Maronitská katolická církev

Maronitská katolická církev je katolickou církví v jednotě s Římem, původem z Libanonu.

Maronitský patriarcha a biskupové v Římě roku 1906

Maronité byli na konci 4. století skupinou učedníků, shromážděnou okolo svatého Marona, který spolu s nimi založil mezi Antiochií a Aleppem klášter. Komunita těchto učedníků dodržovala vlastní tradice, ač byla součástí antiošského patriarchátu. V 2. polovině 5. století se maronité postavili na stranu nauky Chalkedonského koncilu; zásluhu na tom připisují zejména prvnímu maronitskému patriarchovi Janu Maronovi.

V 8. století se maronitští mniši přestěhovali do libanonských hor, kde nadále žili v relativní izolaci. V tomto období se začali rozvíjet jako církev a jejich hlavou začal být biskup, který přijal titul patriarchy Antiochie a celého Východu.

Ve 12. století, když byl v Antiochii založen latinský patriarchát, udržovali maronité kontakt s latinskou církví. V roce 1182 ratifikovali formálně maronité svou jednotu s římským biskupem. Faktem však zůstává, že společenství s Římem nebylo v podstatě nikdy přerušeno. Začátkem úzkých vztahů s Apoštolským stolcem byla návštěva patriarchy Jeremjáše II. Al Amšití (11991230) v Římě na Čtvrtém lateránském koncilu. Tehdy také začala postupná latinizace maronitského ritu.

V 16. století zemi obsadili Turci, a začala dlouhá staletí osmanské nadvlády. V 19. století začaly západní mocnosti poskytovat maronitům žijícím uvnitř osmanské říše ochranu, zvláště při masakrech v roce 1860 v Libanonu a v Damašku. Když v roce 1944 Francie umožnila Libanonu nezávislost, snažila se zaručit bezpečnost maronitské komunity: ústava požadovala maronitského prezidenta. Maronité tvořili jednu ze stran občanské války, jež trvala v Libanonu dlouhá léta od roku 1975. Tisíce maronitů Libanon opustilo a odešlo do západních zemí.

Maronitský patriarcha sídlí od roku 1790 v libanonském městě Bkerke. V Libanonu dnes existuje deset maronitských archieparchií=arcidiecézí a eparchií=diecézí s přibližně 850 farnostmi a šesti dalšími maronitskými jurisdikcemi na Blízkém Východě. V Římě též od roku 1584 existuje maronitská kolej.

Maronitská liturgie je západosyrského původu, ale doznala vlivu východosyrských a latinských tradic. Eucharistická liturgie je převážně variací syrské liturgie svatého Jakuba. Liturgie, původně sloužená v syrštině, se od 7. století (tj. od příchodu Arabů) slouží většinou v arabštině.

Existuje rozsáhlá komunita maronitů mimo Libanon. V r. 2017 už měli maronité více než 3 miliony,400 tisíc věřících po celém světě.

Maronité ve 21. století editovat

Hlavou maronitské církve je maronitský patriarcha z Antiochie, který je volen maronitskými biskupy a má své sídlo v Bkerke na sever od Bejrútu. Během letních měsíců sídlí patriarcha ve městě Dimane. Současným patriarchou je Béchara Butrus Raï, který byl zvolen roku 2011. Maronité sdílejí s katolíky stejnou doktrínu, ovšem mají svou vlastní liturgii a hierarchii. Syrština je liturgickým jazykem namísto latiny (většina úkonů při bohoslužbách však už několik století probíhá arabsky). V současnosti sílí tendence navrátit se opět k původní antiochijské liturgii. Jáhenské a později kněžské svěcení mohou přijímat i ženatí muži. Mniši však musejí zůstat svobodní. Biskupy se stávají řeholní kněží, příp. ovdovělí. Při posvátné liturgii = mších jsou dodnes někdy uživány modlitby v aramejštině (jednotlivé věty) .

Počet věřících editovat

Počet věřících (celosvětově) neustále stoupá. Podle statistiky Annuario pontificio (na: www.cnewa.org) jich bylo r. 2010: 3mil.290.540 , 2013: 3mil.381.730 , 2014: 3mil.388.540 , 2015: 3mil.358.500 , 2016: 3mil.537.690 a 2017: už 3mil.498.700 věřících. R. 2017 měli : 43 biskupů, ve 1.011 farnostech působilo 912 diecézních a 471 řeholních kněží (1.383 celkem) , 600 řeholníků-bratří, 1.261 řeholnic a 69 stálých jáhnů (21 v patriarchální eparchii = diecézi Djuba, Sarba, Džuníja, 17 v eparchii Naší Paní = P. Marie Libanonské v Los Angeles, USA a 18 v eparchii sv. Marona v Brooklynu – New York v USA. V seminářích (2017) studovalo 184 seminaristů. Jsou tak třetí nejpočetnější z východních katolických církví. V samotném Libanonu dnes žije okolo 850.000 Maronitů a tvoří tak přibližně 25 % všech obyvatel Libanonu. Statisíce maronitů dnes žije ve Střední a Jižní Americe, Kanadě, USA, západní Evropě a Austrálii, kde si založili vlastní farnosti a eparchie, popřípadě se zapojili do místních římskokatolických farností spolu s místní většinovou populací. Několikatisícová komunita maronitů se rovněž nachází na Kypru, kam se dostali pravděpodobně už během křižáckých výprav, od r. 1357 tam mají svoji archieparchii v Nikosii.

Církevní struktura editovat

Církev má 25 eparchií a archieparchií ve 13 zemích světa, mimo Sýrii a Libanon většinou bezprostředně podřízených Sv. stolci v Římě, dále v Jordánsku, na Palestin.územích 2 patriarchální exarcháty a v Kolumbii Apoštolský exarchát (takže v 16 zemích celkem) :

V Libanonu editovat

Na středním a Blízkém Východě editovat

 • Sýrie: od března 2011 v ní probíhá občanská válka (s cca 8 - 9 miliony vnitřních a asi 6 - 7,5 miliony vnějších uprchlíků, včetně statisíců syrských křesťanů všech církví včetně maronitů - stav r. 2016)
  • Maronitská archieparchie aleppská : vznikla v 17. stol., první biskup(eparcha) Gabriel de Blauza byl vysvěcen r.1663, současný archieparcha Joseph Tobji byl zvolen 31. října 2015 (vysvěcen 7. prosince 2015), 1959 měla 2.800 věřících, 1970: 3.200, 1980 i 1990: 3.320, 1998,2001,2002,2003,2004: 4.105, 2006,2009,2012,2012: 4.000, 2018+2020: 4 farnosti, 1.600 věřících, 5 diecéz.kněží.
  • Maronitská archieparchie damašská : vznikla r.1527, první biskup Antonios byl jmenován a vysvěcen už r.1523, r.1560 povýšena na archieparchii=arcidiecézi, současný archieparcha Samir Nassar byl zvolen 10. června 2006 (vysvěcen 26. listopadu 2006), 1980 měla v 1 farnosti 4.800 věřících, 1990,1999,2001: 8.000, 2002,2003,2004,2006: 12.000, 2009: 3 farnosti, 16.000věř., 2013: 8 farn., 20.300věř., 2016: 9 farností, 15.000věřících, 4 diecéz.+21 řehol.kněží /25/, 37 řeholníků, 144 řeholnic .
  • Maronitská eparchie laodicejská(v Lattákiji) : 19. dubna 1954 zřízena Apoštolská administratura Laodicea=Lattakíja, na eparchii povýšena 4. srpna 1977, současný eparcha=biskup Antoine Chbeir byl jmenován 14. března 2015 (vysvěcen18. dubna 2015), 1970 měla 15.000 věřících, 1980: 20.000, 2000: 27.000, 2009: 33.000, 2011: 35.000, 2013: 45.000 ve 30 farnostech, 2019: 33 farností, 45.000 věřících, 25 diecéz.+4 řehol.kněží /29/, 10 řeholníků, 40 řeholnic .
 • Kypr: Maronitská archieparchie kyperská , zřízena už v r. 1357 (první biskup Georges Noreghes byl jmenován r.1345, vysvěcen v dubnu 1345 - hlav.světitel : Élie kardinál di Nabinal, od 16. listopadu 1332 římskokatolický arcibiskup Nikósie)
 • Izrael: Maronitská archieparchie Haify a Svaté země , zřízena 8. června 1996 vyčleněním z teritoria archieparchie tyrské (VIZ Libanon)
 • Palestina: Patriarchální exarchát jeruzalémský a palestinský bezprostředně podřízený maronitskému patriarchovi (vznikl 5. října 1996)
 • Jordánsko: Patriarchální exarchát jordánský bezprostředně podřízený maronitskému patriarchovi (vznikl 5. října 1996)
 • Egypt: Maronitská eparchie v Káhiře (zřízena 22. června 1946, 2019: 9 farností,5diecéz.+2 řehol.kněží /7/, 3 řeholníci, od 16. června 2012 je eparchiál.biskupem Georges Chihane (vysvěcen 28. července 2012)

