Obléhání Konstantinopole (626)

Obléhání Konstantinopole v roce 626 se stalo bodem obratu v poslední římsko-perské válce a vůbec prvním obležením východořímského/byzantského hlavního města barbary. Spojená vojska Avarů (vydatně posílených Slovany) a perských Sásánovců svírala město chráněné mohutným opevněním mezi 29. červencem a 7. srpnem. Avšak poté, co byzantské námořnictvo rozdrtilo flotilu slovanských monoxylů v bitvě ve Zlatém rohu, muselo být obléhání zastaveno. 7. srpen byl později Byzantinci oslavován jako den odražení barbarů od bran Konstantinopole.