Bulharská řeckokatolická církev

Bulharská řeckokatolická církev patří mezi východní katolické církve užívající byzantský ritus. Jejím liturgickým jazykem je církevní slovanština.

Archimandrita Josif Sokolski byl prvním vysokým představitelem bulharské pravoslavné církve, který konvertoval ke katolicismu. Snímek z roku 1872.

HistorieEditovat

Vznikla v roce 1861 v souvislosti s postupnou helenizací pravoslavných Bulharů žijících v Osmanské říši, jimž zprvu nebylo umožněno vytvořit si vlastní církevní hierarchii nezávislou na konstantinopolském patriarchátu. Část nespokojených pravoslavných věřících proto vyslala delegaci do Říma v čele s archimandritou Josifem Sokolskim, jehož papež Pius IX. vysvětil na katolického biskupa. Když pak roku 1870 osmanský sultán Abdulaziz povolil obnovení bulharské pravoslavné církve, velká část řeckokatolíků se vrátila k pravoslaví.

Během komunistického režimu byla vystavena perzekuci, apoštolský exarcha přišel roku 1951 o život za záhadných okolností a mnoho kněží bylo uvězněno.

SoučasnostEditovat

Od roku 1926 ji tvoří pouze Apoštolský exarchát Sofie, v čele stojí biskup-exarcha. V r.2016 (i 2010 a 2014) měl 10.000 věřících v 16 farnostech. Slouží v něm (2016) 17 kněží: 4 diecézní a 13 řeholních, dále 15 řeholníků, 27 řeholnic a 1 seminarista.

V současné době je apoštolským exarchou Christo Nikolov Projkov, Vysvěcen na kněze byl r. 1982 a 18. prosince 1993 byl Janem Pavlem II. jmenován apoštolským exarchou (a 6. ledna 1994 vysvěcen – je titulárním biskupem z Briuly) .[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat