Obléhání Konstantinopole (813)

Obléhání Konstantinopole roku 813 bylo vojenské tažení bulharského chána Kruma, které skončilo neúspěšným pokusem o získání byzantského hlavního města Konstantinopole. Chán dorazil k městu 17. července 813.[1] Zde provedl před zraky konstantinopolských obyvatel stojících na hradbách pohanský rituál, při kterém došlo k obětování zvířat a lidí. Pravděpodobně předpokládal, že se díky tomu Konstantinopol vzdá.[1] K ničemu takovému ale nedošlo. Když Krum zjistil, že mohutné konstantinopolské hradby představují pro jeho vojenské síly příliš velkou překážku, rozhodl se s byzantským císařem Leonem V. uzavřít mír. Leon se pokusil využít příležitosti a chána zajmout, bulharský vládce se ale do pasti vlákat nenechal a jako odplatu za císařovo jednání vypálil konstantinopolská předměstí a okolní oblasti. Na cestě zpět poté dobyl město Adrianopol a odvedl odtud do bulharské říše na 10 000 zajatců.[1] Dalšímu tažení na Konstantinopol zabránila Krumova smrt roku 814.[2]

Obléhání Adrianopole
konflikt: Byzantsko-bulharské války
{{{alt}}}
Chán Krum, obraz z první poloviny 20. století
trvání: 813
místo: Konstantinopol, Byzantská říše
výsledek: byzantské vítězství
strany
Bulharská říše Bulharský chanát Byzantská říšeByzantská říše Byzantská říše
velitelé
Bulharská říše Krum Byzantská říše Leon V.

síla
neznámá neznámá
ztráty
neznámé 10 000 zajato

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • RYCHLÍK, Jan a kol. Dějiny Bulharska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-404-1. 

ReferenceEditovat

  1. a b c RYCHLÍK, Jan a kol. Dějiny Bulharska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-404-1. S. 46. 
  2. DRŠKA, Václav; PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2004. ISBN 80-86493-11-3. S. 69. 

Související článkyEditovat