Pálijský kánon

    Vinaja-pitaka    
   
               
Sutta-
vibhanga
Khandhaka Pari-
vara
               
   
    Sutta-pitaka    
   
                                                      
Dígha
nikája
Madždžhima
nikája
Samjutta
nikája
                     
   
   
                                                 ;                    
Anguttara
nikája
Khuddaka
nikája
                           
   
    Abhidhamma-pitaka    
   
                                                           
Dhs. Vbh. Dhk.
Pug.
Kvu. Jamaka Patthána
                       
   
         
Prohlédnout šablonu s komentářem

Samjutta-nikája („Spojená sbírka“ nebo „Sbírka spojených rozprav“, používaná zkratka: S.) je sbírka buddhistických textů tvořící třetí z pěti nikájí (sbírek), které jsou součástí Sutta-pitaky, jenž je jedním ze tří košů pálijského kánonu buddhistické školy théraváda. Celá nikája obsahuje 2889 sutt (rozprav), které jsou rozčleněny do pěti vagg (souborů nebo skupin), jenž se dále dělí na samjutty (kapitoly). Každá samjutta obsahuje skupinu sutt zabývající se podobným tématem.

Obsah Samjutta-nikáje

editovat

Rozdělení na soubory (vaggy) zde uvedené odpovídá edici kánonu od Pali Text Society a barmské edici. Sinhálská a thajská edice rozděluje sbírku rozdílně.

I. Sagátha-vagga (Soubor "Sagátha"):
1. Dévatá-samjutta (Bohové)
2. Dévaputta-samjutta (Synové bohů)
3. Kósala-samjutta (/Král/ Pasénadi z Kósaly)
4. Mára-samjutta (Mára)
5. Bhikkhuní-samjutta (Mnišky)
6. Brahma-samjutta (Brahma)
7. Bráhmana-samjutta (Bráhmani)
8. Vangísa-samjutta (/Ctihodný/ Vangísa)
9. Vana-samjutta (Les)
10. Jakkha-samjutta (Duchové)
11. Sakka-samjutta (Sakka /král bohů/)
II. Nidána-vagga (Soubor "Zdroj"):
12. Nidána-samjutta (Zdroj)
13. Abhisamaja-samjutta (Uskutečnění)
14. Dhátu-samjutta (Prvky)
15. Anatamagga-samjutta (Nepředstavitelný počátek putování)
16. Kassapa-samjutta (/Ctihodný/ Mahá Kassapa)
17. Lábhasakkára-samjutta (Zisk a pocty)
18. Ráhula-samjutta (/Ctihodný/ Ráhula)
19. Lakkhana-samjutta (/Ctihodný/ Lakkhana)
20. Ópamma-samjutta (Přirovnání)
21. Bhikkhu-samjutta (Mniši)
III. Khandha-vagga (Soubor "Skupiny"):
22. Khandha-samjutta (Osobnostní skupiny)
23. Rádha-samjutta (/Ctihodný/ Rádha)
24. Ditthi-samjutta (Názory)
25. Okkantika-samjutta (Vracející se na stezku)
26. Uppáda-samjutta (Vznikání)
27. Kilésa-samjutta (Nečistoty)
28. Sáriputta-samjutta (/Ctihodný/ Sáriputta)
29. Nága-samjutta (Nágové)
30. Supanna-samjutta (Supannové)
31. Gandhabbakája-samjutta (Gandhabbové)
32. Valáhaka-samjutta (Bohové oblaků)
33. Vaččhagotta-samjutta (/Ctihodný/ Vaččhagotta)
34. Samádhi-samjutta (Soustředění)
IV. Salájatana-vagga (Soubor "Šest smyslových oblastí"):
35. Salájatana-samjutta (Šest smyslovách oblastí)
36. Védaná-samjutta (Pociťování)
37. Mátugáma-samjutta (Ženy)
38. Džambukhádaka-samjutta (/Poutník/ Džambukhádaka)
39. Sámandaka-samjutta (/Poutník/ Sámandaka)
40. Moggallána-samjutta (/Ctihodný/ Moggallána)
41. Čitta-samjutta (/Hospodář/ Čitta)
42. Gámani-samjutta (Náčelník vesnice)
43. Asankhata-samjutta (Nezformovaný stav)
44. Avjákata-samjutta (To, co nebylo řečeno)
V. Mahá-vagga (Soubor "Velká kapitola"):
45. Magga-samjutta (Stezka)
46. Bodždžhanga-samjutta (Členy probuzení)
47. Satipatthána-samjutta (Ustavení uvědomění)
48. Indrija-samjutta (Schopnosti)
49. Sammappadhána-samjutta (Správná snažení)
50. Bala-samjutta (Síly)
51. Iddhipáda-samjutta (Základy psychické síly)
52. Anuruddha-samjutta (/Ctihodný/ Anuruddha)
53. Džhána-samjutta (Vnor /tj. meditační pohroužení/)
54. Ánápána-samjutta (Nádech a výdech)
55. Sótápatti-samjutta (Vstup do proudu)
56. Sačča-samjutta (Pravdy)

Externí odkazy

editovat