V ostatních zemích světa editovat

 • Afrika (Nigérie): Eparchie Zvěstování Panny Marie v Ibadanu, povýšena 28. února 2018 (z Apoštolského exarchátu západní a střední Afriky,zřízena papežem Františkem 13.1.2014,počet věřících neustále stoupá - 2016: 65.000 věřících, 2017: 66.495,měla biskupa-exarchu, ve 12 farnostech: 10 diecéz.+ 4 řehol.kněží [14], 4 řeholníci,2 řeholnice+5 seminaristů, 2020: 12 farností, 74.900 věř.,12diec.+3řehol.kněží/15/, 3 řeholníci, 2022: má biskupa )
 • Argentina: Maronitská eparchie sv. Šarbela v Buenos Aires (vznikla 5. října 1990,počet věřících stoupá - od vzniku má 4 farnosti, 2010: 700.000, 2016 i 2017: 750.000 věřících, měla biskupa,1 diecézního+ 7 řeholních kněží [8], 1 stálého jáhna a 7 řeholníků, 2020:750.000 věřících,3diec.+7řehol.kněží /10/,2 stálé jáhny, 2022: má biskupa+emeritního biskupa)
 • Austrálie: Maronitská eparchie sv. Marona v Sydney (vznikla 25. června 1973, počet věřících neustále stoupá - 2000: 160.000, 2010 i 2016: 150.000 věřících, 2017: 152.300, 3 biskupové, ve 13 farnostech 25 diecéz.+ 21 řehol.kněží [46], 21 řeholníků, 27 řeholnic, 2 stálí jáhni, 8 seminaristů, 2020: 15 farností,161.300 věřících,20 diecéz.+23 řehol.kněží /43/, 23 řeholníků, 20 řeholnic, 2022: má biskupa+emeritního biskupa)
 • Brazílie: Maronitská eparchie Naší Paní(Panny Marie) Libanonské v São Paulo , vznikl 29. listopadu 1971, *počet věřících neustále stoupá - 2000: 463.000věřících, 2010: 470.000, 2016: 497.000, 2017: 501.000, měla biskupa, v 11 farnostech 15 diecéz.+ 4 řehol.kněží [19], 4 řeholníci, 4 řeholnice, 2 stálí jáhni, 2019: 11farností, 513.100 věřících,5 diec.+4 řehol.kněží /9/, 6 stálých jáhnů,4 řeholníky, 2022: má biskupa)
 • Evropa (Francie): Maronitská eparchie Panny Marie Libanonské v Paříži (vznikla 2012,počet věřících neustále stoupá: 2016: 50.600 věřících, 2017: 50.944, měla biskupa, 8 farností, 9 diecéz.+ 3 řeholní kněží [12], 3 řeholníci, 8 řeholnic, 2 seminaristé, 2019: 9 farností,51.200 věřících,15 diecéz.+4 řehol.kněží /19/, 4 řeholníci,5 řeholnic, 2022: má biskupa)
 • Kanada: Maronitská eparchie sv. Marona v Montréalu, počet věřících neustále stoupá: 2000 + 2010: 80.000věřících, 2016: 88.800, 2017: 89.775, měla biskupa, 18 farností,14 diecéz.+ 7 řehol.kněží [21], 7 řeholníků a 6 řeholnic, 2020: 20 farností, 94.300 věřících, 15 diecéz.+7 řehol.kněží /22/, 7 řeholníků, 6 řeholnic, 2022: má biskupa)
 • Kolumbie: Apoštolský exarchát Kolumbie se sídlem v hlavním městě Bogotá – vznikl 20. ledna 2016, v čele je od vzniku kněz-apoštolský exarcha Fadí Abú Chebel,OMM (řeholníci-Aleppané,Institut zasvěceného života), 2019: 1 farnost, 2 diecéz.+ 1 řehol.kněz /3/, 1 řeholník
 • Mexiko: Maronitská eparchie Naší Paní(Panny Marie) libanonských mučedníků v hlavním městě Ciudad de México (vznikla 6. listopadu 1995, počet věřících nestále stoupá: 1997,2000,2001,2002: 150.000 věřících, 2004: 148.270, 2010: 150.820, 2013: 154.400, 2016: 157.700, 2017: 159.400, měla biskupa, 8 farností, 6 diecéz.+ 5 řehol.kněží [11], 5 řeholníků, 1 stálý jáhen a 1 seminarista, 2019: 7 farností, 164.100 věřících, 8 diecéz.+10 řehol.kněží /18/, 10 řeholníků, 1 stálý jáhen * má biskupa - od 22. února2003, 1.eparchiální biskup/od 6.11.1995 zemřel 4.5.2002)
 • Spojené státy americké:
  • Maronitská eparchie Naší Paní(Panny Marie) Libanonské v Los Angeles (vznikla 19. února 1994, počet věřících neustále stoupá: 2000: 24.108 věřících, 2010: 44.920, 2016: 53 100, 2017: 46.000 , 2 biskupové, 32 farností, 30 diecéz.+ 21 řehol.kněží [51], 27 řeholníků, 17 stálých jáhnů a 7 seminaristů, 2019: 34 farností, 47.000 věřících, 34 diec.+19 řehol.kněží /53/, 17 stálých jáhnů, 21 řeholníků, 8 řeholnic, 2022: má biskupa)
  • Maronitská eparchie sv. Marona v Brooklynu, New York,(10. ledna 1966 vznikl Apoštolský exarchát USA,29. listopadu byl povýšen na Eparchii sv.Marona v Detroitu, tato byla 27. června 1977 přenesena do New Yorku), počet věřících do r.2020 neustále stoupal - 2000: 30.000 věřících, 2010 + 2016 + 2017: 33.000 věř., měla biskupa, 34 farností, 53 diecéz.+ 11 řehol.kněží [64], 20 řeholníků, 3 řeholnice, 18 stálých jáhnů a 4 seminaristé, 2020: 36 farností, 23.940 věřících, 56 diecéz.+11 řehol.kněží /67/, 25 stálých jáhnů, 3 řeholnice, 2022: má biskupa)

Externí odkazy editovat