
  • 1 000–2 000 palácových stráží
  • námořníci

Externí odkazyEditovat