Pálijský kánon

    Vinaja-pitaka    
   
               
Sutta-
vibhanga
Khandhaka Pari-
vara
               
   
    Sutta-pitaka    
   
                                                      
Dígha
nikája
Madždžhima
nikája
Samjutta
nikája
                     
   
   
                                                 ;                    
Anguttara
nikája
Khuddaka
nikája
                           
   
    Abhidhamma-pitaka    
   
                                                           
Dhs. Vbh. Dhk.
Pug.
Kvu. Jamaka Patthána
                       
   
         
Prohlédnout šablonu s komentářem

Anguttara-nikája („Číselná sbírka“) je čtvrtá z pěti nikájí („sbírek“), z kterých se skládá sutta-pitaka pálijského kánonu.

Obsahuje celkem 9557 dosti krátkých sutt, které jsou rozděleny do jedenácti nipát (knih).

Sutty jsou rozděleny do jednotlivých knih nikoli podle obsahu, ale dle počtu bodů, ve kterých dané téma rozvádí (čtyři druhy štěstí, šest následků chudoby apod.). Kniha dvou například obsahuje sutty, které se zabývají daným tématem v párech, jako například sutta o dvou uměních jak být šťastný nebo sutta o dvou lidech, kterým je obtížné jejich dobro oplatit (tj. vlastním rodičům). Obdobně sutty z knihy třech pojednávají vždy o „třech věcech“, jako tři důvody ke štěstí nebo trojí druh mluvy.

Obsah Anguttara-nikáje editovat

Ékaka-nipáta nebo Éka-nipáta (Kniha jedněch) editovat

1. Kapitola (rúpádi-vagga)
2. Kapitola (nívaranappahána-vagga)
3. Kapitola (akammanija-vagga)
4. Kapitola (adanta-vagga)
5. Kapitola (panihita-aččha-vagga)
6. Kapitola (ačhará-sangháta-vagga)
7. Kapitola (virijárambhádi-vagga)
8. Kapitola (kaljánamittádi-vagga)
9. Kapitola (pamádádi-vagga)
10. Kapitola (dutija-pamádádi-vagga)
11. Kapitola (adhamma-vagga)
12. Kapitola (anápatti-vagga)
13. Kapitola (ekapuggala-vagga)
14. Kapitola (etadagga-vagga)
15. Kapitola (atthána-páli)
16. Kapitola (ekadhamma-páli)
17. Kapitola (pasáda-kara-dhamma-vagga)
18. Kapitola (apara-aččharásangháta-vagga)
19. Kapitola (kájagatásati-vagga)
20. Kapitola (amata-vagga)

Duka-nipáta (Kniha dvou) editovat

I. Prvních padesát sutt (pathamapannásaka)
1. Kapitola období dešťů (kammakarana-vagga)
2. Kapitola sporů (adhikarana-vagga)
3. Kapitola pošetilců (bála-vagga)
4. Kapitola duševního klidu (samačitta-vagga)
5. Kapitola shromáždění (parisa-vagga)
II. Druhých padesát sutt (dutijapannásaka)
6. Kapitola lidí (purisa-vagga)
7. Kapitola štěstí (sukha-vagga)
8. Kapitola podmíněného vznikání (sanimitta-vagga)
9. Kapitola jevů (dhamma-vagga)
10. Kapitola pošetilců (bála-vagga)
III. Třetích padesát sutt (tatijapannásaka)
11. Kapitola touhy (ásáduppadžaha-vagga)
12. Kapitola přání (ájáčana-vagga)
13. Kapitola darování (dána-vagga)
14. Kapitola ochrany (santhára-vagga)
15. Kapitola dosažení (samápatti-vagga)
16. Kapitola hněvu (kodha-pejjála)
17. Kapitola neprospěšných vlastností (akusala-pejjála)
18. Kapitola řádových pravidel (vinaja-pejjála)
19. Kapitola chtíče (rága-pejjála)

Tika-nipáta (Kniha třech) editovat

I. Prvních padesát sutt (pathamapannásaka)
1. Kapitola: bála-vagga
2. Kapitola: rathakára-vagga
3. Kapitola: puggala-vagga
4. Kapitola: devadúta-vagga
5. Kapitola: čúla-vagga
II. Druhých padesát sutt (dutijapannásaka)
6. Kapitola: bráhmana-vagga
7. Kapitola: mahá-vagga
8. Kapitola: ánanda-vagga
9. Kapitola: samana-vagga
10. Kapitola: lonakapalla-vagga
III. Třetích padesát sutt (tatijapannásaka)
11. Kapitola: samboha-vagga
12. Kapitola: ápájika-vagga
13. Kapitola: kusinára-vagga
14. Kapitola: jodhádžíva-vagga
15. Kapitola: mangala-vagga
16. Kapitola: ačelaka-vagga
17. Kapitola: kammaptha-pejjála
18. Kapitola: rága-pejjála

Čatukka-nipáta (Kni čtyř) editovat

I. Prvních padesát sutt (pathamapannásaka)
1. Kapitola: bhandagáma-vagga
2. Kapitola: čara-vagga
3. Kapitola: uruvelá-vagga
4. Kapitola: čakka-vagga
5. Kapitola: rohitassa-vagga
II. Druhých padesát sutt (dutijapannásaka)
6. Kapitola: puňňábhisanda-vagga
7. Kapitola: pattakamma-vagga
8. Kapitola: apannaka-vagga
9. Kapitola: mačala-vagga
10. Kapitola: asura-vagga
III. Třetích padesát sutt (tatijapannásaka)
11. Kapitola: valáhaka-vagga
12. Kapitola: kesi-vagga
13. Kapitola: bhaja-vagga
14. Kapitola: puggala-vagga
15. Kapitola: ábhá-vagga
IV. Čtvrtých padesát sutt (čatutthapannásaka)
16. Kapitola: indrija-vagga
17. Kapitola: patipadá-vagga
18. Kapitola: saňčetanija-vagga
19. Kapitola: bráhmana-vagga
20. Kapitola: mahá-vagga
V. Pátých padesát sutt (paňčamapannásaka)
21. Kapitola: sikkhápada-vagga
22. Kapitola: Parisasóbhana-vagga
23. Kapitola: duččarita-vagga
24. Kapitola: kamma-vagga
25. Kapitola: ápattibhja-vagga
26. Kapitola: abhiňňá-vagga
27. Kapitola: kammapatha-vagga
28. Kapitola: rága-pejjála

Paňčaka-nipáta (Kniha pěti) editovat

1. Kapitola: sekhabala-vagga
2. Kapitola: bala-vagga
3. Kapitola: paňčangika-vagga
4. Kapitola: sumana-vagga
5. Kapitola: mundarádža-vagga
6. Kapitola: nívarana-vagga
7. Kapitola: saňňá-vagga
8. Kapitola: jodhádžíva-vagga
9. Kapitola: thera-vagga
10. Kapitola: kakudha-vagga
11. Kapitola: phásuvihára-vagga
12. Kapitola: andhakavinda-vagga
13. Kapitola: gilána-vagga
14. Kapitola: rádža-vagga
15. Kapitola: tikanda-vagga
16. Kapitola: saddhamme-vagga
17. Kapitola: ágháta-vagga
18. Kapitola: upásaka-vagga
19. Kapitola: araňňa-vagga
20. Kapitola: bráhmana-vagga
21. Kapitola: kimbila-vagga
22. Kapitola: akkosa-vagga
23. Kapitola: díghačárika-vagga
24. Kapitola: ávásika-vagga
25. Kapitola: duččarita-vagga
26. Kapitola: upasampadá-vagga

Čhakka-nipáta (Kniha šesti) editovat

1. Kapitola: áhunejja-vagga
2. Kapitola: sáraníja-vagga
3. Kapitola: anuttarija-vagga
4. Kapitola: devatá-vagga
5. Kapitola: dhammika-vagga
6. Kapitola: mahá-vagga
7. Kapitola: devatá-vagga
8. Kapitola: arahatta-vagga
9. Kapitola: síti-vagga
10. Kapitola: ánisamsa-vagga
11. Kapitola: tika-vagga
12. Kapitola: sámaňňa-vagga

Sattaka-nipáta (Kniha sedmi) editovat

1. Kapitola: dhana-vagga
2. Kapitola: anusaja-vagga
3. Kapitola: vadždži-sattaka-vagga
4. Kapitola: devatá-vagga
5. Kapitola: mahá-jaňňa-vagga
6. Kapitola: abjákata-vagga
7. Kapitola: mahá-vagga
8. Kapitola: vinaja-vagga
9. Kapitola: samana-vagga
10. Kapitola: áhunejja-vagga

Atthaka-nipáta (Kniha osmi) editovat

1. Kapitola: mettá-vagga
2. Kapitola: mahá-vagga
3. Kapitola: gahapati-vagga
4. Kapitola: dána-vagga
5. Kapitola: uposatha-vagga
6. Kapitola: gotamí-vagga
7. Kapitola: bhúmičála-vagga
8. Kapitola: jamaka-vagga
9. Kapitola: sati-vagga
10. Kapitola: sámaňňa-vagga
11. Kapitola: rágapejjála

Navaka-nipáta (Kniha devíti) editovat

1. Kapitola: sambodhi-vagga
2. Kapitola: síhanáda-vagga
3. Kapitola: sattávása-vagga
4. Kapitola: mahá-vagga
5. Kapitola: sámaňňa-vagga
6. Kapitola: khema-vagga
7. Kapitola: satipatthána-vagga
8. Kapitola: sammappadhána-vagga
9. Kapitola: iddhipada-vagga
10. Kapitola: rágapejjála-vagga

Dasaka-nipáta (Kniha desíti) editovat

1. Kapitola: ánisamsa-vagga
2. Kapitola: nátha-vagga
3. Kapitola: mahá-vagga
4. Kapitola: upáli-vagga
5. Kapitola: akkosa-vagga
6. Kapitola: sačitta-vagga
7. Kapitola: jamaka-vagga
8. Kapitola: ákankha-vagga
9. Kapitola: thera-vagga
10. Kapitola: upáli-vagga
11. Kapitola: samanasaňňá-vagga
12. Kapitola: paččorohani-vagga
13. Kapitola: parisuddha-vagga
14. Kapitola: sádhu-vagga
15. Kapitola: arija-vagga
16. Kapitola: puggala-vagga
17. Kapitola: džánussoni-vagga
18. Kapitola: sádhu-vagga
19. Kapitola: arijamagga-vagga
20. Kapitola: aparapuggala-vagga
21. Kapitola: karadžakája-vagga
22. Kapitola: sámaňňa-vagga
23. Kapitola: rága-pejjála

Ékadasaka-nipáta (Kniha jedenácti) editovat

1. Kapitola: nissaja-vagga
2. Kapitola: anussati-vagga
3. Kapitola: sámaňňa-vagga
4. Kapitola: rága-pejjála

Externí odkazy editovat