Mnich

člen mnišského řádu
Tento článek je o muži žijícím mnišským způsobem života. Další významy jsou uvedeny na stránce Mnich (rozcestník).

Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře podřízenou konkrétnímu cíli víry. Cvičí mysl a tělo podle své víry – buď sám, nebo s ostatními lidmi podobného zaměření – zatímco udržuje odstup od lidí, kteří toto zaměření nesdílejí.

Portrét mnicha (Sofonisba Anguissola, 1556)
Římskokatolický mnich (benediktin)
Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet

Křesťanství

editovat
Související informace naleznete také v článku Křesťanské mnišství.

V katolickém prostředí to dnes obvykle znamená, že je členem mnišského řeholního řádu a žije v klášteře. Dříve však tak byli označováni i poustevníci a po faktické stránce je toto označení přesné i dnes. Nesprávné je zaměňovat slovo mnich za slovo řeholník (člen řeholního řádu), neboť ne každý mnich je řeholník a ne každý řeholník je mnich (podrobněji viz řád). V Česku je možno se běžně setkat s řadou křesťanských mnichů: benediktinů, cisterciáků nebo trapistů (odnož cisterciáků).

Pravoslavní mniši žijí obdobně jako katoličtí, avšak nejsou sdruženi do řádů. Každý monastýr (klášter) má svá vlastní pravidla pro život (řeholi).

Buddhismus

editovat

V Česku je možné méně často potkat mnichy východních náboženství, jako je taoismus, buddhismus aj. V buddhismu je členem mnišské sanghy (buddhistické řádové komunity) a většinou žije v buddhistickém klášteře. Buddhistický mnich je muž – Bhikkhu (plně ordinovaný mnich). Dodržuje striktně čtyři pravidla (parádžika), po jejichž překročení automaticky přestává být mnichem. Bhikkhu skládá slib při vstupu do sanghy (buddhistické řádové komunity) a očekává se, že bude dodržovat pravidla jednání – Vinaja-pitaka.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat