Despotát

rozcestník na projektech Wikimedia

Despotát může označovat:

  • označení vlády (despocie) panovníka- označující bezpráví, zobrazuje panovníka jako tyrana.
  • panovnický titul- despota, titul používaný v Byzantské říši, obdoba místodržícího, který podléhá byzantskému císaři.
historie