Seznam byzantských císařů

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam císařů Byzantské říše zahrnuje všechny císaře, počínaje Konstantinem I. Velikým po Konstantina XI. Dragaše, rozdělené podle panovnických dynastií.

Byzantský císařský znak Palaiologovcůdvojhlavý orel s monogramem

Způsoby členění

editovat

Samotný pojem Byzantská říše je mnohem mladšího data, vznikl v době humanismu. Hledání předělu mezi starověkou východořímskou říší a středověkou byzantskou říší je tak umělé; sami obyvatelé východořímské říše považovali svůj stát až do roku 1453 za římskou říši a sami sebe, přestože zde od 6. století byla úředním jazykem řečtina, za Římany. Seznam císařů byzantské říše lze začít panovníkem ještě jednotné římské říše Konstantinem I. Velikým, císařem, který v roce 330 přesunul hlavní město římské říše na východ, do nově založené Konstantinopole. Jiné možné vymezení je:

Přehled císařů podle dynastií

editovat
Konstantin I. Veliký (272–337), vládl 306/324337 Dynastie konstantinovská
Constantius II. (317–361), vládl 337361 
Julianus Apostata  (331–363), vládl 361363
Jovianus (332–364), vládl 363363
Valens (328–378), vládl 364378 Dynastie valentinianská Dynastie valentiniansko-theodosiovská
Theodosius I. Veliký (346–395), vládl 379395 Dynastie theodosiovská
Arcadius (Arkadios) (377–408), vládl 395408
Theodosius II. (401–450), vládl 408450
Marcianus (392–457), vládl 450457
Leon I. (401–474), vládl 457474 Dynastie thrácká
Leon II. (467–474), vládl 474
Zenon (425–491), vládl 474491
Basiliskos (Basiliscus) (?–476), vládl 475476, vzdorocísař
Anastasius I. (Anastasios I.) (430–518), vládl 491518
Justinus I. (Justin I.) (450–527), vládl 518527 Dynastie Justinů
Justinián I. (Justinianus I.) (482–565), vládl 527565
Justinus II. (Justin II.) (520–578), vládl 565578
Tiberios II. (Tiberius II.) (540–582), vládl 578582
Maurikios (Mauricius) (539–602), vládl 582602
Fokas (?–610), vládl 602610, uzurpátor
Herakleios (575–641), vládl 610641 Dynastie Herakleiovců
Konstantin III. (612–641), vládl 641
Heraklonas (626–641), vládl 641
Konstans II. (630–668), vládl 641668
Konstantin IV. (cca 652–685), vládl 668685
Justinián II. Rhinotmetos (668–711), první období vlády 685695
Leontios, vládl 695698, uzurpátor
Tiberios III. Apsimar, vládl 698705, uzurpátor
Justinián II. Rhinotmetos, druhé období vlády 705711
Filippikos Bardanes, vládl 711713, uzurpátor
Anastasios II. (?–721), vládl 713715
Theodosios III., vládl 715717
Leon III. Syrský (675–741), vládl 717741 Dynastie syrská
Konstantin V. Kopronymos (718–775), první období vlády 741
Artabasdos, vzdorocísař, vládl 741743
Konstantin V. Kopronymos, druhé období vlády 743775
Leon IV. Chazar (750–780), vládl 775780
Konstantin VI. (771–797), vládl 780797
Irena (Eiréné) (755–803), vládla 790 a 797802
Nikeforos I., vládl 802811
Staurakios, vládl 811
Michael I. Rangabe, vládl 811813
Leon V. Arménský (775–820), vládl 813820
Michael II. Amorijský (770–829), vládl 820829 Dynastie amorejská
Tomáš Slovan, vzdorocísař, vládl 821823
Theofilos (813–842), vládl 829842
Michael III. (840–867), vládl 842867
Basileios I. Makedonský (811–886), vládl 867886 Dynastie makedonská
Leon VI. Moudrý (866–912), vládl 886912
Alexandr (870–913), vládl 912913
Konstantin VII. Porfyrogennetos (905–959), vládl 913959
Romanos I. Lakapenos (870–948), spoluvladař 920944
Romanos II. (939–963), vládl 959963
Nikeforos II. Fokas (912–969), vládl 963969
Jan I. Tzimiskes (925–976), vládl 969976
Basileios II. Bulgaroktonos   (958–1025), vládl 9761025
Konstantin VIII. (960–1028), vládl 976/10251028
Romanos III. Argyros (968–1034), vládl 10281034
Michael IV. Paflagoňan (1010–1041), vládl 10341041
Michael V. Kalafates (1015–1042), vládl 10411042
císařovna Zoe (978–1050), regentka 10281050
Zoe a Theodora spoluvládly 1042
Konstantin IX. Monomachos (1000–1055), vládl 10421055
Georgios Maniakes, vzdorocísař, vládl 10421043
Theodora (980–1056), druhé období vlády 10551056
Michael VI. Stratiotikos, vládl 10561057
Izák I. Komnenos (1007–1060), vládl 10571059 Rod Komnenovců Dynastie dukovsko-komnenovská
Konstantin X. Dukas (1006–1067), vládl 10591067 Dynastie Duků
Romanos IV. Diogenes (1032–1072), vládl 10681071
Michael VII. Dukas (1050–1090), vládl 10671078
Nikeforos III. Botaneiates (1001–1081), vládl 10781081
Alexios I. Komnenos (1057–1118), vládl 10811118 Dynastie Komnenovců
Jan II. Komnenos (1087–1143), vládl 11181143
Manuel I. Komnenos (1118–1180), vládl 11431180
Alexios II. Komnenos (1169–1183), vládl 11801183
Andronikos I. Komnenos (1118–1185), vládl 11831185
Izák II. Angelos (1156–1204), první období vlády 11851195 Dynastie Angelovců
Alexios III. Angelos (1153–1211), vládl 11951203
Alexios IV. Angelos (1182–1204), první období vlády 12031204
Izák II. Angelos a Alexios IV. Angelos, druhé období vlády 12031204
Alexios V. Dukas Murtzuflos (1140–1204), vládl 1204
Theodoros I. Laskaris (1174–1222), vládl 12041222 Dynastie Laskaridů (exilová vláda v Nikaji)
Jan III. Dukas Vatatzés (1192–1254), vládl 12221254
Theodóros II. Laskaris (1221–1258), vládl 12541258
Jan IV. Dukas Laskaris (1250– 1305), vládl 12581261
Michael VIII. Palaiologos (1224–1282), vládl 1259/12611282, v letech 1259–1261 ještě v nikajském císařství jako spoluvladař Jana IV. Dynastie Palaiologovců
Andronikos II. Palaiologos (1258–1332), vládl 12821328
Michael IX. Palaiologos, de facto spoluvladař 12951320
Andronikos III. Palaiologos (1297–1341), vládl 13281341
Jan V. Palaiologos (1332–1391), vládl 13411391
Jan VI. Kantakuzenos (1295–1383), regent 13411347, spoluvladař 13471355
Andronikos IV. Palaiologos (1348–1385), vzdorocísař 13761379
Jan VII. Palaiologos (1370–1408), první období vlády jako vzdorocísař 1390
Manuel II. Palaiologos (1350–1425), vládl 13911425
Jan VII. Palaiologos, druhé období vlády jako spoluvladař 13991402 (a 1408 v Soluni)
Jan VIII. Palaiologos (1392–1448), vládl 14251448
Konstantin XI. Dragases Palaiologos (1405–1453), vládl 14491453, poslední byzantský císař

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat