Pálijský kánon

    Vinaja-pitaka    
   
               
Sutta-
vibhanga
Khandhaka Pari-
vara
               
   
    Sutta-pitaka    
   
                                                      
Dígha
nikája
Madždžhima
nikája
Samjutta
nikája
                     
   
   
                                                 ;                    
Anguttara
nikája
Khuddaka
nikája
                           
   
    Abhidhamma-pitaka    
   
                                                           
Dhs. Vbh. Dhk.
Pug.
Kvu. Jamaka Patthána
                       
   
         
Prohlédnout šablonu s komentářem

Vinaja (doslova ‚kázeň‘ v pálí i v sanskrtu) je v užším významu souhrn pravidel jednání pro buddhististickou mnišskou komunitu, neboli sanghu. Buddhovo učení lze obecně rozdělit do dvou částí: Dharma neboli nauka a Vinaja neboli kázeň. Lze říci, že první se zabývá teorií a druhá praxí, i když ve skutečnosti se do značné míry překrývají. Vinaja-pitaka je první částí buddhistického kánonu Tipitaka. Její jádro tvoří Patimokkha (pálí) neboli Pratimókša (sanskrt). V théravádinské tradici obsahuje 227 pravidel pro mnichy (bhikkhu) a 311 pro mnišky (bhikkhuní). Jiné školy mají odlišný počet pravidel.

Součástí Vinaja-pitaky je mnoho dalších textů, z nichž některé vysvětlují původ řádových pravidel z konkrétních incidentů v mnišské komunitě. Jiné obsahují detaily ze života význačných Buddhových žáků a jejich osvícení. Další texty popisují, jak mají být pravidla uplatňována a jak mají být řešeny rozepře mezi mnichy.

Externí odkazy

editovat