Společenství (křesťanství)

ekleziologický pojem

Společenství (lat. communio společenství, vzájemné přijímání; řec. κοινωνία) je teologický pojem, který označuje vzájemný vztah křesťanů coby jednotlivců či církví s Bohem a ostatními křesťany či církvemi.

Externí odkazyEditovat