Ortodoxie

rozcestník na projektech Wikimedia

Slovem ortodoxie (z řeckého ὀρθός orthos správný, přímý + δόξα doxa učení, názor, sláva) se označuje: